Skončila temná doba pro Rusko!

14.04.2005 15:53

Nikolaj Rerich
14. dubna 2005

 

JÁ JSEM Nikolaj Rerich, Vzestoupený Mistr Nikolaj Rerich. Přišel jsem za vámi spolu s tímto poslem.

Je štěstí, že se naše setkaní uskutečnilo.

Vzestoupené Zástupy vynaložili velmi mnoho úsilí, aby se přítomnost posla v Zemi Rusko stala skutečností.

Víte, že během mého posledního vtělení jsme se několikrát snažili vrátit do Země Ruska. A pokaždé to bylo nemožné z mnoha důvodů a největším důvodem byl obrovský odpor sil temnoty, které obsadily Rusko a zabránily jakékoli možnosti naší přítomnosti v této zemi.

Víte, jak je důležité mít Pochodeň, fokus Světla na území takové země, jako je Rusko, ukotvený v srdci člověka ve vtělení.

Víte, jak těžké bylo dostat tento fokus Světla do Ruska.

A opravdu, je to obrovské vítězství sil Světla!

Nedokážete si ani představit, jak se může změnit budoucnost Ruska, pokud se vám podaří udržet si tento fokus Světla, ochránit ho a zažehnout od něj mnohé další fokusy Světla, jak v Rusku, tak i ve všech okolních zemích.

Jsme rádi. Nebesa se radují. Nebesa jásají!

Ukotvení tohoto fokusu nebylo náhodné, byla to pečlivá práce po dobu posledních sto padesáti let.

Víte, že zatím žádný posel Velkého Bílého Bratrstva nemohl pobývat delší dobu na území této velké země. Dovedete si představit, kolik úsilí bylo vynaloženo proto, abyste měli možnost obdržet tato poselství.

Opravdu, celý význam této události nebude pochopen vědomím světlonošů hned.

Víte, že během našeho krátkého pobytu na území Ruska ve 20. letech minulého století jsme dvakrát projížděli přes Omsk. Poprvé po cestě do Moskvy a podruhé na zpáteční cestě za hranice Ruska.

Jen velmi málo lidí však ví, že během našeho pobytu v Omsku jsme zde založili fokus Světla, krystal světelné energie, který fungoval po celou tuto dobu na jemnohmotné rovině.

Tak jsme připravovali cestu. A víte, že tento posel se narodil a celý život žil v Omsku a nemohl nedostávat pomoc na jemnohmotné rovině od našeho fokusu Světla, našeho krystalu, který jsme tady ponechali skoro sto let před tím.

Tak se tvoří historie, tak se skládají události na Zemi. A nebyla žádná záruka, že se tento experiment podaří a nebude přerušen, jako už mnohokrát byly přerušeny pokusy ukotvit fokus Bratrstva do fyzického chrámu lidí žijících v Rusku.

Schválně vám popisuji detaily, abyste pochopili otevírající se možnosti. Ne vše, co se děje na fyzické rovině, odráží to, co se děje na rovině jemnohmotné. Na jemnohmotné rovině je již dávno postaveno Nové Rusko. Je postaveno silami nejlepších dcer a synů Matky Rusi. Kolik chrámů, kolik velkolepých projektů je připraveno na éterické rovině nad Ruskem. A tyto bohulibé projekty jsou připraveny snést se na fyzickou rovinu.

Noc je temná před rozbřeskem.

Rusko se záviděníhodnou nezkrotností, jako nezaježděný kůň, shodilo ze sebe mnoho důležitých misí sil Světla. Zvolilo si těžkou cestu. Všechna tato léta viselo nad Ruskem sténání milionů životů, jenž v plné míře obdržely karmickou odplatu za nepokoru Vůli Boha.

Národ se natrpěl. Zastavil se. Proč chodit stále dokola, stejně není možné vyhnout se plánu Boha pro tuto zemi. A přišel čas přistoupit k uskutečnění zamýšleného.

Přišel čas pro uskutečnění kosmické možnosti pro tuto zemi. A dnes jsou ve vtělení právě ti, kteří musí přenést éterické záměry na fyzickou rovinu Ruska.

Víte, že pro jednoho je těžké vystoupat na nepřístupný vrchol. Ale když jeden dokáže vystoupat, tak mnozí mohou využít pomocnou ruku, následovat příklad a také vystoupat na svůj vrchol Božského vědomí.

Hej, Rusi, nepřišel už náhodou tvůj čas? Určitě přišel!

V budoucnu bude ještě mnoho nečekaných zatáček, mnoho nebezpečných výstupů a krutých skal, ale světlonoši Ruska dosáhli bodu, odkud je možno vidět cestu na vrchol.

A tato etapa práce přenosu Božského záměru na fyzickou rovinu, před kterou teď stojíme, potřebuje všechny vaše síly a schopnosti.

Skončila temná doba pro Rusko!

A vy ve vašich srdcích již cítíte nadcházející zítřek.

Vždy v hloubi srdce ruských lidí žil sen o světlé budoucnosti, která musí přijít. Vždy v srdci ruských lidí byla víra v zázrak, který zachrání Rusko.

A mnohokrát zachránil Rusko právě zázrak.

A teď začíná doba zázraků.

Prostřednictvím vašich srdcí, mysli, rukou a nohou bude postaven Zlatý Věk v Rusku. Tato země byla vždy v ústraní od ostatních zemí a vždy ohromovala svou nepředvídatelností. A vždy v myslích nejlepších představitelů tohoto národa žila naděje na zvláštní cestu, která se najednou otevře a bude určitě spojena s Bohem.

Rusko je země milovaná Bohem.

A naplňuje mě radost a předtucha blízkého rozbřesku a pak i jasného slunečného dne pro Rusko!

Byl jsem dnes s vámi. A jsem rád, že jsme se setkali.

JÁ JSEM Nikolaj Rerich.

 

Po zapálení Ašramu Posla v roce 2012 byl fokus Světla z Ruska odebrán. Podrobněji viz Poselství Mistra Šivy „Učení o fokusu Světla“ z 20. června 2016.

* * *