Jako základ pro svou činnost vezměte Božské myšlenky, které dávají Mistři

21.04.2005 00:00

Владыка ГодфреMistr Godfre[1]
21. dubna 2005

 

JÁ JSEM Godfre. Přišel jsem prostřednictvím tohoto posla.

Možná mě neznáte. Jsem asi nejvíce známý v Americe, v zemi, kterou nejvíce miluji a ve které proběhla mnohá z mých vtělení. Stál jsem u zrodu této země a vždy jsem se snažil podporovat zásady demokracie a svobody.

Všechno se může změnit, ale demokracie a svoboda musí zůstat v základech tohoto státu. A dokud tyto principy zůstanou neporušené, bude tato země vzkvétat.

V současné etapě historického rozvoje skutečně není nic důležitějšího, než principy svobody a demokracie, které musí být v základech všech států, existujících nyní ve světě. Svoboda a demokracie jsou zárukou toho, že stát nesklouzne k totalitě a budou zajištěny příznivé podmínky pro život každého obyvatele státu a nejen pro vládnoucí elitu.

Plně si uvědomuji, že dnes apeluji hlavně na obyvatele Ruska a těch států, kteří za poslední dobu viděli v jejich okolní realitě jen málo toho, co by alespoň připomínalo svobodu a demokracii.

Když se člověk narodí a větší část svého života prožije ve vězení, může stav svobodného člověka pro jeho vědomí být tak nepochopitelný, že se mu vyprávění lidí, přicházejících z vnějšku vězení, může zdát jako pohádka.

Svoboda je hlavně stav vědomí, stav duše člověka. A je to to, k čemu se musíte upírat celou svou bytostí.

Věřte mi, že čím více uspějí Rusko a okolní státy v realizaci principů svobody a demokracie ve svém životě, tím rychleji a úspěšněji tyto státy dosáhnou svého Božského plánu v nadcházejících desetiletích.

Kombinace svobody a demokracie s hlubokou vírou v Boha je to, co v nejbližší době bude převládat v Rusku a okolních státech.

Vím, že moje slova se vám zdají jako pohádka. A možná nyní ani nedáváte mým slovům příliš velký význam. To o čem mluví Vzestoupení Mistři, se tak liší od okolní reality, že se vám zdá, že to s vámi a s vašimi životy nemá nic společného.

Mýlíte se, moji milovaní – všechno, o čem vám říkáme, každé naše slovo je pro vás velmi důležité. Chápu, že takové množství poselství může rozptýlit vaše vnímání mnoha námi poukazovaných věcí. Proto mi slibte, že budete číst tato poselství znovu. Že v následující době budete každý den číst jedno poselství, které jsme předali přes tohoto posla. Budete přemýšlet nad každým slovem z poselství. A pochopíte, že ani jedno slovo nebylo vysloveno bezdůvodně. Každé naše doporučení je velmi důležité pravě v tento okamžik, pravě pro vaše státy a obzvlášť pro Rusko.

Prosím, velmi pečlivě přistupujte ke slovům těchto poselství. A žádám vás, abyste věnovali zvláštní pozornost cvičením a doporučením Mistrů, kterých vám bylo hojně dáno.

Milovaní, je to otázka vaší víry. Nakolik věříte v to, že Vzestoupené Sněmy jsou schopny s vámi komunikovat a dávat vám svá ponaučení, natolik úspěšná bude v nejbližší době realizace plánu Boha pro Rusko.

Nechtěl bych nyní vzpomínat na smutnou nedávnou zkušenost Ameriky. Když se podíváte, skoro celé 20. století dávaly Vzestoupené Sněmy svá doporučení a znalosti lidu této země. Bylo to bezprecedentní vylévání Světla a Božské Moudrosti.

A vzniká takový dojem, že poselství Mistrů mnozí, jestli ne skoro všichni, vnímali jako další zábavu. Něco jako baseball nebo divadelní představení.

Prosím vás, milovaní, berte tuto Bohem danou milost velmi vážně.

