Doporučení na konci roku

27.12.2007 16:03

Poslouchám vaše prosby, ale někdy ani jedna modlitba není vyslovena dostatečně upřímně, aby mohla být pomoc poskytnuta. Nicméně, nechť vás nezatěžuje posílat mi energii vaší modlitby. Nemůžu vám poskytovat pomoc tedy, kdy ji ode mě vyžadujete. Můžu pomoci jenom zarmouceným srdcím, srdcím, kajícím se a připraveným na to, aby se podřídila jakémukoliv očekávaní z naší strany.

Jako vždy, vybízíme vás ke správnému stavu vědomí. Někomu pro to, aby získal správný stav vědomí je nevyhnutelný půst, modlitba, pokání, zpověď a příjímání.

Pro jiné velmi upřímné slzy lítosti. A umytí těmito slzami, ráno po probdělé noci mé drahé děti jsou schopny se upřímně pomodlit, a ten stupeň pokání, který je přítomen v jejich srdcích, dává mně možnost poskytnout pomoc.

Vidím vaše utrpení. Já spolutrpím s vámi. Ale i vy pochopte mne. Existují některé typy karmy vašich předchozích činů, které mohou být vykoupeny jen utrpením.

Mnoho trápení a mnoho utrpení je ve vašem světě.

Já to vidím. A  vidím i něco jiného. Vidím, jak mládež naprosto nezodpovědně nakládá s drahocennou energií Lásky. Já vidím... I mé srdce umírá v záchvěvech, protože vím, jakým utrpením v budoucnu projdou tyto duše. Vy se sami odsuzujete na mnohá a další utrpení.

Přišla jsem vám připomenout vaši zodpovědnost za vaše činy, aby jste mně neprosili, abych vás zbavila utrpení a vyléčila vás až tehdy, když váš celý život je u konce a vy jste obtěžkáni ohromným množstvím chorob a psychickými problémy. Přála bych si, aby se mládež obracela ke mně s žádostí o pomoc, radu a podporu již nyní. Aby ve svých zralých letech mohla sloužit na Slávu Hospodina a vykonávat Boží službu na fyzické rovině.