Nové překlady Poselství: Žádáme vás, abyste jednali ve svých životech podle znalostí a učení, které jste získali. Velký Božský Směrovatel, 27. dubna 2006

30.03.2024 19:39

Velký Božský Směrovatel 

27. dubna 2006

Více zde: https://www.sirius-cz.net/news/2006-04-27/