Pro ty z vás, kteří jsou připraveni následovat Vůli Boha, budu tak starostlivou chůvou, jakou byste na fyzické rovině těžko hledali

05.05.2005 12:42

Milovaný El Moria
5. května 2005

 

JÁ JSEM El Moria, znovu přicházející prostřednictvím mého posla.

Napětí posledních dnů se brzy projeví na situaci ve světě. Prostorové toky jsou napjaté. Cítíte to napětí? Nemůžete to necítit.

Okolní realita, všechno, co vám bylo dříve tak známé, se vám nyní zdá neznámé a cizí. Změnu vibrací Země vnímáte jako nesoulad. Nesoulad mezi vámi a vašimi pocity a tím, co vás obklopuje.

Zdá se, že vše je stejné, ale nějak to tak není. A není možné najít vysvětlení toho, co se děje ve fyzické rovině a ve vašem vědomí. Vaši vědci se snaží vysvětlit, co se děje na Zemi, pomocí údajů svých přístrojů. Jsou to neobvyklé údaje, které se ještě nikdy za celou dobu současné vědy neobjevily.

Ano, milovaní, když se lidstvo setkává s realizací plánů Boha, tak zbývá jen smířit se s Jeho Vůlí. Příliš dlouho trval cyklus ponoření do hmoty, zvykli jste si, že všechny vaše myšlenky a vaše touhy se ve hmotě poslušně realizují, že hmota je poslušně odráží jako zrcadlo. A teď se něco změnilo.

Jsou etapy, kdy se lidstvu dovoluje experimentovat, ale teď přišel čas a situace se mění. Ani vy sami, ani vaši vědci nejsou schopni vysvětlit to, co se děje na planetě. Existuje něco, co se nepodřizuje vůli lidí. A pokud Bůh pro planetu Zemi naplánoval změnu cyklů, uskuteční se to nezávisle na vašem přání.

Přišel čas přijmout Vůli Boha. Existuje Zákon tohoto Vesmíru a tento zákon bude dodržen, ať chcete nebo ne.

Proto vám důrazně doporučuji ve svém srdci zjistit, co ve vašem životě odpovídá Vůli Boha pro tuto etapu evoluce Země, a co ve vašem životě Vůli Boha odporuje.

Chápu, že je pro vás ve vašem vědomí těžké rozeznat vaše osobní touhy a záměry od toho, co je Vůlí Boha pro vaši duši. Ale naléhavou nutností okamžiku je právě rozpoznat, vymezit hranice toho, co uvnitř vás podléhá egu a co Božskému Zákonu. A čím rychleji to dokážete pochopit, tím rychleji se dokážete zbavit toho všeho ve vás, co není od Boha.

A tyto procesy rozlišování, rozpoznávání jsou tak jemné a pro pozemskou logiku nepochopitelné, že v nejbližší době se setkáte s vážnými životními situacemi, které vás konečně donutí se zamyslet nad rozdělením reálného a nereálného uvnitř vás samých.

Milovaní, všechny vnější projevy disharmonie, různé anomálie počasí, katastrofy – to vše je způsobeno nesouladem vašeho vědomí s Boží Vůlí. Existuje vektor rozvoje pro planetu Zemi. A existují vektory vašich záměrů. A pokud se vektory vašich záměrů neshodují s hlavním směrem evoluce pro tuto planetu, pak vektory vašich osobních záměrů budou tvrdě pozměněny vnějšími silami.

A pokud se ve vnějším okolním světě setkáváte s příliš velkým odporem, popřemýšlejte, jestli všechno děláte v souladu s Boží Vůlí.

Nicméně v dnešní době je také silný opačný trend, kdy vaše záměry a jejich vektor plně odpovídají Boží Vůli, ale jste v obklopení sil, které se nechtějí měnit a podvědomě nebo i plně uvědoměle cítí, že jste pro ně zdrojem nebezpečí, protože přinášíte do tohoto světa Božskou Energii změny, čerstvý vítr změn.

Proto se budete setkávat s odporem těch sil, které žádné změny nechtějí.

Proto vás znovu vracím k myšlence, že ve svém životě potřebujete neustále rozpoznávat. Každou minutu a každou vteřinu vašeho života na Zemi děláte volbu, která mění nejen vaši budoucnost, ale i budoucnost celé planety.

A když jsem vám nabídl své sponzorství, udělal jsem to proto, abych dal možnost rozvíjet se všemu, co působí v souladu s vektorem Božského rozvoje. A přijmu veškerá opatření, která mám k dispozici, abych vás ochránil před nadměrným odporem sil, které se staví proti celkovému směru evoluce.

