Pro ty z vás, kteří jsou připraveni následovat Vůli Boha, budu tak starostlivou chůvou, jakou byste na fyzické rovině těžko hledali

13.04.2019 12:36

Milovaný El Moria
5. května 2005

 

JÁ JSEM El Moria, znovu přicházející prostřednictvím mého posla...

Okolní realita, všechno, co vám bylo dříve tak známé, se vám nyní zdá neznámé a cizí. Změnu vibrací Země vnímáte jako nesoulad. Nesoulad mezi vámi a vašimi pocity a tím, co vás obklopuje.

Zdá se, že vše je stejné, ale nějak to tak není. A není možné najít vysvětlení toho, co se děje ve fyzické rovině a ve vašem vědomí...

Ano, milovaní, když se lidstvo setkává s realizací plánů Boha, tak zbývá jen smířit se s Jeho Vůlí. Příliš dlouho trval cyklus ponoření do hmoty, zvykli jste si, že všechny vaše myšlenky a vaše touhy se ve hmotě poslušně realizují, že hmota je poslušně odráží jako zrcadlo. A teď se něco změnilo.

Jsou etapy, kdy se lidstvu dovoluje experimentovat, ale teď přišel čas a situace se mění. Ani vy sami, ani vaši vědci nejsou schopni vysvětlit to, co se děje na planetě. Existuje něco, co se nepodřizuje vůli lidí. A pokud Bůh pro planetu Zemi naplánoval změnu cyklů, uskuteční se to nezávisle na vašem přání.

Přišel čas přijmout Vůli Boha. Existuje Zákon tohoto Vesmíru a tento zákon bude dodržen, ať chcete nebo ne.

Proto vám důrazně doporučuji ve svém srdci zjistit, co ve vašem životě odpovídá Vůli Boha pro tuto etapu evoluce Země, a co ve vašem životě Vůli Boha odporuje. ....


Více zde: https://www.sirius-cz.net/news/a2005-05-05/