Hlavní úkol, který na Zemi plníte, je zvyšování vědomí obyvatel Země

20.04.2005 13:20

Buddha Rubínového Paprsku
20. dubna 2005

 

JÁ JSEM Budhha Rubínového Paprsku, přicházím prostřednictvím tohoto posla. JÁ JSEM vykonavatel funkce Buddhy na Rubínovém Paprsku.

Přišel jsem vám předat některé vědomosti, týkající se Hierarchie Rubínového Paprsku.

Víte o tom, že před mnoha lety, před milióny pozemských let, Mistři patřící k Hierarchii Rubínového Paprsku sestoupili na fyzickou rovinu planety Země. Vtělili jsme se do lidských těl. Každý z nás dostal možnost přebývat v mnoha lidských tělech ve formě částečky, vstupující do Vyšších těl lidí.

Byli jedinci, kteří nás podle své úrovně rozvoje a podle svých vibrací nemohli přijmout. Byli jedinci, kteří obdrželi značnou část Bytostí Světla jako součást sebe samých. A byli ti, kteří obdrželi jen velmi malou jiskřičku.

Tak je tento Vesmír uspořádán a taková je cesta evoluce všeho živého v tomto Vesmíru, že přichází doba a Vyšší Bytosti předávají svoje momentum úspěchů ve formě služby životu a spojují se s nižší formou života, aby jí předaly Božský impuls, potřebný pro rozvoj.

Víte o tom, že hlavou Hierarchie Rubínového Paprsku je Sanat Kumara, který k vám přišel z planety Venuše v období pro Zemi těžkém. Odtud pramení spojení mezi planetou Venuší a Zemí. Naše evoluce jsou velmi úzce propletené. Prakticky každý původní pozemšťan má ve svém Vyšším těle částečku venušanů. Ty nové vědomosti a pochopení, které vám dnes dávám, vám prostě vysvětlují známý fakt sestoupení 144000 venušanů do lidských těl. Asi to znáte nebo jste o tom slyšeli již dříve. Jen trochu rozšířím a zkonkretizuji vaše vědomosti.

Vtělení Mistrů do těl lidí probíhalo různě. Zřídka a velmi v dávných časech mohl Vyšší Mistr přebývat v těle člověka v plné síle svého Světla. Jeden Mistr zpravidla dával svoje Světlo a svoje úspěchy velmi mnoho pozemšťanům. Tento proces je podobný tomu, když vezmete kousek másla a rozkrájíte ho na kousky, abyste je přidali do několika porcí kaše. Proto Mistři, které znáte jako Vzestoupené Mistry, mají velkou část sebe samých ve vtělení v různých lidech.

A do té doby, dokud člověk, mající v sobě částečku Mistra, podléhá zákonu karmy a musí se na Zemi vtělovat, Mistr nemůže opustit planetu Zemi a stát se Kosmickou Bytostí. Je připoután k vaší planetě a vašim tělům.

Víte o tom, že každý z vás patří k nějakému paprsku a každý cítíte spojení s nějakým Mistrem. Teď již také víte, proč toto spojení existuje. A do té doby, dokud poslední člověk, který je ve vtělení, nepřekoná svoje ego, svoji karmu a nedosáhne úrovně vědomí Vzestoupeného Mistra, do té doby budou Vzestoupení Mistři na Zemi a budou sloužit lidstvu.

Jsou to velmi tajné a velmi specifické vědomosti.

Víte o tom, že ve skutečnosti je všechno ve Vesmíru Bůh. A každý z vás je jen částečka, buňka, atom tohoto Božího těla. Když zvyšujete své vědomí, začínáte chápat, že mezi vámi a všemi živými bytostmi není žádný rozdíl a jste připraveni obětovat se pro blaho všech živých bytostí. Čím vyšší úroveň úspěchů máte, čím vyšší stupeň v kosmické hierarchii zastáváte, tím je pro vás jednodušší obětovat se pro život ve Vesmíru.

Takový je zákon tohoto Vesmíru. Vyšší se obětuje kvůli nižšímu, aby dal možnost nižším projevům života rozvíjet se a dosáhnout tak vyšší úrovně vědomí. Proto, když Velcí Učitelé přichází na Zemi do vtělení, učí tomu, že kdo má větší úspěchy, je větším služebníkem pro ostatní.

