Obracím se k těm z vás, kdo cítí zvláštní blízkost se mnou

21.03.2005 16:02

Ježíš
21. března 2005

 

JÁ JSEM Ježíš. JÁ JSEM přišel prostřednictvím tohoto Božího posla.

Od času mého vtělení na Zemi uplynulo okolo 2000 let. JÁ JSEM šťasten, že mohu využít tuto příležitost, abych vám přinesl nevelké Učení skrze tohoto posla.

Vy znáte, že v čase mého vtělení se mnoho lidí přišlo podívat na zázraky, které jsem udělal, mnohem méně lidí si přišlo poslechnout mé učení a jenom 12 lidí, nejbližších učedníků bylo schopno přijmout v té nebo jiné míře tajné znalosti, které jsem hlásal.

Tyhle znalosti se dost odlišovaly od náboženských přesvědčení té doby.

Ale já jsem je vyučoval, protože jsem musel zasít semena Pravdy v srdcích alespoň u pár svých stoupenců.

Co se pak stalo? Těch, kteří nejvíc přijali mé učení, začali pronásledovat, trestat.

A našli se i jiní lidé, pohotovější, kteří byli schopni přizpůsobit mé učení ke svým ziskuchtivým zájmům a využívat těchto učení ku vlastnímu prospěchu, aniž by měli starost o to, že překrucují Boží Pravdu.

Existuje velký rozdíl mezi učením, které jsem já přinesl do světa v čase mého vtělení a učením, které se nyní hlásá v křesťanských chrámech.   Zatímco většina pokročilých duší v průběhu těchto 2000 let chápala tenhle rozdíl a řídily se tímto pochopením, které vyšlo z jejich srdcí, nikoliv z mrtvé litery zkreslených písemností.

Tyto duchovní asketové měli určitou úroveň vnitřního kontaktu se mnou.

A já jsem vždy odpovídal jejich věřícím srdcím a poskytoval jim svou veškerou možnou pomoc v pokynech, které dostávali v Duchu.

A teď podporuji vnitřní komunikaci s mnoha jedinci, kteří se nachází v inkarnaci.

Pro vás, kteří cítí tuto zvláštní vnitřní komunikaci se mnou, udržovanou od života k životu, přináším toto poselství.

Nepotřebujete žádné vnější učení, abyste pocítili sladkost naší komunikace, mou Lásku.  Vnější učení přináší jenom trhnutí do vašeho vědomí, nasměrovávají jej. Bohužel, současná oficiální církev není velmi potěšena vaší touhou získat mé bezprostřední sdělení.

Obracím se proto na ty z vás, kteří cítí zvláštní blízkost se mnou, vězte, že jsem otevřený ke kontaktu s vámi ve vašem srdci.

Přicházím ke každému, kdo mě volá a kdo připravil svůj chrám pro můj příchod.

Nemusíte se bát a nenechte se odradit, pokud se naše komunikace neuskuteční okamžitě. Je nevyhnutelné, aby vaše vibrace dosáhly určitého stupně čistoty, pak tehdy můžu být přítomen ve vás a s vámi komunikovat.

Vaše touha po naší komunikaci vytváří určitý magnet touhy, a já budu mít příležitost sestoupit do vašeho srdce pro vnitřní komunikaci.

Pokud si pozorně pročtete i tu verzi Evangelia, která je nyní k dispozici pro čtení, pak zjistíte, že jsem nikdy nevyzýval k dodržování vnějšího rituálu. Vyzýval jsem následovat Cestu, která leží ve vašich srdcích.

A učil jsem vás, abyste připravili svůj chrám pro příchod ženicha. Váš ženich je vaše Já Krista ve vás.

Když dosáhnete určitý stupeň čistoty vašich nižších těl, vaší duše, dostanete možnost komunikovat s vaším Já Krista ve vás, s vyšší částí vás samotných, a skrze vaše Já Krista, dostanete příležitost komunikovat se všemi Vzestoupenými Mistry.

