Pijte Nektar Božské Energie

14.03.2005 19:01

Milovaný Súrja
14. března 2005

 

JÁ JSEM Súrja, znovu přicházející přes tohoto posla. Přesně před rokem jsem položil talár na její ramena na Velkém Centrálním Slunci. A byl zapotřebí přesně rok pro aktivaci tohoto taláru.

Služba v podobě příjmu poselství je nejzodpovědnější. Je to příležitost a pomoc, která je v současné době poskytována Vzestoupenými Zástupy lidstvu na Zemi.

Poselství nesou naše vibrace, naši energii. I když slova poselství mohou být zkreslena vědomím vtěleného posla, energetická část poselství, kterou jsme v momentě předávání poselství vložili, může být odstraněna jen po našem rozhodnutí.

Můžete cítit energii, obsaženou v poselstvích, nejen jako vibraci čistoty (proto, abyste mohli pocítit vysokou vibraci, musíte s ní být v souladu), ale můžete pocítit energii, obsaženou v poselstvích, jako zájem o toto poselství.

Budete si ho prostě chtít přečíst. A dokonce ani vaše vnější vědomí nepochopí, že v momentě čtení získají všechna vaše těla Božský Energetický Nektar.

Vaše těla pociťují trvalý hlad, doslova prahnou po Božské Energii. Vibrace okolního světa jsou energetická náhražka. Je to potrava, která nedává vašim jemnohmotným tělům dostatečnou energetickou výživu.

Potřebujete naši potravu. Musíte být nakrmeni.

A my to děláme znovu a znovu prostřednictvím každého posla, hlavně na začátku jeho činnosti, když napadání energetického kanálu silami temnoty, stojícími proti nám, ještě není aktivní.

Pijte nektar Božské Energie, vzpomínejte na Dům Otce. Slyšte známé vibrace Vyšších světů, vzpomínejte na tyto vibrace.

Chci vás všechny pohladit po hlavě, polaskat, dát vám svoji ochranu, uklidnění, lásku, utěšení.

Jste vojáci v tomto světě, duchovní vojáci, a vedete nepřetržitou bitvu. Tato bitva začala v momentě začátku iluzorního projevení a skončí, až vesmír zakončí cyklus své existence a projevené světy budou smrštěny. Do té doby bude pokračovat tato bitva mezi silami světla a temnoty, stojícími proti sobě navzájem a přecházejícími mezi sebou.

Věčný pohyb, věčná snaha a věčný odpor rozvoje.

Vtělené lidstvo má různé úrovně vědomí. A různé úrovně vědomí chápou tuto bitvu různě a různě se snaží této bitvy účastnit.

Vše je skutečně určeno vědomím člověka. Zkuste ve středověku říci rytíři, chystajícímu se k pochodu na obranu hrobu Hospodina, že bitvu probíhající v tomto světě chápe nesprávně.

Zkuste v naší době říci atentátníkům, že bitvu probíhající v tomto světě chápou nesprávně.

Zkuste říci těm lidem, kteří získali učení od předešlého posla a snaží se slovem konat soud na této Zemi, že nesprávně pochopili tuto bitvu.

Můžete si představit, jak skončí vaše pokusy přesvědčit tyto různé lidi, že se mýlí.

Je to jejich úroveň uvědomění Božské Reality. A jsou připraveni upřímně obětovat v životě mnoho, dokonce i život samotný, pro vítězství těch sil, které podporují.

Problém je v tom, že úroveň vědomí těchto lidí určuje to, jaké síly ve skutečnosti podporují.

A pokud by měli vědomí Buddhy nebo Krista, pochopili by, že jakýkoliv projev boje na fyzických nebo jemnohmotných rovinách myšlenek a citů přispívá k násobení iluze.

A ty dvě síly, bojující proti sobě v tomto projevení, jsou síly iluzorní, zaměřené na zvětšení iluze, a síly Reálného Božského světa, zaměřené na smrštění iluze. Tato bitva na Nebesích bude trvat do té doby, dokud existuje projevení vesmíru, do té doby, dokud existují projevené světy.

Tato bitva, přenesená do roviny vědomí nyní žijících lidí, je jimi vnímána dle míry jejich vědomí. Jejich chování v této bitvě je v úplné shodě s těmi energetickými, karmickými nánosy, které získali v minulosti. A ti rytíři, kteří byli připraveni pobít vyznavače jiné víry ve své, jak se jim zdálo, spravedlivé bitvě za Krista, nyní bojují slovem a pokračují spoutáváním sil temnoty a bojují proti nim trochu jinými způsoby.

A když jim řeknete, že postupují nesprávně z pohledu učení Buddhy a Krista, tak vám nikdy neuvěří. Protože to je jejich úroveň vědomí.

A ta energie, kterou má jejich elektronový obal, se musí vyčerpat. Ona se k nim bude vracet znovu a znovu v různých vtěleních do té doby, dokud se jejich vědomí nezvýší na takovou úroveň, že začnou chápat skutečný smysl bitvy, probíhající v tomto světě.

Tato bitva bude existovat do té doby, dokud vědomí lidstva bude tuto bitvu připouštět uvnitř svého lidského vědomí.

Svět je odrazem vědomí člověka. A takový jednotlivec, který dosáhne vědomí Buddhy, který v meditaci dosáhne stavu nirvány, pochopí, že v tomto stavu není žádný boj. V tomto stavu je přítomna pouze láska, harmonie, blaženost, radost. Všechny Božské kvality, nezkažené nízkým stavem lidského vědomí.

Vidíte kolem sebe mnoho Buddhů, nacházejících se v meditaci?

Nemusíte mi věřit, ale jeden takový Buddha je schopen udržet rovnováhu za celou planetu.

A až ve vašich městech na lavičkách v parku i pod stromy budou sedět Buddhové v poloze meditace a nikdo si jich nebude všímat, protože to bude natolik přirozený jev, jako důchodci, procházející se se svými čtyřnohými mazlíčky – až se toto stane, nebude terorismus, nebudou zaníceně diskutující dogmatici různých náboženských vyznání, dokazující jeden druhému, že jejich pojetí Boha je to nejsprávnější.

Ale do té doby, než se toto stane, bude každý odpracovávat svoji karmickou zátěž a setkávat se v životě s těmi situacemi, které ho budou tlačit na novou úroveň, na nový stupínek, vedoucí k pochopení Božské Pravdy.

Vrátím se. Věřím, že se vrátím a budu moci dát vaší mysli správný směr. V krajním případě věřím, že se ve vtělení najdou lidé, připravení vyslechnout učení Buddhy.

JÁ JSEM Súrja.

* * *