Radostná zvěst

20.06.2007 15:07

Jsme odhodlaní realizovat proměnu planety Země ve velmi krátkých termínech. A to znamená, že odpor ze strany těch sil, které si nepřeji žádné změny, bude katastroficky narůstat. Buďte velmi pozorní a opatrní na své Cestě. Nedovolujte iluzi na tolik ovládnout vaše vědomí, že by jste byli schopni zapomenout na Pána Boha a na Vznešené Vládce a vrhnout se kluzkou a nebezpečnou cestou dolů v rozsedlinu hrůzy a zármutku.

My zveme vás k vysokým Vrcholům. Nedovolujte si dívat se dolů v hroznou rozsedlinu truchlivosti, která do teď ještě naplňuje Zemi.

My doufáme že veškera nebezpečí, která potkáte na vaší Cestě čestně zvládnete. Bude to pro vás složité. Vy budete pociťovat obrovské zátěže a napětí veškerých vašich sil. Prosím, když to pro vás bude obzvlášť těžké, kdy ztratíte naděje a nebudete schopni vidět žádný paprsek Světla před sebou, vzpomeňte si na mě. Vzpomeňte si na toto poselství, vzpomeňte si že jste nesmrtelné bytostí Světla, a nic vás neohrožuje dokud vy si chráníte ve svém srdci Viru, Naději a Lásku!

Pro vás je postačující uschovat v sobě jen zrnko Viry. A na tomto zrnku přizvat Nebesa, přizvat mě osobně, kteréhokoli Vznešeného Vládce a nebo Archanděla Michaela. Dokonce i tehdy, kdy se vám bude zdát, že jste zahynuli, stane se zázrak, a veškeré překážky na vaší cestě se rozptýlí jako mlha. Už nikdy nezapomínejte že jste v iluzorním světě. A všechny děsy a strachy vašeho iluzorního světa se jednoho báječného dne úplně rozptýlí. Protože takový je Božský Zákon. A ti kdo se drží starého, známého a přežitého, páchnoucího plísní, hazardují rozplynout se společně s iluzorním světem a odejit do nejsoucnosti.