Dávám vám moji mantru. Pán Krišna, 9. dubna 2005

09.04.2005 16:34
 

 

JÁ JSEM Krišna, který k vám přichází prostřednictvím tohoto Posla.

JÁ JSEM Krišna, Pán Krišna. Já jsem znám a uctíván v Indii. Také mě znají v mnoha zemích světa díky vyznavačům Pána Krišny.

Ve skutečnosti jsem všude. Já jsem ve formě, i v neforemném stavu, já jsem ve vědomí a já jsem v Duchu.   

Moje úroveň předností mi umožňuje přebývat v mnoha formách současně. Já jsem Všudypřítomný.

Nejvíce je rozšířen můj obraz znázorňující chlapce-pastýře s píšťalkou. Opravdu tento obraz miluji nadevše a právě v této podobě jsem se ukázal ve svém posledním pozemském vtělení ve Vrindavaně.    

Dal jsem svým oddaným mantru, která vychvaluje jména Boží. Odevzdal jsem tuto mantru, poněvadž lidská mysl po mém přechodu v čase začínajícího cyklu Kali-Yugy, není schopna vnímat vznešené učení. Mysl je neklidná a vzpurná. Proto ji třeba zaměstnat stálým odříkáváním manter, chválícím jména Boží.

Když je mysl zaměstnána opakováním Božích jmen, pak jí zůstává málo času na přemýšlení o duchovně nízkých myšlenkách a na prožívání nízkých tužeb.  

Tyto mantry, praxe odříkávání manter, umožňuje držet mysl pod kontrolou a v pokoře lidskému Vyššímu Já.

Chci, aby lidé po celé planetě se vrátili k praktice chválení jmen Božích, jako k nejkratší Cestě, vedoucí zpět k Bohu.

Stáváte se tím, k čemu se vaše mysl upíná. A pokud se vaše mysl neustále soustřeďuje na obrazy veřejně šířené z televizních obrazovek a z reklamních panelů, pak je taková mysl svázána k tomuto světu a není schopna se od tohoto světa odtrhnout .

Praktika chválení jmen Božích nevyžaduje zvláštní podmínky pro svoji realizaci. Není nutné, abyste navštěvovali pobožnosti a různé církevní obřady, není třeba, abyste patřili k jakékoliv náboženské skupině či náboženské organizaci. Všechno, co musíte udělat, je naučit se správně vyslovovat jména Boží a vyslovovat tato jména ve správném stavu mysli. V čase vyslovování manter musíte být zcela zaměřeni na Boha. Vaše mysl musí přestat bloudit po předmětech a obrazech, které vás obklopují ve fyzickém světě.

Musíte rozmýšlet o Bohu a jenom o Bohu.

Dokonce není důležité, co děláte v momentě odříkávání manter. Můžete mýt nádobí, cestovat v hromadné dopravě, pracovat na svém pozemku, procházet se s dětmi, být na svém pracovišti.

Bude dobře, když si budete mantru odříkávat nahlas, můžete i polohlasně, abyste nerušili lidi kolem vás, ale můžete si mantru říkat v duchu, abyste nepřitahovali cizí pozornost. 

Vždy si pamatujte, že odříkáváte tyto mantry pro Boha, a ne proto, abyste udělali dojem na lidi kolem sebe.

Někteří vyznavači vzývají spoustu Božích jmen. Celé dny tráví odříkáváním manter.  Obzvláště mají rádi odříkávat mantry před větším davem lidí, aby všichni viděli, jak intenzivně slouží Bohu.

Účinek takového odříkávání manter bude přímo opačný, protože energie, Boží energie, v tomto případě bude vynaložena na posílení ega, ale ne na posílení spojení s Bohem.

Já vám dám svou mantru.

Prosím, najděte lidi, kteří umějí přednést tuto mantru, kupte kazety s nahrávkou této mantry. Je velmi důležité, aby kazety s nahrávkou mých manter přinášely správné Boží vibrace. Pociťte skutečné Boží vibrace svým srdcem.