Ale pokud jste požádali o sponzorství pro váš osobní prospěch, pro osobní úspěch a rozkvět, tak vás vezmu také pod svůj dohled, ale moje pomoc v této situaci bude spočívat v tom, abyste se v životě setkali s těmi vnějšími a vnitřními okolnostmi, které vás donutí zamýšlet se, jestli opravdu jednáte v souladu s Boží Vůlí.

Pouze nepřetržité napětí a rozvoj a žádný odpočinek, moji milovaní.

Přišli jste do tohoto světa konat a budete konat, ať chcete nebo ne.

Není možné oklamat Boha, milovaní, a není možné oklamat mě. Čtu ve vašich srdcích a vidím vaše skutečné motivy a záměry.

A pokud se v životě setkáváte s nepřekonatelnými překážkami, nejdříve musíte rozeznat, jestli to jsou důsledky vámi nesprávně zvoleného směru, vektoru vašich záměrů nebo jsou tyto překážky výsledkem odporu ze strany temných sil, které vám překáží pravě proto, že vaše záměry plně odpovídají Boží Vůli.

A pokud jsou překážky ve vašem životě způsobeny odporem sil temnoty, pak pronášíte prohlášení s žádostí o mou pomoc a nepřekonatelná překážka bude rozpuštěna legiemi Světla, a to se stane tak rychle, jak to umožní vnější okolnosti, a tak přirozeně, že za chvíli zapomenete, že právě před vámi tato nepřekonatelná překážka stála.

A ti z vás, kteří si přejí získat osobní prospěch z mého sponzorství, se velice brzy budou muset zamyslet nad svými motivy a přehodnotit svůj konzumní přístup k pomoci Nebes.

Proto se nesnažte, milovaní, donutit Boha hrát podle vašich pravidel.

Pravidla hry byla jednou provždy stanovena v okamžiku stvoření hmotného vesmíru. A nyní v souladu s těmito pravidly přišel kosmický okamžik, kdy se musíte oprostit od jakýchkoliv osobních záměrů a všeho uvnitř sebe, co neodpovídá Boží Vůli.

To samozřejmě není jednorázový proces a tento proces bude trvat mnohem déle, než jeden váš pozemský život. Ale vždy si uvědomte, že pro vyvolené bude čas zkrácen, a pokud chcete ukončit cyklus existence svého ega a konečně se s ním v tomto životě rozloučit, pak vám bude poskytnuta veškerá možná pomoc Nebes. Nezapomeňte však, že tím samým rozhodnutím si zvolíte urychlený návrat své karmy, což může vést k vážným komplikacím ve vašem životě.

Proto je pro většinu lidí tato zrychlená cesta nedostupná. Jejich karma je tak velká, že není možné zařídit návrat této karmy během jednoho života kvůli přirozeným zákonům fyzického světa. A to nemluvím o tom, že vaše fyzické tělo prostě nevydrží nápor zrychleného návratu karmy.

Dnes jsem vám vysvětlil kritéria, kterými se řídím při poskytování své pomoci. A detailně jsem vysvětlil, v čem moje pomoc spočívá. Pomáhám hlavně vaší duši a nesmrtelné časti vás samých. Vaše fyzické tělo a všechno, co souvisí s klidným a prosperujícím pobytem vašeho těla ve fyzickém světě mě nezajímá.

Vaše fyzické tělo musí být v práceschopném stavu, ale jenom tehdy, když plníte Vůli Boha a nepoužíváte svůj fyzický chrám pro získání potěšení v tomto světě.

Pokud se tedy někdo ve svém životě nesetkává s žádnými překážkami a využívá život jen pro potěšení, zamyslel bych se, jestli je tento člověk vůbec naživu? Nenechal ho jeho vnitřní člověk jen v klidu dožít přidělený čas? A má takový člověk budoucnost? Nebo je to chodící mrtvola, která jenom dožívá svůj čas v rozkoši díky milosti Nebes. Koneckonců, každý dostává to, co si zaslouží a na co se zaměřuje.

Možná se vám zdála moje dnešní beseda příliš tvrdá a nepříjemná. Není mým úkolem vám mazat med kolem úst a starat se o ty z vás, kteří nechtějí následovat Vůli Boha a Zákon Vesmíru. Ale pro ty z vás, kteří jsou připraveni řídit se Boží Vůlí, budu tak starostlivou chůvou, jakou byste na fyzické rovině těžko hledali.

JÁ JSEM El Moria Chán.

* * *