Podstata srdce nutí člověka, který má vyšší úroveň vědomí, aby se obětoval pro rozvoj vědomí těch, kteří stojí na nižším stupni evolučního žebříčku.  A pokud dosáhnete úrovně Buddhy, můžete darovat sebe, darovat svoji přítomnost milionům živých bytostí.

Jsou Vzestoupení Mistři, kteří jsou připoutáni k planetě Zemi, ale jsou i Kosmické Bytosti, pro které je domovem celý kosmos, celý Vesmír a ony mohou podle svého přání a v souladu s Kosmickým Zákonem promítnout části sebe samých do mnoha živých bytostí, aby osvítily doplňkovým impulsem Světla, doplňkovým rozumem bytosti, které jsou na nižších stupních evolučního rozvoje.

A já, Buddha Rubínového Paprsku, mám možnost být přítomen v tělech mnohých pozemšťanů. Jsem schopen rozdělit své vědomí a mohu být současně ve vtělení v tisících i milionech těl, a zároveň být ve vzestoupeném stavu vědomí.

Je to vlastnost, kterou musíte získat. Musíte si neustále uvědomovat, že váš pobyt na Zemi je dočasný a hlavní úkol, který na Zemi plníte, je zvyšování vědomí pozemšťanů. Přivést vědomí obyvatel Země na úroveň Vzestoupeného vědomí.

A pak, když nebudete spoutáni pozemskými dogmaty a omezeními, před vaším vědomím se otevřou naprosto neuvěřitelné vyhlídky.

Evoluce je nekonečná.

Dnes jsem se pokusil trochu rozšířit obzor vašeho vnímání světa. Možná, že někdo z vás přijme s radostí skutečnost, v podvědomí už dávno známou, o přítomnosti Vzestoupených Mistrů ve vás, ale pro někoho to bude příliš fantastické. Všichni jste na různých etapách rozvoje svého vědomí.

A jelikož jsou tato poselství určena pro velmi širokou veřejnost, dal jsem vám tuto novou špetku vědomostí na velmi dostupné úrovni.

Když se posouváte na své cestě, jste na vnitřních úrovních spojeni s mnohými, a vaše úspěchy se na jemnohmotné rovině hned předávají tisícům a milionům. A když ve svém vědomí sklouzáváte na úroveň jeskynního člověka, tak to má také vliv na tisíce a miliony živých bytostí.

Nikdy nemějte strach, že sejdete z cesty. Nebojte se experimentovat. Nebojte se dělat chyby.

Na vaší cestě vždy dostanete pomoc a vždy můžete o tuto pomoc požádat.

Nejste sami. Jste pod spolehlivou péčí a ochranou. Ale jenom do té doby, dokud budete následovat Cestu a poslouchat Zákon, který v tomto Vesmíru existuje.

Ale pokud si z vlastní vůle přejete, oddělit se od tohoto Vesmíru a žít podle vlastních zákonů, tak ani toto vám nikdo nezakazuje.

Nicméně v tomto případě bude vaše svoboda rozšířena do určitě hranice, za kterou vám hrozí stav nebytí. Chápejte mě prosím správně, nechci vás polekat a nahnat vám strach. Ve skutečnosti, i když se stanete natolik nebezpeční pro Boží plány tohoto Vesmíru, tak nikam nezmizíte. Vy, jako energie, nadále existujete, zmizí pouze záznamy z vašeho vědomí, které nejsou v souladu s Božským plánem. A vy začnete svoji evoluci z nejnižší úrovně, znovu budete stoupat po schodech evoluce, které pokračují do nekonečna.

JÁ JSEM Buddha Rubínového Paprsku a posílám svůj Rubínový Paprsek těm z vás, kteří jsou připraveni ho přijmout.

Rubínový Paprsek je koncentrovaným vyjádřením Lásky, je schopen probudit vaše vědomí a otevřít vám perspektivu vaší další Cesty.

JÁ JSEM Buddha Rubínového Paprsku.

* * *