O dopisech Karmické Radě. Gautama Buddha 22. prosince 2005

27.02.2020 17:14

JÁ JSEM Gautama Buddha, který k vám znovu přišel prostřednictvím našeho posla. Přišel jsem v tomto temném období roku, kdy celá severní polokoule, kde se soustřeďuje převážná část lidské populace Země, má k dispozici velmi málo sluneční energie. Je to opravdu temné období roku. A můžete cítit, že ani nadcházející svátky vám nepomáhají udržet si dobrý stav.

Přicházím k vám, abych dal další Poselství, které je založeno na našich obavách o planetu a o samotnou existenci života na této planetě.

Jakkoli jsme se my, Vzestoupené Zástupy, v uplynulém roce snažili, nedokázali jsme dosáhnout na planetě rovnováhy, která je nezbytná pro její stabilní rozvoj. Nyní s velkou pozorností a ostražitostí čekáme na rozhodnutí, které bude oznámeno po ukončení jednání Karmické Rady. Víte, že každý rok v tomto temném období roku začíná zasedání Karmické Rady. Během tohoto zasedání jsou učiněna důležitá rozhodnutí, v souladu s nimiž žije planeta v průběhu následujících šesti měsíců, do příštího zasedání Karmické Rady, které se bude konat v období letního slunovratu.

Proto se můžete také zúčastnit tohoto zasedání Karmické Rady a ovlivnit tak průběh vývoje planety pro následující půlrok. Samozřejmě vás nikdo nepustí do sálu, kde se koná zasedání Karmické Rady. Nebudete tam moci být přítomni ani ve vašem fyzickém těle, ani v jemnějších tělech. Můžete se však na Karmickou Radu obrátit s dopisy a já vám zaručuji, že budou všechny vaše dopisy pečlivě přezkoumány.

Stává se, že jeden dopis napsaný planoucí duší stačí k tomu, aby bylo rozhodnutí Karmické Rady změněno. Proto vám vřele doporučuji využít této příležitosti a Karmické Radě napsat.

Dokonce vám mohu říci, s čím přesně můžete pomoci.

Pokud na sebe dostatečný počet duší převezme ve jménu JÁ JSEM závazky číst v průběhu příštích šesti měsíců určitý počet hodin modlitby, vzývání nebo Růžence, a nasměruje energii své modlitební bdělosti ke stabilizaci situace na Zemi, pak to může pomoci Karmické Radě učinit rozhodnutí, které umožní využití vesmírných rezerv pro stabilizaci situace na Zemi.

Musíme si být jisti, že energetické náklady budou kompenzovány vaším modlitebním úsilím. Takže, prosím, znovu zvažte a zhodnoťte své schopnosti.

Žádám vás, abyste využili této další příležitosti, kterou vám dávají Nebesa.

Na oplátku můžete ve svém dopise požádat o shovívavost pro vás a vaši rodinu, která může být uskutečněna, pokud to Zákon Karmy dovolí.

Můžete například využít příležitost k osvobození z části karmických příčin těch vašich příbuzných, kteří trpí chronickými onemocněními nebo špatnými návyky.

Nezapomeňte však, že energie bude směřována především k obnově energie odebrané z vesmírné rezervy ke stabilizaci situace na Zemi, a až poté bude směřována k plnění vašich požadavků.

Neberte na sebe ty závazky, které nemůžete splnit. Nechť vaše závazky činí pouze 15 minut čtení modliteb, ale plňte je denně. Bude to mnohem lepší, než kdybyste se zavázali, že budete číst modlitby nebo Růžence hodinu nebo dvě denně, ale nebyli byste schopni splnit přijatý závazek ani jeden týden.

Správně vyhodnoťte a rozvrhněte své síly.

Zasedání Karmické Rady každou chvíli začne. Vaše dopisy však můžete posílat Karmické Radě  ještě během příštích dvou týdnů.

Jsem rád, že jsem dostal takovou radostnou povinnost připomenout vám příležitost, kterou jste dostali v těchto dnech, kdy zasedá Karmická Rada na planetě Zemi.

Před sebou máte další kosmický cyklus, který bude pokračovat až do příštího zasedání Karmické Rady. Doufám, že společným úsilím budeme schopni udržet rovnováhu na naší planetě.

Alespoň ze strany Vzestoupených Zástupů existuje odhodlání k tomu, aby podnikli veškeré úsilí, které je k tomu zapotřebí. A kdyby i tisícinu tohoto odhodlání mělo alespoň několik tisíc představitelů lidstva na Zemi, byl bych zcela klidný, pokud jde o stav věcí na planetě Zemi v příštích měsících.

Může se vám zdát, že během mnoha stovek let vás strašíme blížícím se koncem světa, ale konec světa není a není. A vy začínáte zanedbávat naše připomenutí. Ve skutečnosti udržení rovnováhy na planetě Zemi vyžaduje obrovské úsilí. Tato situace, kdy je planeta na pokraji zničení, přetrvává již mnoho stovek a dokonce tisíců let.

Víte, že planeta Země je v nejnižším bodě své materiality. Vliv duchovního světa na planetu je proto v tomto nejnižším bodě velmi omezený. A protože tento spodní bod materiality trvá mnoho tisíc let, tak i stav nejistoty trvá tak dlouho. Ale vy, kteří jste v inkarnaci na planetě Zemi, jste schopni mít v tomto nejnižším bodě materiality na fyzický stav planety mnohem větší vliv.

To je důvod našich neúnavných provolání k vám.

Já vám chci ještě jednou připomenout, že není třeba tak mnoho vašeho úsilí pro změnu situace na planetě, protože úsilí, které vy vynaložíte má mnohonásobně silnější dopad na situaci na Zemi než úsilí Vzestoupených Zástupů.

Zamyslete se nad mými slovy, znovu vše zvažte a napište své dopisy-závazky Karmické Radě.

Vám se zdá úkol, který jsme vám stanovili, příliš zatěžující. Ale zamyslete se nad tím, že na jedné misce vah leží záchrana celé planety a na druhé misce vah jsou vaše momentální sobecké zájmy.

Nepřipomíná vám situace s volbou, kterou občas děláte, situaci člověka, který se stále dívá na televizi, přestože v jeho domě zuří požár?

Doufáme, že ve vaší mysli převládá Božská moudrost nad vašimi čistě lidskými sklony a zvyky.

 

JÁ JSEM Guatama, byl jsem s vámi tento den.Více zde: https://www.sirius-cz.net/news/a2005-12-22/