Nyní Země prožívá kritické, přelomové období

22.03.2005 13:03

Sanat Kumara
22. března 2005


JÁ JSEM Sanat Kumara a znovu jsem přišel prostřednictvím mého posla.

Slovní formulace budoucích událostí vždy málo odrážejí to, co se musí stát, a mají velmi přibližný a pravděpodobnostní charakter.

Veškeré události v jejich pravděpodobnostní formě jsou založeny již v okamžiku počátku stvoření.

Ve vašem světě je takový pojem jako Zvěrokruh, znamení Zvěrokruhu. Pro člověka, seznámeného s jazykem hvězd, je všechna přítomnost i budoucnost zapsána v tomto informačním poli, skládajícím se z projevených hvězd. A pokud byste jazyk hvězd dokonale ovládali, mohli byste přečíst budoucnost vaší planety, zapsanou tímto univerzálním jazykem Vesmíru.

Jenže sotva se ve vaší době najde alespoň jeden světský astrolog, který dokáže tento jazyk hvězd pochopit.

Skutečné znalosti, které jsou klíčem k jazyku hvězd a dovolují předvídat budoucnost, jsou před současným lidstvem ukryty. Stejně tak, jako je ukryto vědění, umožňující předvídat smrt a znát svou minulost a budoucnost.

Ale minulost a budoucnost je určena přítomností, každou minutou a sekundou přítomnosti. Ve vašem světě funguje omezení času a prostoru. Ve Vyšších Světech tato omezení nejsou, proto se může dokonalá matrice tvoření projevit v časoprostorových souřadnicích mnoha způsoby, jejichž pravděpodobnost určujete každou minutu svými volbami.

Proto plán rozvoje Vesmíru, který obsahuje i plán pro vaši planetu, se může v určitém rozmezí měnit, ale toto rozmezí má svoje hranice. A pokud se evoluce jakékoliv planety dostane na hranici koridoru, stanoveného pro ni Vyšším Plánem, zasahuje celá Hierarchie Kosmických Bytostí, aby tuto evoluci napravila.

S vaší planetou se to stalo už vícekrát. Evoluce se přiblížila k určitému kritickému bodu a byla namířena do původního bezpečného směru.

Nebezpečí pro evoluci je spojeno s mírou jejího odtržení od spojení s Vyššími Silami, Hierarchií Vesmíru, Bohem, Božím Zákonem.

Existují určité kritické body v historii Země, jako každé jiné planety, které jsou určeny Zvěrokruhem a jeho kosmickými cykly, kdy se směr evoluce životních proudů planety ověřuje podle směru a informačního pole Kosmického Zákona. V těchto okamžicích dochází ke korekci rozvoje planety, pokud odchylka od zadaného směru převyšuje kritickou hodnotu.

Totéž probíhá ve vašich dnech. Evoluce planety se odklonila od trajektorie, zadané Kosmickým Zákonem, a potřebuje korekci.

My přicházíme pravidelně prostřednictvím různých proroků a poslů, abychom vám připomněli existenci Zákona a nutnost jej následovat.

A všechna proroctví o konci světa a všemožných katastrofách, která se uváděla v minulosti i dnes, jsou jen připomínkou o nezbytnosti podřídit se Zákonu tohoto Vesmíru.

Zákon bude respektován nezávisle na vašem přání ho následovat či nikoliv.

Úkolem Vyšších Sil vždy bylo udržovat lidstvo na kraji propasti, aby nezničilo samo sebe.

Pomoc, která byla a stále je poskytována, spočívá v rozšiřování vědomí lidstva, pomoci při překonávání vnitřních omezení, která jsou lidem vlastní, a pomoci, spojené s postupem na další úroveň rozvoje vědomí.

Nyní Země prožívá kritické, přelomové období. A úkolem lidstva je uvědomit si, že kromě fyzické roviny existují i jemnohmotné roviny a člověk je ve své podstatě Velkou Kosmickou Duchovní Bytostí. Potenciál člověka je obrovský.

Ale ovládnutí tohoto potenciálu se neuskuteční dříve, než člověk překoná ty své vlastnosti, které ho poutají k fyzické rovině.

Když pozorujeme některé z vás z naší vzestoupené úrovně, cítíme někdy to stejné, co cítíte vy při pozorování mravence.

Možná jste se někdy dívali, jak mravenec táhne k mraveništi velké břemeno. Vy ze své úrovně vidíte, která cesta je pro něho nejlepší. Vidíte, že by šlo si cestu zkrátit a dostat se do mraveniště rychleji a s menším úsilím.

Pokud budete pozorovat mravence, pochopíte naše pocity, které prožíváme, když sledujeme váš rozvoj.

A stejně tak, jako vy na sebe nemůžete vzít úkol mravence, tak my nemůžeme na sebe brát úkoly, stojící před vámi.

My vám můžeme poskytnout určitou pomoc, a tu poskytujeme neustále, ale pouze v rámci, který umožňuje Zákon.

Jeden ze způsobů poskytované pomoci je připomenutí kosmických termínů a toho, kým ve skutečnosti jste.

Váš potenciál je obrovský. A na rozdíl od mravence, který v této manvantaře, v tomto období rozvoje Vesmíru, nemůže dosáhnout lidské formy rozvoje, vy ještě do konce této manvantary budete schopni projevit svoji skutečnou Božskou podstatu.

Proto vynakládáme tolik úsilí, abychom předešli ničení samotné fyzické základny této Země, která vám poskytla přístřeší a dává vám bezpečné podmínky pro pobyt a rozvoj.

Každé kataklyzma, každá živelná pohroma je výsledkem vašeho nedokonalého vědomí. A opravdu sklízíte plody vaší neposlušnosti, sobectví a tvrdohlavosti, když se setkáváte tváří v tvář s těmito projevy živlů.

Informační pole lidstva a informační pole Země jsou úzce spojené a propletené.

Proto každá nedokonalá myšlenka má vliv na celou planetu, oblétá celou zeměkouli a rezonuje s podobnými nedokonalými myšlenkami a pocity.

Stejně tak myšlenky, obrácené k Blahu, Dobru, pozitivní myšlenky a emoce zvyšují stabilitu celé planety a přispívají k vyrovnávání zemské osy.

Abyste mohli žít v klidu a rozvíjet se, miliardy Kosmických Bytostí jsou připraveny sloužit dnem i nocí bez přestání proto, aby vyrovnali a odvrátili mnohé pravděpodobné katastrofy a kataklyzmata.

V tom může být i vaše pomoc, kterou můžete prokázat Vzestoupeným Sněmům.

Meditujte na Dobro, Blaho, Lásku. Udržujte vnitřní klid a mír. Každý z vás se musí stát opěrným bodem na Zemi, šiřitelem Světla, přes kterého se uskuteční vyrovnání této planety a příliv Světla, nezbytný pro vzestoupení Země na další úroveň.

S radostí pozoruji úspěchy některých z vás. A mám upřímnou radost z vašich úspěchů na Cestě.

Podle Kosmického Zákona nemohu přijít a potřást každému z vás pravicí. Ale vy můžete ve vašich jemnohmotných tělech dosáhnout mé úrovně a potom já obejmu každého příchozího a potřesu mu rukou.

JÁ JSEM Sanat Kumara.

* * *