Musíte se stát elektrodami, přes které se převede nasycení Světla do fyzického plánu planety Země. Milovaná Pallas Athéna, 17. dubna 2005

17.04.2005 19:52

JÁ JSEM Pallas Athéna, která k vám přichází prostřednictvím tohoto posla. 

Znáte mě? JÁ JSEM Bohyně Pravdy a JÁ JSEM také členem Karmického vedení. 

 

JÁ JSEM přišla dnes za vámi, abych vám odevzdala jisté znalosti, týkající se projevení Zákona karmy ve vašem fyzickém světě. Když přicházíte do inkarnace, tak se za vámi zatahuje závěs a vy si přestáváte pamatovat  to, co se dělo s vámi před vtělením, zapomínáte na vaše předchozí inkarnace. Takový stav věcí neexistoval ale vždy. Toto opatření je spíše humánní vzhledem k vaším životním peripetiím, nežli omezující.

 
Totiž, v mnoha vašich životech jste nejednali nejlépe a pokud by jste si pamatovali všechny vaše těžké činy a zlé skutky, pak by jste nebyli schopni existence ve vašem současném životě. Proto se závěs vaší paměti zatahuje bezprostředně po vašem narození. Avšak tento závěs není neprůhledný pro ty, kdo si svými zásluhami prorazili cestu proto, aby disponovali darem vidět minulost a budoucnost. Víte, že darem jasnozřivosti disponovali proroci a svatí, inkarnováni na Zemi v minulosti i v současnosti.

 
Závěs se nazdvihuje, když vaše čtyři nižší těla získají určitý stupeň čistoty a vaše vědomí dosáhne té úrovně, při které se nemůže vyděsit některých věcí odehrávajících se při vzájemném působení mezi světy. Lidské vědomí je opravdu velmi omezené. Je ohraničené tou rolí, kterou sehráváte v tomto současném životě a je ohraničené vaší karmou, kterou jste vytvořili v předchozích životech. Ve skutečnosti je vaše karma překážkou, která stojí mezi vámi a jemnohmotnějšími světy. Vaše karma reprezentuje energii, hustou energetickou substanci, která má velmi nízké vibrace na své frekvenci.  

 
A tyto nízké frekvence jsou tím závěsem, který odděluje vás od našeho světa. 

 
Proto, milovaní, není žádného rozdílu mezi vámi a mnou, kromě rozdílu v našich vibracích. A když dostanete možnost s pomocí vašeho úsilí a vašich zásluh zbavit se vaší karmy, zbavit se vašich nedokonalostí, získáte schopnost komunikovat s naším světem, žít v našem světě. Škála vašeho vnímání světa se rozšiřuje a vy získáváte mnohé schopnosti, které se nazývají dary Ducha Svatého.

 
Proto cílem mého dnešního rozhovoru je odevzdat vám jasnější chápání, že jenom vy sami, vaše minulé a přítomné jednání vytvořili ten závěs, který vás dělí od Skutečného Božího Světa.
Jelikož podle Božího záměru se všechno v tomto vesmíru rozvíjí evoluční cestou, tak následující etapa, kterou vy nevyhnutelně dosáhnete, bude etapa osvobození od karmy vašich pozemských inkarnací.

 
Zbavujete se vaší karmy a vystupujete na vyšší energetickou úroveň. 

 
Skutečně se zbavit vaší karmy můžete několika způsoby. Můžete uskutečňovat správná rozhodnutí. Váš život není nic jiného, nežli řada situací, ve kterých je vám dána možnost si vybrat jednu ze dvou možností. Jedna z možností vás přibližuje k Bohu a druhá vás od Boha vzdaluje. Vše je velmi jednoduché. Všechny rozmanité životní situace je možné dovést jenom k těmto dvěma možnostem.

 
A tato cesta je jediná, kterou nasledují všichni lidé, přijmuvší inkarnaci na Zemi. Ostatní cesty jsou nápomocné.
Znamením pro vás je taková cesta, jako při modlení, když s pomocí tlukotu vašich srdcí přitahujete Boží energii do vašeho života a s pomocí této Energie rozpouštíte vaše karmické zkušenosti.

