O aktuální situaci na Zemi. Gautama Buddha 7. března 2007

13.03.2020 15:26

Gautama Buddha
7. března 2007

 

JÁ JSEM Gautama Buddha, který za vámi dnes spěšně přišel, aby vám poskytl důležité Poselství týkající se současné situace na planetě Zemi.

Jako vždy, ti z vás, kteří čtou naše Poselství, jsou ti lidé, kteří jsou nejvíce připraveni na konkrétní činy. Takže jsem přišel k vám dnes, abych objasnil situaci a požádal vás o pomoc. Vaše rodná planeta potřebuje vaši pomoc nyní. Ne pomoc, kterou poskytujete ve svých každodenních modlitbách, ale pomoc, na které se musíte podílet vy všichni. Protože situace je velmi napjatá a řada zemětřesení může způsobit velké škody a vést k velkému počtu lidských obětí. Proto přicházím jako Mistr, který je zodpovědný za stav na Zemi a za rovnováhu energií na planetě Zemi. Žádný jiný Mistr se na vás v této situaci nemůže obrátit.

Žádám vás o pomoc, kterou můžete poskytnout vy všichni, kdo čtete toto mé Poselství.

Ve chvíli, kdy si přečtete toto mé volání o pomoc, neváhejte a vyslovte ve svém srdci nebo nahlas následující volání:

"Ó, Země, vím, že je to pro tebe těžké, vím, že dnes potřebuješ mou pomoc. Žádám své Vyšší Já ve jménu JÁ JSEM TO CO JÁ JSEM, dát tuto Božskou energii, která dnes vstupuje do mého chrámu , ke stabilizaci situace na Zemi."

Tisíce z vás, kteří jsou připraveni na podobnou oběť, budou moci okamžitě změnit situaci na planetě Zemi.

Doporučuji, abyste tuto výzvu učinili ve chvílích jakýchkoli kataklyzmat a přírodních katastrof, které jsou spojeny s planetou Zemi.

A nyní bych rád využil této příležitosti, abych poskytl další informace týkající se zatmění 19. března 2007, zatmění slunce. Slunce symbolizuje Božskou Mysl a jakékoli zatmění slunce je dodatečnou zátěží vašich jemných těl. Tehdy, když dochází k zatmění slunce, několik dní před zatměním a několik dní po zatmění doporučuji, abyste si pečlivě hlídali sami sebe, své uspořádání dne. Doporučuji více odpočinku, více spánku. A samozřejmě sledujte svou harmonii.

Vaše nedokonalé energie, které jsou přítomny ve vašich nižších tělech, se aktivují a můžete zažívat ne zcela komfortní stavy. Pro některé to bude bezpříčinná podrážděnost, disharmonie a někteří jsou prostě schopni upadnout do deprese nebo dělat nekontrolovatelné činy. Zatmění slunce je obzvláště nebezpečné pro psychicky labilní lidi a osoby trpící duševními chorobami. Proto se postarejte o duševní pohodlí svých blízkých příbuzných. Snažte se je chránit před jakýmikoli negativními stavy.

Velmi užitečné bude provádění meditací a modlitebních praktik zaměřených na harmonii, klid, Lásku.

Přišel jsem vás varovat před nepříznivým prouděním energií na povrchu Země. Přišel jsem vás ujistit, že vše je ve vašich silách a jste schopni harmonizovat situaci na planetě vlastními silami, aniž byste se uchýlili k pomoci Vzestoupených Mistrů.

Musíte si jen představit, že energie, kterou vám Bůh dává, může být podle vašeho přání zaměřena na harmonizaci situace na planetě a předcházení jakýmkoli přírodním katastrofám.

Živel není slepý. Živel vystupuje z rovnovážného stavu pod vlivem vašich myšlenek a vašich pocitů, pokud jsou neharmonické. Stejně tak je živel schopen vstoupit do rovnovážného stavu, pokud vynaložíte úsilí na harmonizaci sebe a lidí kolem vás.

Dbejte na to, aby vaše myšlenky a pocity zůstaly v klidném, rovnovážném stavu nejen během dneška, ale minimálně do konce tohoto měsíce.

My bystře sledujeme situaci na planetě a poskytujeme veškerou potřebnou pomoc. Dnes jsem však přišel požádat o pomoc, abyste cítili naše ramena vedle vás a abychom se mohli opřít o vás v situacích, kdy je planeta ohrožena katastrofou.

Byl jsem rád, že se naše dnešní setkání uskutečnilo a podařilo se mi přinést do vašeho vnějšího vědomí tolik důležité a potřebné informace.

 

JÁ JSEM Gautama Buddha,
s Láskou a nadějí ve vás.



Více zde: https://www.sirius-cz.net/news/2007-03-07/