Největší mezi vámi je ten, kdo nejvíce slouží ostatním

16.04.2005 06:28

Milovaný Vairóčana
16. dubna 2005

 

JÁ JSEM Vairóčana, přišel jsem k vám prostřednictvím tohoto posla.

JÁ JSEM Buddha jednoho z tajných paprsků a patřím k mandale pěti Dhyani Buddhů.

JÁ JSEM také členem Karmické Rady.

Musím vám dnes předat některé znalosti ohledně tajných paprsků.

Možná víte, že kromě sedmi základních paprsků, kterým odpovídá sedm základních čaker, umístěných podél páteře, existují tajné paprsky.

Z učení, předaných v minulosti, víte, že čakry tajných paprsků jsou umístěny na dlaních rukou, na chodidlech a v místě, které bylo probodnuto kopím, když byl Ježíš ukřižován.

Možná ale ne všichni ví, že kromě sedmi hlavních čaker jsou podél páteře umístěny také jiné čakry, které se střídají s hlavními čakrami. Tyto čakry jsou také čakrami tajných paprsků.

Moje čakra je umístěna mezi čakrou solar-plexus a srdeční čakrou. Na mých sochách na ni ukazuji gestem své ruky.

Chtěl bych vám dnes předat nějaké učení, spojené s touto čakrou, umístěnou ve středu hrudi.

Jedná se o centrální čakru a tato čakra se otevírá pouze lidem, kteří mají z minulosti velmi vysoké úspěchy, potvrzené v tomto životě. Tato čakra vás přímo spojuje s vaší JÁ JSEM Přítomností. Je to čakra Buddhů a Bodhisattvů.

Člověk, který dostal přístup k energii této čakry, může s její pomocí dle své libosti transmutovat nejen svou, ale i celosvětovou karmu.

Proto se říká, že Buddhové a Bódhisattvové jsou ve službě světu a transmutují světovou karmu.

Modlitba Buddhy je pulzace jeho čaker. Modlitba Buddhy se stává dostupnou pouze pro ty jedince, kteří vyrovnali 100% své karmy a složili slib sloužit lidstvu.

Každý vtělený Buddha nese na svých ramenou obrovský kus planetární karmy. To je důvod, proč mnozí jedinci, kteří dosáhli úrovně vědomí Buddhy, se snaží o to, aby se vtělili do fyzického těla, podstoupili nezbytná zasvěcení k otevření čaker a začali sloužit světu prostřednictvím modlitby Buddhy.

Mnozí Buddhové jsou dnes na Zemi vtělení. A každý takový Buddha nezištně slouží a čistí prostor od karmy na stovky a tisíce kilometrů kolem sebe. Jeden takový Buddha nahrazuje svou službou desítky tisíc čistých mnichů a svatých.

Podle svého lidského vědomí nejste schopni určit stupeň úspěchů Buddhy. Ale každý takový Buddha, který se ve vtělení setká se svým bratrem, již po několika minutách komunikace dokáže rozpoznat známé a rodné vibrace, které se projevují ve všem: v zabarvení hlasu, v gestech, dokonce i ve způsobu oblékání a chování.

Hlavním problémem, se kterým se Buddhové ve vtělení setkávají, jsou hutné a nízké vibrace okolního světa. Prakticky nemohou být ve velkých městech, kde je velká koncentrace lidí. Proto si volí odlehlá místa v divočině, v horách. Ale hlavní částí služby Buddhy je osvícení lidstva, a proto, pokud to dovolují vnější okolnosti, setkávají se s lidmi a předávají jim své učení.

Ale mnozí se po celý svůj život s obyčejnými lidmi ani nesetkají, aby zůstali na místech, kde jsou jejich čakry schopny pracovat naplno a přivádět Světlo do hutného fyzického světa.

Dnes jsem vám částečně poodkryl závoj tajemství, týkající se služby Vzestoupených Zástupů, neviditelných pro obyčejné lidi. A bylo by divné, pokud by se v tak těžkou dobu pro Zemi Vzestoupené Zástupy spoléhaly pouze na modlitby začátečníků, kteří teprve dělají první kroky na své Cestě zpět k Bohu. Jejich kroky jsou nejisté a nesmělé a oni se občas nechávají tak unést obklopující iluzí, že úplně zapomínají na Boha a na svou Cestu.