 
Nedávno vám pověděli o vyšší praktice rozpouštění karmy s pomocí pulzace čaker (Lanto, Vajročana). Ale bohužel, tato praktika je dostupná, jenom když dosáhnete dostatečně vysokou úroveň duchovních úspěchů.

 
Ale hlavní pro vás,  je přece snaha překonat váš omezený stav, ve kterém se nacházíte v důsledku karmických příčin. Pokud znáte diagnózu, můžete snadno najít správnou léčbu a uplatňovat tuto léčbu ve svém životě. 

 
Proto vše, co děláte ve vašem životě, je pro vás způsob, jak překonat váš omezený karmický stav. Pro toto vy i přijímáte inkarnaci. 

 
Takový je Zákon tohoto světa. Kdysi jste si vybrali prožít inkarnaci jako individuum. Dostali jste svobodu pro provedení svých experimentů. A začali jste používat Boží energii podle svého mínění. Pro toto vám byla dána osobnost. Na určitém stupni evolučního vývoje vaší osobnosti byl nadělen rozum. A rozum má vlastnosti duality. Má možnost vybrat si, jak používat své schopnosti.

 
A ve výsledku vašich experimentů s vaší myslí, jste se začali omotávat stále hustějšími a hustějšími energiemi vytvářejícími karmu, to znamená, nepoužívali jste Boží energii v souladu s Božím záměrem, ale v souladu se záměrem vašeho vlastního rozumu.  

 
Vaše jednání v hustém fyzickém světě v průběhu miliónů let vytvořilo tu obklopující skutečnost, ve které se nacházíte. Víte, že okolní svět je jenom zrcadlem, ve kterém se odráží vaše nedokonalé vědomí. To byla etapa, kdy v souladu s Božím plánem pro tento vesmír vám bylo dovoleno experimentovat s Boží energií v souladu s vaší svobodnou vůlí.

 
A teď přichází nová etapa. V první etapě jste se pohroužili do iluze, ale teď nastoupila etapa návratu do Skutečného Božího Světa.

 
A podle záměru Tvůrce téže stejná duše, která se podílela na spoluvytváření iluze, prostřednictvím svých činů musí překonat toto iluzorní projevení. A především je nevyhnutné se zříci vašeho nedokonalého tvoření ve vašem vědomí.  

 
V první etapě se stále více a více vnořujete do materiálního světa a stále více a více se oddělujete od Boha. Ve druhé etapě přes vaše uvědomění si své Jednoty s Bohem, se musíte vrátit ke skutečné části vás samých, zříci se iluzí a obrátit se ke Skutečnosti.

 
Překonáváním svého nedokonalého stavu, odpracováváním své karmy, zvyšujete své vibrace a současně se zvýšením vašich vibrací se zvyšují vibrace světa kolem vás.


Překonáváte sebe, překonáváte svou lidskou přirozenost a získáváte stále více a více Božích vlastností, postupně navracejíce se k Boží Skutečnosti, z které přišly vaše duše do fyzického světa pro uskutečnění experimentu.

 
Probudit paměť vaší duše, nastavit správný směr vašim snahám  předurčené příkazy, odevzdávány námi prostřednictvím tohoto posla.

 
V průběhu vašeho vývoje postupně získáváte stále více přesnější pohled a poznáte Boží pravdu a přicházíte na určitou etapu jediní s touto Pravdou.

 Já jsem se pokusila dnes vám přinést trochu jiný pohled na dějící se současné změny na Zemi.  

 
A ve skutečnosti všechny změny budou možné a začínají být možné jenom s vaší pomocí, s pomocí snahy vašich srdcí a s pomocí té Boží energie, kterou vy převádíte do vašeho uspěchaného světa.

 
A v blízké době vy všichni, kteří čtou tyto řádky, se musí stát těmi elektrodami, přes které se převede nasycení Světla do fyzického plánu planety Země.

 
A já vám přeji mnoho úspěchů na této cestě a při překonávání všeho ve vnitru vás, co vám překáží uskutečnit Boží záměr pro tuto planetu. 

 
JÁ JSEM Pallas Athéna