Poselství na začátku roku. Gautama Buddha, 1. ledna 2007

10.03.2020 09:35

 

Gautama Buddha
1. ledna 2007

 

JÁ JSEM Gautama Buddha, který k vám přišel znovu tento den, na začátku nového ročního cyklu.

Pokaždé, když začíná nový roční cyklus, přicházíme, abychom poskytli doporučení týkající se nového časového cyklu. A dnes jsem přišel dát takové doporučení.

Víte, že roční cyklus podléhá Zákonu Karmy takovým způsobem, že karma nesestoupí najednou, nýbrž se táhne po celé roční období.  Každý měsíc získáte dávku určitého množství karmy. Máte tedy příležitost odpracovat svou minulou karmu postupně rok co rok a měsíc po měsíci. Pokud byste dostali příležitost odpracovat najednou celou vaši karmu, vaši negativní energii, energii, kterou jste zkreslili v minulých vašich životech, pak byste to nebyli schopni vydržet. Vaše těla by se okamžitě proměnila v kousky. Zákon tedy funguje tak, že v každém okamžiku svého života získáte možnost vyrovnat se přesně s tím množstvím negativní energie minulosti, kterou jste schopni zvládnout. Nikdy vám není dáno víc, než jste schopni vydržet. Proto se jednoduše musíte smířit se Zákonem tohoto Vesmíru a s pokorou očekávat návrat vámi vytvořené karmické energie, která se vám dává k odpracování postupně.

Nový rok lze podmíněně považovat za začátek odpracování nové vrstvy energií minulosti. A s každým úspěšně dokončeným rokem pracujete na své minulé karmě a blížíte se k nové úrovni vědomí. A nebýt nové karmy, kterou bez ustání tvoříte, stačilo by jen pár let na to, abyste se zbavili lvího podílu na vaší minulé karmě.

Ne všichni z vás však moudře spravují svou Božskou energii a svůj čas pobytu ve vtělení. Takže pro mnohé z vás to množství negativní energie, které neutralizujete prostřednictvím utrpení, nemoci a zármutku, je okamžitě doplněno novou karmu, kterou neúnavně vytváříte svými špatnými činy a špatnými volbami ve vašem životě.

A kdyby nebylo Božské milosti, pak byste byli zcela zbaveni možnosti dalšího pokroku, tak velkou karmu mnozí z vás tvoří ve vašich životech.  Nicméně díky Božské milosti tato karma se nevrací okamžitě, ale čeká na příznivé příležitosti, kdy budete schopni přežít negativní energie z minulosti a ne jen vydržet vaši  karmickou zátěž, ale také se zamyslet nad tím, proč na vás spadlo tolik neštěstí najednou. A tak si mnozí z vás mohou uvědomit existenci  Vyššího Zákona a celou svou bytostí usilovat o naplnění tohoto Zákona.

Mnozí z vás dosáhli takové úrovně vědomí, že se obrací na Karmickou Radu s prosbami, aby urychlila návrat vaší karmy, aby mohli v tomto životě odpracovat maximální množství karmy a získat příležitost sloužit na nové úrovni vědomí, osvobozené od karmy.

Jediná věc, na kterou bych vás chtěl upozornit: poté, co píšete takové dopisy a karma se začne rychle vracet, nezapomeňte na to, o co jste sami požádali, a nestěžujte si na osud. Faktem je, že proces konvergence karmy, když se urychlí na vaši žádost, může být stejně také na vaši žádost pozastaven a vrácen zpět do svého přirozeného průběhu vracející se karmy. Nezapomeňte na vaše žádosti. A pokud jste byli horliví a nevypočítali své síly, znovu napište dopis Karmické Radě a požádejte nezrychlovat proces sestupu vaší karmy.

Velmi mnoho z vás si neuvědomuje závazky, které jste přijali v jemném těle, na úrovni vaší duše. Takže když čelíte potížím ve vašem životě, a tyto potíže vás  příliš zdolávají, zamyslete se sami nad sebou.Promluvte si se svým Vyšším Já, poraďte se. Protože proces návratu karmy, díky velké milosti  Nebes, může být regulován vámi.  Zvláště důležité je, když máte dobrou karmu, spojenou s pomocí živým bytostem a Mistrům. Protože vaše dobrá karma může být vždy  použita ke snížení intenzity vaší Karmické zátěže.