Ale nebudeme přísně soudit tyto lidi. Každý z nich je na svém úseku Cesty a každý z nich dělá, co může, podle míry svých dosažených úspěchů.

Tito začátečníci ve skutečnosti nenesou velkou karmickou zodpovědnost za svoje činy, občas velice chybné činy, které znásobují iluzi a jsou spojené s prováděním příliš mnoha rituálů, které rozptylují pozornost od podstaty Učení o Bohu.

Ale jsou lidé, kteří dosáhli významné úrovně úspěchů na Cestě a vědomě využívají své úspěchy pro získání vnějších příznaků moci a vlivu. Manipulují s nic netušícími začátečníky a dokonce využívají energie modlitby pro vlastní prospěch.

Tito lidé si tvoří těžkou karmu a ponesou spravedlivý karmický trest.

Čím vyšší je úroveň vašich úspěchů, tím větší karmickou zodpovědnost nesete, když sejdete z Cesty a když svedete z Cesty jiné.

Proto jediný způsob pro lidi, kteří upřímně hledají Boha, jak poznat nebezpečí ze strany těchto falešných pastýřů je očistit vlastní tělo, mysl i city, aby získaly čistou vizi a dar rozlišení, který jim pomůže pochopit, kdo je kdo.

A plně si uvědomuji, že je velmi obtížné udělat takové posouzení vnějším vědomím. Ujišťuji vás ovšem, že na úrovni duše vždy víte, kdo je skutečným kanálem Božské Energie a kdo jen shromažďuje cizí světlo a žije na úkor tohoto světla.

A poté, co získáte znalosti od své duše, získáváte zároveň karmickou zodpovědnost za to, že používáte své světlo k podporování falešných pastýřů.

Určitě jste mě pochopili. Pouze ten, kdo z egoistických důvodů i nadále pokračuje v poskytování svého světla pro podporu lživých pastýřů, nese karmickou zodpovědnost za nesprávné používání svého světla.

Pokud falešný učitel svádí z Cesty nevinné, nemusím ani používat svých schopností, abych viděl důsledky karmy, kterou stvořil.

Dal jsem vám dnes znalosti o pravých služebnících i o falešné službě.

A po obdržení těchto znalostí si již nemůžete nezodpovědně vybírat svoje učitele. Dívejte se, pozorujte. Ve sporných situacích můžete vždy vznést upřímnou prosbu o pomoc k Vzestoupeným Zástupům, k Mistru, který je vám blízký, se kterým cítíte vnitřní spojení a příbuznost, a pomoc obdržíte. Jednoho krásného dne budete mít vizi a uvidíte vnitřní podstatu učitele, kterého následujete.

Musíte pouze důvěřovat Vyšší Části vás samých. Jste mnohem větší, než ten odraz, co vidíte každý den v zrcadle. Jste opravdu mocné duchovní bytosti, které přišly do tohoto světa pro získání lidské zkušenosti. A vaše duše si před vtělením sama vybrala okolnosti vašeho nynějšího vtělení.

A věděli jste, že jakkoliv by byla vaše Cesta složitá, splníte svou misi, směřovanou na zvýšení vědomí lidí.

Přišel jsem dnes, abych probudil paměť vaší duše, ohledně závazků, které na sebe vzala před současným vtělením.

Proto nechte stranou vaše hračky, se kterými si pořád hrajete i v dospělosti. Přišel čas dospět, zvýšit svoje vědomí na úroveň zralého člověka a vzít na sebe zodpovědnost nejen za sebe, ale i za ty, jejichž úroveň vědomí je nižší než vaše.

Pamatujte si, že největší mezi vámi je ten, kdo nejvíce slouží ostatním. Největším služebníkem lidstva je Buddha, pokorně sedící v horách v meditaci a transmutující karmu světa pomocí svých čaker.

Neprosím vás, abyste se všichni posadili do pozice meditace a snažili se transmutovat karmu světa.

Každý z vás se narodil právě na tom místě, v té zemi a v těch podmínkách, které potřebuje pro dosažení svých úspěchů. A kolem vás jsou pravě ti lidé a ty okolnosti, které potřebují vaši pomoc.

Nechám vás o samotě s vašimi myšlenkami ohledně pokynů, které jste dnes obdrželi.

JÁ JSEM Vairóčana a dnes jsem byl s vámi.

* * *