Otevřete svá srdce Božské Lásce a změníte tento svět

31.01.2019 00:00
Přítomnost Bezpodmínečné Lásky,
7. března 2005                         

 

JÁ JSEM Přítomnost Bezpodmínečné Lásky ve tvém chrámu. Vlastnost Božské Lásky je v tobě tím základním a převládajícím.

Vybrali jsme tě jako našeho Posla právě kvůli této převládající vlastnosti Lásky ve tvém srdci.

Ve tvém světě je přílišná nadvláda sil anti-lásky. To nás rmoutí.

Ze všech Božských vlastností je vlastnost Lásky nejvýznamnější. Usilování o lásku, touha milovat a být milován, je vlastní všem živým bytostem. A právě kdysi, když byl zneužitím svobodné vůle ve starověké Lemurii a Atlantidě porušen Božský Zákon, byla tato nejvýznamnější vlastnost nejvíce zdeformována.

Pokud by se nám podařilo tuto vlastnost v plné míře oživit v duších pouze několika lidí, nacházejících se ve vtělení, tak bychom velice rychle rozšířili tuto vlastnost po celém světě. Je to vlastnost, které nelze odolat.

Je to to, co vyvolá okamžité naladění na Božskou Realitu.

Velice často tuto vlastnost zaměňují s pohlavním pudem. Odtud pocházejí všechny možné sexuální zvrácenosti.

Schopnost člověka tvořit se projevuje prostřednictvím projevení tvůrčí síly skrze Lásku. A stejná tvůrčí síla, která se podílí na početí dítěte, je základem všeho, co člověk ve svém životě vytváří.

Člověk je ve své podstatě podobný Bohu. A základní vlastností Boha je Láska. Proto člověk nemůže netvořit. ....Více zde: https://www.sirius-cz.net/news/otevrete-sve-srdce-lasce-bozske-lasce-a-zmenite-tento-svet-pritomnost-absolutni-lasky-7-brezna-2005-/