Předávám vám svoji mantru

09.04.2005 16:34

Pán Krišna
9. dubna 2005

 

JÁ JSEM Krišna, který k vám přichází prostřednictvím tohoto Posla.

JÁ JSEM Krišna, Pán Krišna. Jse m známý a uctívaný v Indii. Také mě znají v mnoha zemích světa díky vyznavačům Pána Krišny.

Ve skutečnosti jsem všude. Já jsem v tvaru a já jsem v beztvarém, já jsem ve vědomí a já jsem v Duchu.   

Moje úroveň úspěchů mi umožňuje přebývat v mnoha formách současně. Jsem Všudypřítomný.

Nejčastěji jsem zobrazován jako chlapec-pastýř s píšťalkou. Opravdu tento obraz miluji nadevše a právě v této podobě jsem se objevil ve svém posledním pozemském vtělení ve Vrindavaně. 

Předal jsem svým oddaným mantru, která chválí jména Boží. Předal jsem tuto mantru, protože mysl lidí během cyklu Kali-Yugy, který začal po mém přechodu, není schopna vnímat vyšší učení. Mysl je neklidná a vzpurná. Proto je třeba ji zaměstnat stálým odříkáváním manter, chválícím jména Boží.

Když je mysl zaměstnána opakováním jmen Božích, pak jí zůstává málo času na přemýšlení o nízkých myšlenkách a na prožívání nízkých přání.  

Tyto mantry, praktika čtení manter, umožňuje držet mysl na uzdě a v pokoře k Vyššímu Já člověka.

Chci, aby se lidé po celé planetě vrátili k praktice chválit jména Boží, jako k nejkratší Cestě, vedoucí zpět k Bohu.

Stáváte se tím, k čemu se vaše mysl upíná. A pokud je vaše mysl neustále soustředěna na obrazy, rozšiřované z televizních obrazovek a z reklamních panelů, pak je taková mysl připoutána k tomuto světu a není schopna se od tohoto světa odpoutat.

K praktice chválení jmen Božích nejsou zapotřebí žádné zvláštní podmínky. Není nutné, abyste navštěvovali pobožnosti a různé církevní obřady, není třeba, abyste patřili k jakékoliv náboženské skupině či náboženské organizaci. Všechno, co musíte udělat, je naučit se správně pronášet jména Boží a pronášet tato jména ve správném stavu mysli. Během odříkávání manter musíte být zcela soustředěni na Božské. Vaše mysl musí přestat bloudit po předmětech a obrazech, které vás obklopují ve fyzickém světě.

Musíte přemýšlet o Bohu a jen o Bohu.

Dokonce ani není důležité, co děláte při odříkávání manter. Můžete mýt nádobí, cestovat v hromadné dopravě, pracovat na svém pozemku, procházet se s dětmi, být na svém pracovišti.

Bude dobré, když si budete mantry odříkávat nahlas, můžete i polohlasně, abyste nerušili lidi kolem vás, ale můžete si mantry říkat i v duchu, abyste nepřitahovali cizí pozornost. 

Vždy si pamatujte, že tyto mantry odříkáváte Bohu, a ne pro to, abyste udělali dojem na lidi kolem sebe.

Někteří oddaní odříkávají jména Boha velmi intenzivně. Celé dny tráví odříkáváním manter. Obzvláště mají rádi odříkávat mantry před větším počtem lidí, aby všichni viděli, jak usilovně slouží Bohu.

Účinek takového odříkávání manter bude přímo opačný, protože energie, Boží energie, bude v tomto případě vynaložena na posílení ega, a ne na posílení spojení s Bohem.

Předám vám svoji mantru.

Prosím, najděte lidi, kteří umějí přednést tuto mantru, kupte si kazety s nahrávkou této mantry. Je velmi důležité, aby kazety s nahrávkou mých manter šířily správné Božské vibrace. Pociťte skutečné Boží vibrace svým srdcem.

Pokud vás nebo vaše blízké přivádí do rozpaků to, že budete odříkávat a chválit jména Boží v cizím jazyce, nedělejte si násilí.

