K dispensaci 23. dne je přidán další velmi důležitý bod

08.03.2020 11:06

 

 

Gautama Buddha

25. prosince 2006

 

JÁ JSEM Gautama Buddha, opět přicházející k vám, s cílem poskytnout další Poselství, založené na síle Lásky, kterou, stejně jako ostatní Vzestoupení Mistři, prožívám k vám, lidem Země, kteří jste nyní ve vtělení. Doba je velmi složitá a přelom roku je obzvláště důležitý a náročný čas. Právě na přelomu změn slunečního cyklu přicházíme a dáváme vám naše učení, protože vše, co založíme na rostoucím slunci, vyklíčí na jaře a v létě při nástupu dalších slunečních cyklů, kterými jsou den jarní rovnodennosti a den letního slunovratu. Dokončuje se staré a začíná nové a to nové je dokonale krásné!

 

Mohu o tom mluvit, protože mám přímý vztah k budoucnosti, která přijde velmi brzy. Jsme rádi, že se našel dostatečný počet lidských jedinců, kteří si přáli sloužit nám,  Vzestoupeným Mistrům, a my jsme spolu s vámi schopni uskutečnit naše plány.

Stojím před vámi ve velkém vzrušení, protože se dnes na zasedání Karmické Rady stala velmi důležitá událost a tato událost velmi rychle ovlivní život každého obyvatele Země. 

 

Dnes během setkání bylo dohodnuto, že každý obyvatel planety Země, který dosáhl určité úrovně vědomí, bude schopen část energie, kterou uvolňuje během modliteb nebo během své služby Životu, vynaložit na to, aby zbývající část lidstva Země mohla co nejrychleji dosáhnout úrovně vědomí, která je v této fázi evolučního vývoje nezbytná.

 

Připojujeme toto důležité rozhodnutí k dispensaci 23. dne a nyní, počínaje 23. lednem příštího roku, kromě ustanovení této důležité dispenzace, která nadále platí po celou dobu příštího roku, je přidán další velmi důležitý bod. Každý z vás, kdo chce, může nasměrovat svou energii k transmutaci karmy těch, kteří ve svém vývoji zpomalili tempo a nejsou schopni pochopit mnoho Božských Pravd.To se může týkat vašich blízkých, vašich příbuzných a dokonce i zcela cizích lidí, s nimiž máte pocit zvláštní blízkosti. 23. dne každého měsíce následujícího roku můžete vyprošovat a transmutovat karmu, která zabraňuje tomu, aby osoba, kterou si vyberete, dosáhla další úrovně vědomí. Zatím tato Milost může být každým z vás použita pouze pro jednoho člověka. Například pro vašeho manžela nebo manželku, vaše dítě nebo jednoho z vašich rodičů, nebo pro jiného člověka, kterému jste se rozhodli pomoci.

 

Upřímně doufáme, že tato nová Božská příležitost nám umožní zvýšit úroveň vědomí lidstva Země rychlejším tempem. Představte si, že k tomu počtu lidí, kteří dosáhli úrovně vědomí, která jim umožňuje vědomě nám sloužit, do konce příštího roku po skončení ročního cyklu a zasedání Karmické Rady se přidá stejný počet lidí. Do konce roku tak budeme moci zdvojnásobit počet našich služebníků, lidí, kteří jsou schopni převzít odpovědnost za planetu a evoluční vývoj všech živých bytostí na planetě Zemi.

 

Byl jsem rád, že jsem vám toto důležité rozhodnutí sdělil! A teď jsem připraven dát vám ještě trochu informací, které vám umožní orientovat se v současném stavu věcí, které teď existují na světě. Jde o katastrofální zvýšení úrovně negativních vibrací na konci roku. 

 

Velmi mnoho lidí zažívá depresivní stavy, a velmi mnoho lidí tráví nový rok a vánoční svátky na velmi nízké vibrační úrovni, s pitím alkoholu a s jinou nedůstojnou a neslušnou činností.

 

To vše vytváří další kus planetární karmy, která může vést k nenapravitelným katastrofám na některých kontinentech. Proto, jako vždy na konci roku, vás vyzývám k tomu, abyste zachovali rovnováhu, především v sobě, a věnovali co nejvíce úsilí vyvažování planetární karmy a karmy vaší Země. Pokud cítíte takovou vnitřní potřebu, můžete každý den, který zbývá do konce letošního roku, věnovat  své modlitební praxi s dvojnásobnou a trojnásobnou silou. Neváhejte si  dokonce vzít volno z práce, abyste pracovali pro dobro planety Země doma v soukromí nebo uvnitř skupiny podobně smýšlejících lidí. Přečtěte si růžence, přečtěte si další modlitby nebo praktikujte meditaci. Pošlete svou Lásku a Vděčnost Zemi. Představte si Zemi-Matku jako živou bytost, která vám umožňuje žít a rozvíjet se, stará se o vás. Pošlete svou Lásku Zemi a těm elementálům, kteří slouží lidské evoluci na Zemi.

 

Pokaždé na konci roku vás žádáme o dodatečnou energii, kterou nám můžete dát, a to nám zase umožní vyvážit situaci na planetě a vyhnout se mnoha katastrofám.

Proto přicházím a obracím se na vás s prosbou, jako Bytost, která má moc na planetě Zemi a udržuje rovnováhu na planetě.

 

JÁ JSEM Buddha, a jsem rád, že mnozí z vás se rozhodli a vydali se cestou služby lidstvu Země a zapomněli na své osobní problémy a své osobní potíže a strasti.

 

Vlastně jen tehdy, když jste pohlceni službou Životu, všechny vaše drobné problémy jeden po druhém vás opouštějí a jednoho dne si uvědomíte, že jste osvobozeni od všech těch malých a zbytečných věcí, které vás předtím zatěžovaly ve vašem životě. Ale byl to jiný život, život člověka, který se soustředil na sebe a své problémy. Nyní jste bytost Světla, která se stará o blahobyt a harmonii na celé planetě.

 

Ať je světu dobře! 

Nechť jsou šťastny všechny živé bytosti, které obývají naši milovanou planetu Zemi. Om. 

JÁ JSEM Gautama Buddha.

 

Více zde: https://www.sirius-cz.net/news/k-dispensaci-23-dne-je-pridan-dalsi-velmi-dulezity-bod/