Pokud vás nebo vaše blízké přivádí do rozpaků to, že vy budete vzývat Boží jména a chválit  Boží jména v neznámém jazyce, nedělejte to.

V tomto případě musíte použít jiný postup, který vás přivede zpět k Bohu.

Je mnoho cest a mnoho cestiček, které vedou k Bohu. Prakticky každý má svou vlastní cestu.

Ale nikdy není třeba zapomínat, že také existuje mnoho cest a cestiček, které nevedou nikam.

Ale pokud budete sedět se založenýma rukama a nikam se nepohybovat v očekávaní, že se stane zázrak, pravděpodobně se zázrak nestane.

Bůh vyžaduje, abyste přiložili své vlastní úsilí. A čím více budete vynakládat své vlastní úsilí, tím větší pomoc dostanete shora. 

Dávám vám moji mantru. Slibte mi, že budete moji mantru odříkávat přesně tak dlouho, jak dlouho vám bude odříkávání mé mantry způsobovat radost.

Odříkávejte mou mantru při plnění svých domácích povinností. Využijte jakoukoliv volnou chvilku pro odříkávání mé mantry.

Já vím, že mnoho lidí ve svých minulých vtěleních přicházelo na zemi v Indii. Odříkávání manter je pro ně přirozenou potřebou. Právě tito lidé musí reagovat na mou výzvu rychleji než jiní.

Existují dávná historická spojení, která spojují Indii a Rusko.

Kdysi dávno do Indie přišla vyspělejší civilizace v porovnání s tím obyvatelstvem, které tehdy existovalo v Indii. Tato civilizace, tento národ přišel ze severu. A pro mnohé bude překvapením, když řeknu, že tito lidé přišli z toho území, které teď zabírá Rusko. 

Proto existuje velmi těsná souvislost mezi zemí Matkou Indií a Zemí Matkou Ruskem.

Tyto dvě země jsou velmi vzájemně blízké, především svými bohatými duchovními tradicemi.

A já doufám, že si Rusko vzpomene na své velmi dávné historické kořeny a víru svých dávných předků, jejímiž kořeny byla víra toho národa, který osidloval tuto zemi v dávných historických dobách.   

Na území Ruska bylo vybudováno nespočet chrámů a v nich uloženo mnoho krystalů. 

Tyto svatyně spí do určitého času.  Ale nastoupí doba a spolu s probuzením vědomí tohoto národa se oživí historické svatyně, v plné síle zapracují ohniska Světla, rozmístěné na území té země, v které jsou skryty do určité doby před zraky laiků. 

Dávám vám mou mantru, a já vím, že tato mantra je schopna probudit ve vás historickou paměť a společné kořeny, které jsou umístěny dokonce v samém základě ruského jazyka.

HARÉ  KRIŠNA  HARÉ  KRIŠNA
KRIŠNA  KRIŠNA  HARÉ  HARÉ
HARÉ  RÁMA  HARÉ  RÁMA
RÁMA  RÁMA  HARÉ  HARÉ

Opakujte tuto mantru v sanskrtu.

Zvuky této mantry vám dají sílu, radost, čilost, důvěru v sebe, ve svoji budoucnost a budoucnost své země.

JÁ JSEM Krišna. Cítím vaši potřebu v moji pomoc. A já vám poskytnu tuto pomoc, pokud se vy obrátíte na mne.

Nechť vás nepřivede do rozpaků  můj vzhled a rozdíl od těch obrazů ve vašich chrámech, které jste byli zvyklí uctívat.

Není nijaký rozdíl mezi mnou a Ježíšem. My jsme jednou a nedělitelnou Jednotou na úrovni Ducha. 

I mé jméno Krišna znamená totéž, co znamená jméno Ježíš.

Všechny rozdíly a všechna rozdělení existují jenom ve vašem ohraničeném vědomí a jenom v tento historický moment, velmi důležitý moment probuzení vašeho vědomí ze snu, v němž jste žili miliony let. 

A budu šťasten, pokud někdo z vás využije moji radu a bude odříkávat moji mantru.

 

JÁ JSEM Krišna a přišel jsem k vám, abych vám přinesl částečku mé lásky.