Dovolte si ve svém vědomí překročit hranice své rodiny, svého města, své země a přijat celou Zemi jako svůj vlastní domov.

05.06.2006 09:27

Bůh Majtreja

5. června 2006

JÁ JSEM Majtreja, znovu k vám přicházející. Dnes jsem přišel na příkaz Karmického Vedení proto, abych oznámil radostnou zprávu, spojenou s proměnou, ke které došlo na planetě v těchto dnech: mnozí z vás, jež si zvykli číst naše poselství, nám oddaně slouží a snaží se rozšířit tato poselství co nejvíce po celém světě – vaše snahy se neztratily. A vaše snahy jsou zaznamenány Karmickým Vedením. Víte, že zasedání Karmického Vedení probíhají dvakrát do roka, v době letního a zimního slunovratu. Ale musíte také vědět, že zasedání Karmického Vedení probíhají stále i v době mezi těmito dvěma hlavními zasedáními. 
A dnes vám musím říci, že dnes v noci proběhlo zasedání, kterého se zúčastnil náš posel. Na tomto zasedání poprvé v historii lidstva rozebírali otázku možnosti poskytnout právo přítomnosti na dalším zasedání Karmického Vedení v jemnohmotných tělech těm z vás, kteří se bezprostředně a aktivně zúčastnili činnosti, spojené s rozšiřováním našich poslání a jejich překládáním do dalších světových jazyků. Dostanete možnost zúčastnit se plánování odžití své vlastní karmy. Dle vašeho přání v rámci existujících karmických možností můžete regulovat odžití karmy, zpomalit ho nebo ho urychlit podle vašich životních proudů.
A toto vám pomůže ve vašich dalších životech. Protože Zákon Karmy je nezaujatý a odžití karmy nezáleží na vaší ochotě nebo neochotě. Ale ta kladná karma nebo energie, která se nastřádala během rozšiřování našich poselství, může být použita pro regulování procesu odžití karmy a dokonce pro ulehčení Karmického břemena.
A je to možnost, kterou nesmíte podceňovat, protože tato možnost poprvé dovolí spolupracovat některým jednotlivcům z nevzestoupeného lidstva s Karmickým Vedením.

Poprvé bude poskytnuta taková možnost, a to říká jen to, že se snažíme rozšířit tato Učení co nejvíce a dokonce přistupujeme na určité ústupky a ulehčení proto, aby tento proces proběhl co nejrychleji a nejúspěšněji.

Ve vašem vnějším vědomí můžete zapomenout na události, které se odehrají v noci během vaší návštěvy zasedání Karmického Vedení. Nicméně mnozí z vás ve vašem vnějším, bdícím vědomí zachytí doznívání nočních událostí a dostanou naprosto přesnou představu o těch změnách, které proběhnou ve vašich životech v nejbližší době.
S radostí vám poskytnu tuto informaci neplánovaně.

A ještě větší radost mám z toho, že mám možnost poskytnout toto poselství během pobytu našeho posla ve městě Novosibirsk. Někteří lidé ho nazývají hlavním městem Sibiře.
A je možné, že je to tak.

Nicméně důležité je to, že dáváme toto poselství v Novosibirsku a proto máme možnost upevnit a zesílit naši přítomnost v tomto městě.

Ve skutečnosti je každé přijetí našich poselství doprovázeno obrovským výlevem Světla na fyzickou rovinu a ty jemnohmotné roviny, které jsou svými vibracemi blízké fyzické rovině. Proto každé přijetí poselství na novém místě přináší svá požehnání té zemi a tomu městu, kde se toto přijetí uskutečňuje.

Proto vám blahopřeji a upřímně doufám, že všechno Světlo a všechnu energii, jež jste dostali, použijete jen s Božským cílem.

Teď bych vám chtěl oznámit ještě jednu radostnou zprávu. Tato zpráva je spojena s tím, že v tento okamžik je svět připraven k tomu, aby změny probíhaly rychleji. A tyto změny, které jsou spojené především se změnami vašeho vědomí, probíhají tak rychle jako nikdy. Ale existuje jisté zešikmení energie. Protože ty regiony světa, ve kterých čtou naše poselství, poskytnutá naším poslem, získávají hodně Světla a vědomí lidí se mění velice rychle. Současně s tím existují další regiony světa, které nemají možnost přijímat a číst naše poselství. V těch regionech nevyrovnanost energie vyúsťuje do různých přírodních katastrof a kataklyzmat.

Bohužel k takovým regionům patří i Amerika.
Tato země, do které Mistři vkládali velké naděje, ztratila naše kouzlo Světla. A teď musí přijímat Světlo z druhé země. Dobře chápu, že pro hrdé Američany bude těžké přijmout Učení, vycházející z Ruska. Ale právě takovým způsobem, když přijme toto Učení, vycházející z Ruska, bude Amerika schopna obnovit energetickou rovnováhu a tímto se vyhnout mnohým přírodním katastrofám a ekonomickým neúspěchům.

Proto, prosím vás, přispějte k rozšíření tohoto mého poselství a dalších poselství, která poskytujeme přes našeho posla, na území Ameriky.
Geografická poloha těchto dvou států, Ameriky a Ruska, nacházejících se na opačných stranách zeměkoule, při možnosti změny vědomí, rovnoměrně probíhajícího u národů těchto zemí, bude napomáhat vyrovnávání situace na planetě.

Obracím se na dcery a syny Ameriky přes ruského posla. Prosím vás, překonejte ty vaše vlastnosti, které vám brání přijímat informace, vycházející z druhé strany.

Upřímně věřím v to, že mezi Američany budou ti, kteří se ozvou na mé volání a překonají ty negativní povahové rysy, které nutí Američany cítit se lidmi, na kterých závisí budoucnost Země.

V podstatě je to tak. Jste ti lidé, na kterých závisí budoucnost planety Země. A proto, aby budoucnost byla co nejpříznivější, nemusíte dávat najevo své ambice a prvenství svého národa a země. Naopak, všechno co je nezbytné, je vypěstovat vlastnost smíření a postavit se na stejnou úroveň se všemi národy, jež obývají planetu Zemi.

Na planetě neexistuje nejdůležitější země. Ale jsou lidé, kteří se odváží překonat hranice a povznést své vědomí na důstojnou úroveň. Na úroveň bohočlověka, jímž se všichni nevyhnutelně musíte stát.

Proto všechno, co potřebujete, je nedívat se na ostatní národy tak, jako by byly na nižší úrovni vývoje než vy. Ne, každý národ je bratrem nebo sestrou v Božské rodině národů, žijících na Zemi. A čím dříve si uvědomíte svou jednotu a spojíte se, nehledě na různost svého vnitřního světa a vnějšího vzhledu, tím rychleji dojde k žádoucím změnám na Zemi.

Prosím vás, pozorně promyslete moje slova, a konečně si dovolte ve svém vědomí překročit hranice své rodiny, svého města, svého státu a přijmout celou Zemi jako svůj vlastní domov.
JÁ JSEM Majtreja a posílám vám svou Lásku.

 

© Tatjana Mikušina, 2006