Měli byste se pokusit ovládat své myšlenky a pocity

24.03.2005 14:28

Kuthumi

24. března 2005


 

JÁ JSEM Kuthumi. JÁ JSEM přišel!

JÁ JSEM přišel, abych využil tuto příležitost a promluvil si s vámi.

Znáte mě jako Mistra psychologie, také mě znáte jako někoho, kdo přišel do inkarnace spolu s Mistrem El Moryem proto, abychom založili Teosofickou společnost a přinesli lidstvu znalosti skryté dříve před ním.

Znáte mě jako Učitele míru, rozdělující si toto poslání s milovaným Ježíšem.

Znáte mé vtělení Pytagora a Šacha Džahana.

Víte hodně o mě. JÁ JSEM upřímný Mistr.

JÁ JSEM ten, kdo se snaží kontaktovat nevzestoupené lidstvo, a pracuji s mnohými z vás.

Dali jsme vám dostatečně mnoho znalostí za posledních 150 let. A pokračujeme v poskytování nových znalostí pro ty, kdo jsou připraveni je přijmout. Ale nejdříve si musíte osvojit některé z našich starých ponaučení, které jsme vám přinesli v minulosti.

Souhlasíte s tím, že lidstvo při veškeré své snaze získat nové poznatky, z nějakého důvodu neochotně využívá již získané znalosti v praxi.

Ale výklad nové látky se efektivně provádí jenom v tom případě, pokud je naučena stará látka. Jinak prostě nebudete moci pojmout novou.

Vaše vědomí je podobné přesně stanovenému obsahu. Vědomí každého člověka je ohraničeno, zatímco se nachází v inkarnaci. Díky daru svobodné vůle se vy sami rozhodnete, jakým obsahem naplníte své vědomí.

Stává se, že žák je připraven zvládnout určité množství znalostí, ale jeho vědomí nemá potřebné úsilí a zaměření. V tom případě upřednostňuje naplnit obsah svého vědomí vším, s čím se potká ve vnějším světě. Vším, co čte v novinách, sleduje v televizi, slyší v rádiu.

Do určité fáze je tato všehochuť přijatelná. Ale jen do určité fáze.

Pokud člověk sám nevyvine úsilí k ohraničení přílivu informací, které přichází do jeho vnějšího vědomí z fyzického světa, pak zahltí své vědomí masou nepotřebných věcí, a když nastoupí časový prostor pro získání skutečných poznatků, kdy se Nebesa rozhodla přinést tyto poznatky nevzestoupenému člověku, vědomí této osoby jednoduše není schopné přijmout nic nového.

Jenom trochou informací v celém tomto chaosu, které jsou obsaženy v jeho vnějším vědomí, je schopen orientovat se. Informace, které získal ze světského tisku, mají pro něj stejný význam, jako informace získané z poselství Vladyků.

Část tohoto informačního odpadu se přesune do podvědomí a usadí se tam. A časem, když se monstrum nějakého dovnitř zahnaného psychologického problému spojí s podobnými vibracemi, které jsou obsažené v takzvaných prostředcích masové informace, čehož výsledek se projeví ve vnějším chování člověka, které je tak nepředvídatelné, a nezapadá do jakéhokoli rámce, což by vám ani žádný psycholog nemohl pomoci vyřešit nečekaně stojící před vámi psychologický problém.

Ale všechny problémy si vytváříte sobě vy sami. Právě v tenhle moment, bez přemýšlení o důsledcích, ukládáte do úschovy svého vědomí všechny informace, kterým ve svém životě čelíte. Už jste mnohokrát slyšeli skrze tohoto posla, že 90% okolních informací je lež, která je pro vás nepotřebná pro váš vývoj, jako duchovních bytostí.

Proto vám navrhuji pro začátek omezit vaši všehochuť. Neměli byste se spoléhat na žádnou informaci, která k vám přichází z vnějšího světa.

Ze začátku se pokuste začít kontrolovat své myšlenky a pocity.

