Každý váš čin služby všem živým bytostem snižuje pravděpodobnost další hrozící katastrofy.

02.05.2005 18:42

Pán Světa Gautama Buddha
2. května 2005
 
JÁ JSEM Pán Světa Gautama Buddha, který k vám přišel prostřednictvím tohoto Posla.
 
JÁ JSEM přišel vás seznámit s některými událostmi, které se staly a které se chystají stát na planetě Zemi.
 
Víte, že v tuto chvíli zastávám pozici Pána Světa a tato pozice předpokládá udržení rovnováhy na planetě Zemi.
 
Nedávno, koncem roku 2003, se Země dostala do složité situace. Série gigantických katastrof měla nastat v souvislosti s nemožností vyvážit negativní energie lidstva.
 
Nic netušící lidstvo pokračovalo v oslavě života. Lidé se příliš nezajímali o proroctví a předpovědi, které jsme dávali.
 
Narušení energetické rovnováhy mělo charakter, který mohl vést i k úplnému zničení stávající civilizace na Zemi.
 
Proč se nic nestalo? Můžete mluvit o zázraku, můžete mluvit o tom, že proroctví se nesplnilo. Nicméně zázraky v tom smyslu, jak předpokládáte, se nedějí. Za každý zázrak se musí platit.
 
A pokud energie, která těsně obklopuje planetu hustým prstencem, odolává transmutaci a chybí síla energie Světla, která by mohla vyvážit převahu negativity existující na planetě, pak je třeba  pokusit se obnovit potřebnou rovnováhu.
 
Víte, že předpokládané události, spojené se sérií globálních katastrof, byly námi předem předpovězeny. A my  jsme se  připravovali na tyto události. A dar fialového plamene, který lidstvo dostalo na konci minulého století, byl jedním z vyvažujících faktorů.
 
A pokud by byl fialový plamen použit v souladu s našimi plány, pak bylo možné zcela zabránit nebezpečí kataklyzmat.
 
Ale víte, že se to nestalo. A v roce 2003 stál svět na pokraji zničení. Teď vám to můžu říct.
 
Co se tedy stalo? Proč nedošlo ke kataklyzmatu, alespoň kataklyzmatu, výhružnému existující civilizaci?
 
Jako Pán Světa, jehož hlavní povinností je udržovat rovnováhu pro tuto planetu, jsem obětoval všechna svá těla, všechno své momentum úspěchů. Přinesl jsem na Oltář vše, co představuje mou individualitu.
 
A protože momentum Světla, který jsem měl, byl obrovský, pak tento momentum stačil, aby se zabránilo katastrofě.
 
Ptáte se, proč bylo nutné přinést takovou oběť? Koneckonců, lidská duše je nesmrtelná a lidstvo by pokračovalo ve své existenci na jemné úrovni této planety.
 
Milovaní, lidstvo není připraveno ve své většině na existenci na jemné rovině. Tudíž, po ztrátě fyzické platformy, by se ve svém vývoji posunulo o miliony let od předpokládaného Božského plánu.
 
Proto moje oběť byla zcela oprávněná a konala se. Vy máte možnost žít.
 
Avšak milost Boha nemá žádné hranice a na základě rozhodnutí Karmické Rady Velkého Centrálního Slunce dle matrice mého života byla obnovena všechna moje těla. A k obnovení těchto mých těl byla použita energie z kauzálního těla milovaného Sanat Kumary.
 
Vstal jsem jako pták Fénix. A dostal jsem příležitost znovu sloužit všem živým bytostem planety Země.
 
Všechny zázraky, které se v tomto Vesmíru dějí, se dějí díky sebeobětování a službě celé Hierarchii BytostíSvětla. A každá Bytost, která stojí na vyšším stupni vývoje vědomí, je připravena obětovat se z lásky a soucitu k těm živým bytostem, které stojí na nižších stupních svého vývoje.
 
Přinesl jsem vám tento svůj příběh proto, abyste přemýšleli o svých činech. Každý z vás může přispět k vytvoření husté energetické kůry složené z negativní energie. A každý z vás může přispět k rozpuštění této kůry, která obklopuje planetu Zemi. Všechno závisí na vás, milovaní. Vidíte, že Nebesa dělají všechno, co je v jejich silách. Ale přemýšleli jste někdy, že může dojít k hranici Božské Milosti?
 
Přišel jsem vám říct, že ten momentum Světla, který jsem obětoval pro stabilizaci situace na Zemi, vyčerpal svou energetickou příležitost.
 
A od tohoto okamžiku bude záviset na každém z vás, akumulace jaké energie v auře Země bude brzy převládat.
 
Abychom předešli dalšímu velkému napětí, které by mohlo vést ke globální katastrofě, rozhodli jsme se povolit menší kataklyzmy, jako je zemětřesení v jižní Asii a tsunami způsobené tímto zemětřesením na konci prosince loňského roku.
 
Takže pokaždé, když v tomto roce a v následujících letech se budou vyskytovat přírodní katastrofy, technogenní katastrofy, války, teroristické útoky, sociální exploze, extrémní povětrnostní podmínky, ať to pro vás bude připomínkou obtížné situace na planetě Zemi a odpovědnosti, kterou nesete za budoucnost této planety.
 
Uvědomuji si, že mnoho lidí na planetě Zemi není schopno pochopit souvislosti mezi jejich činy, myšlenkami a pocity a katastrofami, které se na Zemi odehrávají. Stejný zákon, který platí v tomto Vesmíru, se však vztahuje i na tuto planetu.
 
Ti z vás, kteří mají rozvinutější vědomí, mají povinnost sloužit těm jednotlivcům, kteří dosud nedosáhli úrovně uvědomění si úzkého vztahu mezi vším, co na této planetě existuje.
 
To je důvod, proč v těchto diktátech opakujeme znovu a znovu o vaší odpovědnosti za vaše myšlenky, pocity, skutky. Za všechny skutky, které ve svém životě děláte. Za naložení s každým ergem Božské energie.
 
A jako vždy, na těch, kteří mají větší vědomí, leží většina práce a odpovědnosti za stabilizaci situace na Zemi.
 
Přišel jsem k vám v tomto měsíci Vesak, kdy nejen buddhisté, ale i lidé v mnoha zemích světa oslavují mé narozeniny, mé osvícení a mé spojení s Věčným Světlem.
 
Nyní můžete k těmto událostem přidat den mého nového zrození, kdy jsem dostal příležitost pokračovat ve své službě lidstvu, díky poskytnuté milosti a díky patronaci a pomoci, kterou mi poskytl Sanat Kumara, můj věčný Guru a můj nejbližší Pán.
 
Doufám, že ve vašich komunitách bude vždy převládat duch vzájemné pomoci, podpory a služby.
 
Každý váš čin služby bližnímu, služby všem živým bytostem zvyšuje vibrace planety Země a snižuje pravděpodobnost další hrozící katastrofy.
 
Posuzujte svůj duchovní pokrok nikoliv podle počtu hodin strávených v modlitbách a meditacích. Posuzujte svůj duchovní pokrok podle pomoci, kterou poskytujete všem živým bytostem, včetně lidí, zvířat a rostlin. Posuzujte svůj duchovní pokrok podle myšlenek a pocitů, které převládají ve vašem vědomí.
 
To budou ty plody, podle kterých vás Ježíš vyzýval k posuzování.
 
Loučím se s vámi.
 
 
JÁ JSEM zůstávám v míru. Gautama.