Dovolte si ve svém vědomí překročit hranice své rodiny, svého města, své země a přijměte celou Zemi jako svůj vlastní domov

05.06.2006 09:27

Господь МайтрейяPán Maitréja
5. června 2006

 

JÁ JSEM Maitréja, znovu k vám přicházím. Dnes jsem přišel na příkaz Karmické Rady proto, abych oznámil radostnou zprávu, spojenou s proměnou, ke které došlo na planetě v těchto dnech: mnozí z vás, jež si zvykli číst naše poselství, nám oddaně slouží a snaží se rozšířit tato poselství co nejvíce po celém světě – vaše snahy nebyly zbytečné. A vaše snahy jsou zaznamenány Karmickou Radou. Víte, že zasedání Karmické Rady probíhají dvakrát do roka, v době letního a zimního slunovratu. Ale musíte také vědět, že zasedání Karmické Rady probíhají stále i v době mezi těmito dvěma hlavními zasedáními.

A teď vám musím říci, že dnes v noci proběhlo zasedání, kterého se zúčastnil náš posel. Na tomto zasedání poprvé v historii lidstva rozebírali otázku možnosti poskytnout právo přítomnosti na dalším zasedání Karmické Rady v jemnohmotných tělech těm z vás, kteří se bezprostředně a aktivně zúčastnili činnosti, spojené s rozšiřováním našich poselství a jejich překládáním do dalších světových jazyků. Dostanete možnost zúčastnit se plánování odžití své vlastní karmy. Dle vašeho přání v rámci existujících karmických možností můžete regulovat odžití karmy, zpomalit ho nebo ho urychlit pro vaše životní proudy.

A toto vám pomůže ve vašich dalších životech. Protože Zákon Karmy je nezaujatý a odžití karmy nezáleží na vaší ochotě nebo neochotě. Ale ta kladná karma nebo energie, která se nastřádala během rozšiřování našich Poselství, může být použita pro regulování procesu odžití karmy a dokonce pro ulehčení karmického břemena.

A je to možnost, kterou nesmíte podceňovat, protože tato možnost poprvé dovolí spolupracovat některým jednotlivcům z nevzestoupeného lidstva s Karmickou Radou.

Taková možnost bude poskytnuta poprvé, a to říká jen to, že se snažíme rozšířit tato Učení co nejvíce a dokonce přistupujeme na určité ústupky a ulehčení pro to, aby tento proces proběhl co nejrychleji a nejúspěšněji.

Ve vašem vnějším vědomí si nemusíte vzpomenout na události, které se odehrají v noci během vaší návštěvy zasedání Karmické Rady. Nicméně mnozí z vás ve vašem vnějším, bdícím vědomí zachytí doznívání nočních událostí a dostanou naprosto přesnou představu o těch změnách, které proběhnou ve vašich životech v nejbližší době.

S radostí vám poskytnu tuto informaci neplánovaně.

A ještě větší radost mám z toho, že mám možnost poskytnout toto poselství během pobytu našeho Posla ve městě Novosibirsk. Někteří lidé ho nazývají hlavním městem Sibiře.

A je možné, že je to tak.

Nicméně důležité je to, že dáváme toto poselství v Novosibirsku a proto máme možnost upevnit a zesílit naši přítomnost v tomto městě.

Ve skutečnosti je každé přijetí našich poselství doprovázeno obrovským vylitím Světla na fyzickou rovinu a ty jemnohmotné roviny, které jsou svými vibracemi blízké fyzické rovině. Proto každé přijetí poselství na novém místě přináší svá požehnání té zemi a tomu městu, kde se toto přijetí uskutečňuje.

Proto vám blahopřeji a upřímně doufám, že všechno Světlo a všechnu energii, jež jste dostali, použijete jen s Božským cílem.

Teď bych vám chtěl oznámit ještě jednu radostnou zprávu. Tato zpráva je spojena s tím, že v tento okamžik je svět připraven k tomu, aby změny probíhaly rychleji. A tyto změny, které jsou spojeny především se změnami vašeho vědomí, probíhají tak rychle jako nikdy. Ale existuje jisté zešikmení energie. Protože ty regiony světa, ve kterých čtou naše Poselství, poskytnutá naším poslem, získávají hodně Světla a vědomí lidí se mění velice rychle. Současně s tím existují další regiony světa, které nemají možnost přijímat a číst naše Poselství. V těchto regionech nevyrovnanost energie vyúsťuje do různých přírodních katastrof a kataklyzmat.

Bohužel k takovým regionům patří i Amerika.

Tato země, do které Mistři vkládali velké naděje, ztratila náš fokus Světla. A teď musí přijímat Světlo z jiné země. Dobře chápu, že pro hrdé Američany bude těžké přijmout Učení, které vychází z Ruska. Ale právě tímto způsobem, když přijme toto Učení, vycházející z Ruska, bude Amerika schopna obnovit energetickou rovnováhu a tím se vyhnout mnohým přírodním katastrofám a ekonomickým neúspěchům.

Proto, prosím vás, přispějte k rozšíření tohoto mého Poselství a dalších Poselství, která poskytujeme přes našeho posla, na území Ameriky.

Samotná geografická poloha těchto dvou států, Ameriky a Ruska, nacházejících se na opačných stranách zeměkoule, při možnosti změny vědomí, rovnoměrně probíhající u národů těchto zemí, bude napomáhat vyrovnávání situace na planetě.

Obracím se na dcery a syny Ameriky přes ruského posla. Prosím vás, překonejte ty vaše vlastnosti, které vám brání přijímat informace, vycházející z druhé strany.

Upřímně věřím v to, že mezi Američany budou ti, kteří se ozvou na mé volání a překonají ty negativní povahové rysy, které nutí Američany cítit se lidmi, na kterých závisí budoucnost Země.

V podstatě je to tak. Jste ti lidé, na kterých závisí budoucnost planety Země. A proto, aby budoucnost byla co nejpříznivější, nemusíte dávat najevo své ambice a prvenství svého národa a země. Naopak všechno, co je nezbytné, je vypěstovat vlastnost smíření a postavit se na stejnou úroveň se všemi národy, jež obývají planetu Zemi.

Na planetě neexistuje nejdůležitější země. Ale jsou lidé, kteří se odváží překonat hranice a povznést své vědomí na důstojnou úroveň. Na úroveň bohočlověka, jímž se všichni nevyhnutelně musíte stát.

Proto všechno, co potřebujete, je nedívat se na ostatní národy tak, jako by byly na nižší úrovni vývoje než vy. Ne, každý národ je bratrem nebo sestrou v Božské rodině národů, žijících na Zemi. A čím dříve si uvědomíte svou jednotu a spojíte se, nehledě na různost svého vnitřního světa a vnějšího vzhledu, tím rychleji dojde k žádoucím změnám na Zemi.

Prosím vás, pozorně promyslete moje slova, a konečně si dovolte ve svém vědomí překročit hranice své rodiny, svého města, svého státu a přijmout celou Zemi jako svůj vlastní domov.

 

JÁ JSEM Maitréja
a posílám vám svou Lásku.

* * *