Věnujte se sobě 10-15 minut denně, když vás nic nebude rozptylovat. To můžete udělat před spaním. Pokuste se sledovat to, nač myslíte. Podívejte se na své myšlenky. Studujte je. Představte si, že vaše myšlenky jsou jako rybky v akváriu. Právě k vám připlouvá jedna myšlenka. Studujte ji. S čím je spjata tato myšlenka? Pokud vás tato myšlenka váže k tomuto světu, nutí vás soustředit se na okolní svět, zbavte se této myšlenky. Nepotřebujete ji pro váš duchovní růst.

Pak rozebírejte vaši následující myšlenku a pak další.

Vaše vědomí je naplněno tolika myšlenkami, které nejsou ničím než energií, kterou přitahujete z venku a která souzní s energií obsaženou ve vašich emocionálních a mentálních tělech.

Když takto budete analyzovat všechno, nač myslíte, proanalyzujte všechny vaše myšlenky skrz den.

Porozumíte, že vaše vědomí je tak zahlcené předěláváním nepotřebných informací, že vám nezůstává síla pro vaše vědomí, abyste mohli zahájit zpracování skutečné užitečné informace pro váš vývoj.

Proto nejdůležitějším je okamžik přijetí rozhodnutí, že nebudete více zaplňovat svou mysl zbytečnými informacemi z fyzického světa kolem vás.

Poté se můžete rozhodnout použít nějakou meditační techniku, která vám pomůže osvobodit se od vašich myšlenek, které vás pojí k vašemu světu.

Účelem jakékoliv meditace, pokud je upřímná, je získat bezmyšlenkovitý stav.

Pokud budete schopni zachovat tento bezmyšlenkovitý stav dostatečně dlouhý čas, budete schopni získat přístup k pravdivé informaci, která je skutečně nevyhnutelná pro váš duchovní posun.

Nadešel čas, kdy mentální pole planety musí být vyčištěné. Pouze tehdy, když vyprázdnite nádobu, můžete jí naplnit tím, co je do ní v danou chvíli potřebné dát. 

Navrhuji vám, abyste vážně přehodnotili svůj postoj k bezmyšlenkovitému poskytování svého vědomí vlivu všemožných druhů informačních toků vašeho světa.

Z těchto poselství si musíte osvojit, že váš svět obsahuje 90% informací pro vás nijak nepotřebných. Osvoboďte se od těchto informací a získáte přístup k těm informacím, které jsou pro vás potřebné.

To platí i pro vaše pocity.

Analyzujte své pocity denně. Bez ohledu na jiné lidi. Já vím, že lidé, zejména v Rusku, jsou neustále ve stavu blízkém depresi. Sledujte své pocity během dne. Jak často jste zažili lásku, radost, dobrou náladu bez zjevné příčiny? Kolikrát jste se zastavili na ulici, abyste obdivovali stromy nebo mraky? Jak často chodíte do přírody?

Vaše emoce, stejně jako vaše myšlenky, jsou ovlivněny obecním informačním polem Země. A toto pole brání průnikům do vašeho uspěchaného světa jakýmkoliv obrazům a představám z vyšších sfér.

Lidstvo je pod krytem vlastních nedokonalých myšlenek a pocitů, pod který samo sebe zavřelo.

A teď budete muset začít rozhrabávat hromady vašich  nedokonalých myšlenek a pocitů.

Vaše média jsou přizpůsobena průměrné úrovni lidského vědomí. Proto vám bráni projít na vyšší úroveň vědomí. Zřeknete se konzumaci informačních náhražek a podřízené konkurenčnímu boji média se začnou nastavovat pod vaši úroveň vědomí.

Tento svět je pouze odrazem vašeho vědomí. A změnou svého vědomí, budete schopni přitahovat k sobě dokonalejší projevy jemnohmotného světa.

A nastane usazení těchto dokonalých obrazů, které již dávno jsou připraveny pro vás pokročilou mysli lidstva a čekají, kdy přijmete tuto dokonalost do vašeho světa.

Účelem mé dnešní komunikace bylo připomenout vám, že jste zodpovědní za všechno, co se děje na Zemi.

Tak nebuďte líní a neodkládejte na jindy, začněte okamžitě měnit své vědomí.


 

JÁ JSEM Kuthumi, s láskou k vám.