Musíte z Ruska vytěsnit veškerou temnotu silou svých srdcí, silou osobního příkladu

22.07.2019 20:28

... Je smutné vidět všechno to, co se děje v Rusku. Ale vy víte, že když je nemoc schovaná uvnitř, nepozorovaně podrývá organizmus, dokud ten úplně
nezeslábne a nezemře.

V Rusku se však stalo to, že všechny zlé a nečisté síly, veškerá nemoc vyšly na povrch. A již více než století se Rusko třese v zimnici. Ale já věřím v moc této země, věřím v národ této země, a vím, že dříve či později bude nemoc poražena.

Než dá Bůh novou příležitost této zemi, musí tato země projít katarzí, očištěním. Po očistě musí následovat pokání a teprve potom bude otevřena světelná cesta pro národy Ruska.

JÁ JSEM Mistr Nikolaj
a jsem s každým světlonošem Ruska.


Více zde: https://www.sirius-cz.net/news/a2005-04-24/