Doporučení lidstvu Země

21.06.2007 09:45

Milovaný Súrija

21.června 2007

 

JÁ JSEM Surija, přicházející k vám znovu s Velikého Centrálního Slunce.

JÁ JSEM přišel znovu k lidstvu Země proto, abych dal poučení a proto, aby spojení dvou světů se zpevňovalo a zdokonalovalo. Jako vždy, bych rad se zmínil o novinkách současných událostí, které se teď otevřeli a odehrávají se ve vašem světě anebo připravuji se k tomu, aby za krátkou chvíli sestoupili do vašeho světa. Protože na jemné úrovní tyto události už jsou připravené ke spuštění na fyzickou úroveň.

Vy víte o tom, že my pracujeme z lidstvem Země díky Božské milosti – dispensací – která dovoluje nám korigovat chod evoluce na planetě. Vy víte o tom, že před miliony let lidstvo Země se odchýlilo od cesty evolučního vývoje, což dovolilo vnést určitý nesoulad do obecného chodu evoluce. Mnohé živototoky zpomalily svůj vývoj, a mnohé naopak se zrychlily ve svém vývoji díky Božským milostem a možnostem. Každý z vás má na vybránu, zdali půjde zároveň s Božským zákonem a nebo bude pokračovat žít podle zákonů co se vytvořily na planetě Zemi a které v současné době nezcela odpovídají tomuto záměru pro planetu, který existuje na Božské úrovní, a který brzy musí být uskutečněn.

Pochopte, prosím, že my vám nechceme způsobit bolest a útrapy. Miliony bytostí Světla z celého Vesmíru jsou připravené vám pomáhat. Ale jste to vy a jenom vy, kdo zpomalujete tok evoluce na planetě. Vy si dovolujete konat takové činy a prožívat takové nedokonalé stavy vědomí, které jsou nepřípustné na vaší úrovni evolučního vývoje. Proto jsme nucení používat takové způsoby jednání, kdy vaše nedokonala počínání, myšlenky a pocity na vašich očích doslova se zhmotňují do vnějších okolností a projevuji se jako nepříznivé počasí, kataklizmy, obtíže, které potkáváte v životě: nemocí, zármutky a neštěstí.

Vy sami jste důvodem toho, co se koná s vámi a okolo vás. My jsme všichni spojeni na jemné úrovní. A všichni patříme do společného řetězce evoluce  ve vesmíru. Neexistuje nějaký zvláštní rozdíl mezí vámi a mnou. Já stojím o několik set schůdků výš než vy. Je to jediný rozdíl mezí námi. Proto by jste měli dát na ty rady, které jdou ode mne a nebo od kteréhokoliv jiného Vznešeného Vládce, který dává své Poselství přes našeho vyslance na Zemi, našeho vyslance Tatjanu.

Vy teď máte jedinečnou možnost skoro přímé komunikace. Využijte tuto možnost a zkuste brát naší Poselství ne jako pohádky, které jste poslouchali jako děti před spaním, pokuste se vzít naše Poselství jako směrnice, které máte používat ve svém životě. Věřte mi, že ta možnost, kterou máte pravě teď, vám dává obrovský náskok. Takovým činem my míníme vytrhnout ze sítí iluze miliony živototoků, zbloudilých duší, které se vtělení za vtělením toulají ve džunglích iluze a potkávají tucty strachů, pochyb, zármutků a nemocí.

My znovu a znovu vhazujeme naše sítě proto, abychom vytrhli z vod astrální úrovně tisíce a miliony zbloudilých duší.

My přicházíme proto, abychom vám dali impulz. Ten energetický impulz, který dovolí vám zbudit se a obrátit svůj pohled na Nebesa, k zářivému slunci Nového Dne. Toho Dne, rozbřesk kterého již začal.

Já přicházím k vám tímto dnem abych dal vám nutné směrnice do budoucna. Vy jste těmi bytostmi Světla, které se zabloudily v pralese hmoty i my vám podáváme pomocnou ruku.  Prosím, nezavrhujte naší pomoc. Neprojevujte sebevědomí, které je více příslušné dorostencům, dejte na naše rady.

Díky účinnému ve Vesmíru Zákonu Svobodné Vůle, vy máte možnost si sami zvolit svojí budoucnost. Vy máte možnost poslechnout si mé a naše rady a máte také možnost zavrhnout ruku pomoci.

Já musím vás upozornit, že v daný moment vy visíte nad hlubokou propastí a obklopující vás mlha zastřelá vám oči tak, že vy nejste schopní vidět svůj ubohý stav na tolik, že nevnímáte existence nebezpečí se v libovolnou chvílí skutálet do té propastí.

Nemusíte mi věřit. Můžete dál pokračovat tvrdohlavě odmítat  nabízenou pomoc. Jé to váš nárok. Ale jsou mezi vámi jedinci, které žádají nás o pomoc, a my nejsme schopní odepřít tu pomoc, protože výzva nás nutí odpovědět. My nemůžeme vás zachraňovat násilím, ale nabídnout pomocnou ruku postrádajícím je naší povinností.

Jsme s vámi po celou délku vaší dlouhé Cesty z hmoty zpátky do  Božského světa. Jsme spolu po celou délku vaší Cesty. A pokud dáte na naše rady, tak za velmi krátkou chvílí budete moci nás rozlišovat a uvědoměle přijímat naší pomoc. Zatím jste nucení věřit našim Poselstvím a také té informaci, kterou my dáváme přes našeho vyslance.

Vždy byli lidé, kteří ohlašovali se za vyslance Nebes. A mluvili oni jménem Pana Boha. Byli ti kdo poslechli a dali se na rady, jdoucí s výše. Byli ti, kteří se smáli a kráčeli svou cestou. 

Je to vaše volba. Je to vaše svobodna vůle.

Mým a našim úkolem je pouze upozornit vás na následky vaší volby. Mým a našim úkolem je naznačit vám, že čas se zrychlil, a že následky vašich špatných voleb budou viditelné pro vás samotné doslova ihned v dalších dnech po tom, co si vy uděláte špatnou volbu. Udělané to je schválně, aby jste vy mohli svým vnějším vědomím zpozorovat účinek Velikého Karmickeho Zákona tohoto Vesmíru, který kdysi zněl takto:“Co si zaseješ, to si i požneš“.

Je to moc moudrý Zákon, Zákon – Učitel, který vám dovoluje se samostatně poučit na vašich omylech, dopuštěných vámi v minulosti. Tento Zákon se musí vyučovat ve školách. Tento Zákon je nezbytné znát  té generací, co vstupuje teď do života. A pokud vzniknou komplikace s zavedením předmětu Zákony Vesmíru ve škole, vy vždy můžete vysvětlit působení tohoto Zákonu svým dětem a vnukům. A čím větší množství lidí bude informováno o tomto Zákoně, tím snadnější časem bude situace na planetě Zemí, protože ti lidé, kteří znají tento Zákon, se budou vystřihat ho překročit. Ne kvůli strachu, ale diky přání uniknout zbytečných komplikací na své Cestě.

Věřte mi, občas je prospěšnější obejit překážku, než se škrábat svislou skálou bez pojistky.

My přicházíme proto, abychom vám dali naše menši poučení.

Prosím, doneste bezpečnostní postupy živobytí na planetě Zemi svým dětem a vnukům.

Já upřímně doufám ve vaši pomoc a podporu.

 

JÁ JSEM Surija, 

se vší svojí Láskou k vám.

 

                                                                         *   *