Tehdy, když jste si uvědomili účinek Zákona Karmy a snažíte se ve svém životě jednat v souladu s tímto Zákonem, pak splníte jednu z hlavních podmínek vašeho dalšího vývoje a milosrdenství Nebes bezpochyby přijde k vám na pomoc při prvním volání.

Lítost vzbuzují ti jedinci, kteří zanedbávají Zákon Karmy a nadále žijí na principu "po mně –  potopa". Měli byste se nad svým projevem zamyslet. A možná, že v příštím životě se právě dostanete do té potopy, kterou jste sami pro sebe přivolali.

Popřemýšlejte o tom, jak mnoha problémům a neštěstím by se mohlo vyhnout, kdyby lidé každou minutu svého života přemýšleli o důsledcích nejen svých činů, ale také o důsledcích svých myšlenek a pocitů.

Jedním z cílů našich Poselství je naučit vás uvědomovat si každý svůj čin, každou vaši myšlenku a pocit. Protože pro Boha, pro vesmírný Zákon neexistují žádná tajemství a všechny vaše myšlenky jsou zaznamenány v kronikách akaši, stejně jako vaše činy a pocity. Můžete být pokrytečtí před sebou a skrývat své skutečné motivy a vaše negativní myšlenky. Bůh všechno vidí, není možné před Ním skrýt sebemenší pohyb vaší duše.

A bylo by hezké, kdyby jste si vzali za pravidlo neustále cítit přítomnost neviditelného svědka vedle vás, který sleduje všechny vaše činy a dokonce i pohyby vaší duše. Pak budete moci s větší odpovědností přistupovat ke všem činům a ke všem volbám, které děláte ve svém životě.

A přeji si vám dát jednu velmi důležitou radu, která vám pomůže velmi rychle zvýšit procento odpracované karmy. Pokaždé, když se v životě rozhodujete, jak postupovat, snažte se pochopit motiv, který vás při této volbě pohání. A pokud se snažíte udělat něco pro to, aby bylo dobré pro vás osobně, pak to bude špatný motiv a důsledek vaší volby zvýší vaši karmickou zátěž.

Pokud se budete řídit ve svých volbách tím motivem, aby bylo dobré pro ostatní lidi, jiné živé bytosti, pak i když se vám zdá, že vaše volba vám způsobí škodu a bude nezištná dle všech lidských zákonů a z hlediska elementární lidské logiky-nezoufejte. Z hlediska Božské logiky uděláte správnou volbu a tato volba nevyhnutelně způsobí, že se vaše karmické břemeno zmírní. Prohrajete v malém, ale vyhrajete ve velkém.

Například jedete po horské silnici a před vámi na silnici se objeví člověk, který potřebuje vaši pomoc. Zastavíte se, abyste mu pomohli, a ztrácíte čas. Slunce zapadá a vy se zdržíte na cestě. Ale pokud nepodlehnete pocitu nepříjemnosti, zítra se před vámi otevře nová silnice, o které jste předtím netušili, a tato cesta mnohem urychlí vaši cestu a dostanete se na místo, které potřebujete mnohem dříve, než jste si sami naplánovali. Takhle funguje Zákon Karmy.

Nikdy nepřemýšlejte o tom, jaký přínos získáte, pokud budete dělat dobré skutky. Nechť vaše karmické dluhy a zásluhy vypočítají ty nebeské bytosti, kterým je to svěřeno. Prostě dělejte dobré skutky a nemyslete na odměnu.

Byl jsem rád, že jsem vám na začátku roku připomněl Velký Zákon, který existuje v tomto Vesmíru, a doufám, že jsem to udělal jako vždy včas.

JÁ JSEM Gautama Buddha.Více zde: https://www.sirius-cz.net/news/2007-01-01/