V tomto případě musíte použít jinou praktiku, která vás přivede zpět k Bohu.

Je mnoho směrů a mnoho cest, které vedou k Bohu. Prakticky každý má svou vlastní cestu.

Ale nikdy nezapomínejte, že existuje také mnoho cest a cestiček, které nevedou nikam.

Ale pokud budete sedět se založenýma rukama a nebudete se nikam pohybovat v očekávání, že se stane zázrak, pravděpodobně se zázrak nestane.

Bůh potřebuje, abyste vynaložili své vlastní úsilí. A čím více svého vlastního úsilí budete vynakládat, tím větší pomoc shůry dostanete.

Předávám vám moji mantru. Slibte mi, že budete moji mantru odříkávat přesně tak dlouho, jak dlouho vám bude odříkávání mé mantry činit radost.

Odříkávejte mou mantru při plnění svých domácích povinností. Využijte jakoukoliv volnou chvilku pro odříkávání mé mantry.

Já vím, že mnoho lidí se ve svých minulých vtěleních inkarnovalo v Indii. Odříkávání manter je pro ně přirozenou potřebou. Právě tito lidé se musí na mou výzvu ozvat rychleji než jiní.

Existuje dávné historické spojení, které spojuje Indii a Rusko.

Kdysi dávno přišla do Indie civilizace, která byla vyspělejší než původní obyvatelstvo žijící v Indii. Tato civilizace, tento národ přišel ze severu. A pro mnohé bude překvapením, když řeknu, že tito lidé přišli z toho území, na kterém teď leží Rusko.

Proto existuje velmi úzký vztah mezi Zemí Matkou Indií a Zemí Matkou Ruskem.

Tyto dvě země si jsou vzájemně velmi blízké, především svými bohatými duchovními tradicemi.

A já doufám, že si Rusko vzpomene na své velmi dávné historické kořeny a víru svých dávných předků, jejímiž kořeny byla víra národa, který obýval tuto zemi v dávných historických dobách.

Na území Ruska bylo založeno mnoho chrámů a mnoho krystalů.

Tyto svatyně prozatím spí. Ale přijde doba a spolu s probuzením vědomí tohoto národa ožijí historické svatyně, v plné síle začnou pracovat fokusy Světla, rozmístěné na území této země, které jsou prozatím ukryty před zraky laiků.

Předávám vám svoji mantru, a vím, že tato mantra je ve vás schopna probudit historickou paměť a společné kořeny, které jsou ukryty dokonce v samotném základě ruského jazyka.

HARÉ  KRIŠNA  HARÉ  KRIŠNA
KRIŠNA  KRIŠNA  HARÉ  HARÉ
HARÉ  RÁMA  HARÉ  RÁMA
RÁMA  RÁMA  HARÉ  HARÉ

Opakujte tuto mantru v sanskrtu.

Zvuky této mantry vám dají sílu, radost, čilost, důvěru v sebe, ve svoji budoucnost a v budoucnost Ruska.

JÁ JSEM Krišna. Cítím, že potřebujete moji pomoc. A já vám tuto pomoc poskytnu, pokud se na mě obrátíte.

Nechť vás nepřivede do rozpaků můj zevnějšek, který se liší od těch obrazů ve vašich chrámech, které jste zvyklí uctívat.

Není žádný rozdíl mezi mnou a Ježíšem. My jsme jednou celou a nedělitelnou Jednotou na úrovni Ducha. 

I mé jméno Krišna znamená totéž, co znamená jméno Kristus.

Všechny rozdíly a všechna rozdělení existují jenom ve vašem ohraničeném vědomí a pouze v tomto historickém okamžiku, velmi důležitém okamžiku probuzení vašeho vědomí ze snu, ve kterém jste žili miliony let. 

A budu rád, pokud někdo z vás využije moji radu a bude odříkávat moji mantru.

JÁ JSEM Krišna
a přišel jsem k vám, abych do vás vložil částečku mé lásky.

* * *