Růžová Cesta

05.03.2005 08:33

JÁ JSEM, KTERÝ JSEM
5. března 2005

 
JÁ JSEM, KTERÝ JSEM i já promlouvám z tvého nitra. Ne každý je schopen získat zkušenosti kontaktu s vyšší částí sebe sama. Ale zároveň se jedná o přirozený proces, který je zcela dostupný pro většinu žijících lidských bytostí na Zemi.

Pozemský život je přesycen formami, které nejsou reálné z hlediska vyšší perspektivy, ale přesto příliš zaměstnávají pozornost lidí a odvádí je od této vyšší perspektivy.

Žít v iluzorním světě a při tom být schopen nahlédnout za závoj, projít skrz hustotu fyzického světa – to je ten cíl, který dnes vstupuje do popředí.

Díky novému daru nebes dostáváme možnost komunikace s jinými světy. Tuto komunikaci může zvládnout každý uchazeč, jehož snaha je upřímná a ne pouze povrchní a pro zábavu.

Největší problém je překonat své vlastní vnější, iluzorní vědomí. Vaše iluzorní oblečení. Zbavit se svých fyzických myšlenek a pocitů. Povznést své vlastní vědomí k vědomí JÁ Krista, pak k JÁ JSEM, KTERÝ JSEM a dál k nekonečnosti.

Nejobtížnější je první krok – rozhodnout sledovat Cestu bez ohledu na všechno. Každý den. Iluze tohoto světa bude odvádět vaši pozornost od pokroku na této Cestě. Časem se může stát bolestivý každý krok, jako když jdete po rozbitém skle nebo po stezce poseté růžemi. Vy jdete naboso a trny se vám zabodávají do chodidel.

Je to bolestivá cesta. Když přichází dítě na tento svět, je to pro něj veliký stres. Vychází z lůna své matky do neznámého světa. I pro něj je to stresující, bolest při prvním nádechu, nejistota neprozkoumaného a světlo.

Stejně tak jako když vstoupíte do kontaktu s jemnohmotným světem, je to pro vás stresující. Začínáte poznávat neznámou část vás samých. A ta je velmi odlišná od vaší vnější, iluzorní části.

Ale vy jdete navzdory všemu. Nedíváte se na bolest a útrapy, se kterými se setkáváte na vaší cestě.

Ztrácíte své bývalé známé, protože komunikace s nimi vám přijde zcela prázdná a beze smyslu.

Ztrácíte zájem o své bývalé koníčky. Začínáte si postupně uvědomovat, že tento svět je pro vás úplně cizí. Vaše vibrace je natolik odlišná od okolního světa, že cítíte, jako byste do něho nepatřili. Ale vaše ego se nevzdává. Snaží se přivést vaši pozornost k nějaké jen vám známé závislosti na tomto světě, které se vám nepodařilo ještě zbavit.

Občas se stydíte přiznat si tyto závislosti. Nicméně je to tak a i to přejde. Stačí jen více aktivně projevit svoje přání zbavit se nedokonalostí. A pokračujete na své Cestě.

A trny růží se více a více zabodávají do chodidel. Občas bývá bolest nesnesitelná. Ale není možnost obrátit se zpět. Je to bolestivá cesta. Člověk, který má silné ego, jednoduše není připraven na takovouto cestu. A schází z cesty.

Raději dává přednost potěšení.

Ale čím více se bráníte, tím bolestněji se vracíte k Cestě.

Opravdu je to velmi obtížná Cesta. Cesta posetá růžemi a trny.

Ale neznám jinou cestu. Toto je cesta oběti, každý krok je obtížný. Ale jiná cesta neexistuje.

Takže první krok je touha překonat sám sebe.

Pokud jste učinili toto rozhodnutí, pak se vždy objeví člověk vedle vás, který vám napomůže jít dál, poskytne vám potřebné znalosti a porozumění.

Ale pak už musíte jít samostatně. Beze svědků. Přijde okamžik, kdy zůstanete sám se sebou a se svým egem. A začíná boj. Nebude to boj na život, ale na smrt. Každá část vás, ať již skutečná nebo neskutečná, dokazuje té druhé části právo na svoji existenci.

Tento stav je velice daleko od míru, klidu a pohodlí. To je důvod, proč mnozí schází z cesty, snaží se najít skupiny, učení a sekty, které nabízejí zdánlivý mír, předstíranou lásku a okázalou starost.

A mnozí odchází ze stezky poseté růžemi a raději jdou po měkkých kobercích.

Přejdou desítky a stovky inkarnací, než se vrátí na cestu zasvěcených. Bůh nikoho nepopohání.

Šance vrátit se na Cestu je vždy. Ale někdy je zapotřebí velmi významné upozornění od vyšší části vás samých, aby se člověk zamyslel a vrátil se na Cestu.

Když přijde okamžik vaší srážky s vaší neskutečnou, iluzorní částí, je to opravdu podobné bitvě. Všechna vaše těla jsou zraněna. Vy sami zraníte sebe samé. Vaše neskutečná část nerozumí, co se děje. Může se vám zdát, že přicházíte o rozum, že jste nevyléčitelně nemocní. Toto je opravdu temná noc Ducha. Je to pokušení v pustině. Trvá to dlouhou dobu. Všechno závisí na velikosti odporu vašeho ega.

Ale když překonáte své ego, porazíte svého strážce prahu, neskutečnou část vás samých, stanete se jiným člověkem. Ano, máte sice dál fyzické tělo, zůstáváte ve fyzické rovině, ale velká část vás samých je v jiné realitě. Stanete se příslušníkem dvou světů, současně nahoře a dole.

Stanete se průsečíkem, ve kterém se setkávají světy.

Tím však váš postup na cestě nekončí, ale teprve začíná, protože se stáváte osou světa. Skrz vás prochází osa, páteř, která udržuje spojení mezi světy.

Stáváte se kanálem, přes který proudí Světlo do tohoto temného světa.

A samozřejmě jako jakákoliv osa, prožíváte největší napětí. Takový pocit, že jste Titanem, na jehož bedrech leží tento svět.

Věčné překonávání sebe sama, trvalé odmítnutí své iluzorní části. Další a další zasvěcení. Je to stálá bdělost.

Jen tak můžete růst. A to je to, co po vás chce Bůh.

Není jiné cesty.

Pokud jste připravení k této Cestě zasvěcení, potom velmi dobře chápete, o čem je řeč. Ale když připraveni nejste, tak všechno, co jste si právě teď přečetli, nenese pro vás žádnou informaci.

Jen se zdá, že všichni lidé jsou stejní. Ale každý je na své úrovni rozvoje vědomí. Právě teď přišel čas, kdy pro velké množství lidí je možnost vydat se a postoupit na této cestě reálnější než před rokem. Samotné energie, samotný Vesmír napomáhají tomuto posunu.

Ti z vás, kdo rozumí, o čem zde byla řeč, najděte si prosím čas a klidné místo o samotě. Soustřeďte se na své srdce a zeptejte se sami sebe, jestli jste připraveni tuto Cestu následovat. A když vám srdce odpoví, že připraveni jste – jděte. Ale pak každý den, když ráno vstanete, a večer, když jdete spát, vzpomeňte si na své rozhodnutí. A stále jděte, jako by se trny bolestivě do chodidel nezabodávaly a bez ohledu na to, co se s vámi děje ve vnějším světě. Ničeho se nebojte. Vůbec nic, ani ponižování, ani útrapy, ani nepříjemnosti tohoto světa, nemohou nijak poškodit nesmrtelnou část vás samých.

JÁ JSEM, KTERÝ JSEM a stále jsem s vámi na vaší Cestě.

* * *