Ve skutečnosti nepotřebujete žádného vnějšího posla pro to, aby došlo ke komunikaci.

Já vám přináším svou podporu, i odpočinek, i útěchu. To vše najdete uvnitř sebe ve vašem srdci.

Přijdu ke všem, kdo na mne čeká, komu se stýskalo beze mne. Slibuji vám, že přijdu ke každému z vás a přinesu právě to, po čem nejvíce prahne vaše srdce. Přinesu vám znalosti o vašem Počátku, o tom světě, odkud jste přišli a kam se snažíte vrátit. Připomenu vám vaši první lásku, přinesu vám znalosti o Cestě, která vás přivede Domů k vašemu Otci na Nebesích.

Nevěřte tomu, kdo vám řekne, že toto království je tu nebo toto království je tam.  Nevěřte těm, kteří vás budou přesvědčovat k budování tohoto království ve vnějším světě, jak by se to Království nenazývalo - Království Boží na Zemi nebo komunismus.

Není třeba jít na konec Světa do Indie, Ameriky nebo Tibetu, abyste našli toto Království.

Boží království je stav vašeho vědomí. A když dosáhnete určité úrovně rozvoje svého vědomí, získáte přístup k tomuto Božímu království.

Je to pro vás obtížné pochopit, proto vás prosím, věřte mi.

Vezměte mě za ruku. Držte ji pevně, a já vám ukážu cestu do tohoto Království, vchod do nitra vašeho srdce.

Ale první, co musíte udělat sami ze své vůle, je zbavit se těch vlastností, které zatěžují vaše srdce a brání pohledět na mne, i tehdy, když k vám přicházím a stojím přímo před vašima očima.

Vy mne nevidíte do té doby, pokud nejste schopni osvobodit se od zátěže, která leží na vašich ramenou. To je náklad, který se skládá z vaší závislosti na světě kolem vás.

Já vám přináším cvičení, které, slibte mi, budete provádět každý den.

Každý den si představujte svítící oslepující Světlo přímo před sebou. Máte touhu spojit se s tímto Světlem, splynout s ním. Ale toto Světlo vás pálí a vy se nemůžete přiblížit k němu.

Protože ve vás je něco, co nepochází ze Světla, co vám brání získat stav vlastní vaší skutečné podstatě - Světla, Ohně, Plameni.

Přemýšlejte, co vám brání? Co ve vás nepochází ze Světla? Není nutné se ihned zbavovat všech svých nedokonalostí. Najděte jednu vlastnost ve vás samotných, která, podle vašeho názoru, vám nejvíce brání projevit vaší skutečnou podstatu. Pokud nevíte, jaká je to vlastnost, modlete se ke mně, proste mě, a já vám našeptám, jaká je to vlastnost. Ta se projeví ve vašem životě a vy si budete přát zbavit se jí.

Musíte chtít zbavit se té vlastnosti nebo škodlivého návyku tak toužebně, že budete neustále ve svých modlitbách prosit mne, abych vás zbavil této vlastnosti, abych vám pomohl překonat tuto vaší nedokonalost.

Můžete jenom prosit, můžete se modlit. A přijde den, kdy se zcela zbavíte této vlastnosti nebo zvyku. Pak začnete s další nedokonalostí.

Odevzdávejte mi všechny své nedokonalosti. Proste mne, vezmu si je všechny

A nebude už nic ve vás samotných, co vám bude překážet vidět mne, když budu stát před vámi. Zůstane jenom vzít vás za ruku a provést tím tajným vchodem do Božího království, které je skryté v tajnosti příbytku vašeho srdce.

Ale do té doby se budeme setkávat. Já budu k vám přicházet znovu a znovu, do té doby, pokud nebudete schopni mne uslyšet a pocítit mou Lásku.


 

JÁ JSEM Ježíš, váš přítel a bratr na Cestě.