Úspěch a rychlost transformace vašich národů a států závisí pouze na vás samých, na tom, jak přijmete vše, předložené v těchto poselstvích, a jak budete schopni toto zrealizovat ve vašich životech.

Pro Boha není nic nemožné, milovaní, a Bůh vám může dát tu nejlepší vládu a nejlepší podmínky ve vašich zemích. Ale pokud nejste schopni ve vašem vědomí přijmout tuto Boží milost, tak tato milost zůstane jenom možností a nedokáže ve vašem světě existovat.

Všechny příznivé změny ve vnějších podmínkách vašich životů a podmínkách uvnitř států jsou určeny pouze úrovní vašeho vědomí a tím, nakolik jste schopni ve svém vědomí přijmout principy Božského vedení a Božské pomoci pro vaši zemi.

Proto vám opakuji znovu a znovu. Berte tato poselství. Čtěte je. Je to ten nástroj, který dokáže změnit vaše vědomí, dá vám impulz a ukáže směr vývoje pro další desetiletí.

Pamatujete si, jak vás v nedávné době nutili psát koncepty z vašich stranických sjezdů a z děl otců marxistické ideologie? Je to jednoduché tajemství. Lidské vědomí je velmi pohyblivé a nestabilní, a aby se ve vědomí něco usadilo, je nutno to mnohokrát zopakovat nebo se to naučit nazpaměť.

Myslíte si, že slova Mistrů pro vás mají menší význam, než slova těchto lidí, která jste se učili celá desetiletí?

Pro to, aby se změnil váš vnější život, je nutné, aby se změnilo vaše vědomí. Obdrželi jste dost znalostí. A v brzké době bude vaším úkolem rozšiřovat tyto znalosti v co nejširším okruhu lidí, kteří jsou schopni tyto znalosti pochopit a pojmout. Ale napřed musíte tyto znalosti vstřebat vy sami. Vy změníte svoje vědomí a teprve pak se změní okolní svět. Lidské vědomí je tak uzpůsobeno, že pořád potřebuje vnější učení, vnější směry, ke kterým se musí upírat. Můžete to nazývat ideologickým postojem, ale byl bych raději, kdybyste to nazývali principy Božského vedení.

Ideje hýbou světem. Proto prosím, abyste jako základ pro svou činnost vzali ty Božské ideje, které vám dávají Mistři. Není nic špatného na tom, pokud se stanete posedlými při aplikování Božských principů vedení ve vašem životě. V krajním případě bude tato posedlost pro vaši duši užitečnější než touha po přechodných mýtických hodnotách tohoto světa.

Jako vždy před vámi stojí volba. Čemu dáte přednost? Zvolíte si tento svět s jeho pozlátkem a zlatým teletem, nebo si zvolíte Božský svět. Zvolíte si iluzi nebo Božskou Realitu. Celý tento život i od života k životu děláte pouze tuto jednu volbu. A pokud se vrátíme k vlastnostem svobody a demokracie, moc bych si přál, abyste i u těchto vlastností rozlišovali odstíny, které patří tomuto světu a které světu Božskému.

A bez ohledu na to, jak moc říkáte, že Rusko je svobodná demokratická země, stejně nebude takovou zemí, dokud vlastnost svobody, Božské svobody, neproroste do vašich srdcí a z vašich srdcí se nerozšíří do celé země a do celého světa.

JÁ JSEM Godfre a byl jsem dnes s vámi.
A obdaruji vás impulzem Svobody z mého srdce.

 

[1] Vzestoupený Mistr Godfre se inkarnoval jako Guy W. Ballard, Posel Saint-Germaina. Přes něj přišlo na Zemi Učení Velkého Bílého Bratrství, Zákon JÁ JSEM Přítomnosti. On chránil fokus Kristova vědomí pro planetu do svého přechodu v roce 1939. Jeho manželka Edna Ballard je dnes Vzestoupená Mistryně Lotos. Guy Ballard psal pod pseudonymem Godfre Ray King.

* * *