Cesta Zasvěcení je vždy otevřena pro ty duše, které jsou oddány Bohu a Mistrům

31.01.2019 00:00
Pán Maitréja
19. prosince 2018          

 

JÁ JSEM Maitréja a znovu k vám přicházím díky velké Milosti Nebes. Tak zřídka můžeme prožívat slastné minuty naší komunikace. A tentokrát Jsem přišel pouze díky kosmickému Milosrdenství a Soucitu. Protože Vzestoupené Zástupy ví o tom, jak těžko je nyní světlým duším ve vtělení, když temnota houstne více a více. 

Vzpomínám si na naše první setkání prostřednictvím tohoto Posla. Pamatujete si, jak Jsem vás zval do své Školy Mystérií? O, to bylo nezapomenutelné! Celá třída pro nevzestoupené čély (žáky) byla zcela zaplněná.

Ale plynul rok za rokem a ve třídě bylo stále více opuštěných míst. Až nakonec Mou Školu v Mém Chrámu na jemnohmotné rovině opustili poslední žáci.

Někteří jednoduše zapomněli, že se do Mé Školy přihlásili, někteří si našli jinou, jednodušší cestu a někteří se dopustili nejtěžšího hříchu – zrady.

Dveře Mé Školy jsou stále otevřené. Ale už nejsou ti, kteří by si přáli u Mě studovat.

Ti, kteří opustili stěny Mé Školy, se do ní v tomto vtělení již nebudou moci vrátit. Většina bývalých žáků bude muset prožít sedm inkarnací, aby dostali novou možnost studia ve Škole Zasvěcení.

Ti jednotlivci, kteří se dopustili těžkého hříchu zrady, s největší pravděpodobností již nikdy nebudou moci studovat pod Mým osobním vedením.

Grandiózní Božská příležitost je promarněna. Ale dnes Jsem nepřišel pro to, abych vám něco vytýkal nebo vás uvrhl do deprese. Mým úkolem je vysvětlit vám následky, které z vašich voleb vyplývají. Lidstvo má velmi krátkou paměť, a proto jen málokdo dokáže vidět souvislosti alespoň svých vlastních voleb a důsledků těchto voleb.

Volby, které definují další rozvoj civilizace, zpravidla dělá pokroková část lidstva. Ti nejlepší, kteří jsou ve vtělení. V současné době jsou již všechny volby učiněny a s jejich následky se nevyhnutelně setkáte. ....Více zde: https://www.sirius-cz.net/news/2018-12-19