Snažím se komunikovat od srdce k srdci s těmi, kteří jsou k takové komunikaci připraveni

08.07.2006 09:28

Milovaný Ježíš
8. července 2006

 

JÁ JSEM Ježíš, přišel jsem k vám dnes proto, abych vám mohl předat svá poučení, která jsem pro vás připravil.

Málokdy máme možnost komunikace s těmi, kteří se teď nachází ve vtělení. Ale tato možnost přímé komunikace mezi mnou a vámi je vám bližší. A pokud byste se celým srdcem a z hloubi duše snažili komunikovat se mnou, tak byste mne mohli uslyšet. Přišel bych za vámi stejně tak, jako jsem nyní přišel do tělesného chrámu Taťány, a hovořili bychom spolu. Mohl bych vám poskytnout učení přímo, bez zprostředkovatele. A toto si velice přeji – začít přímo komunikovat s každým z vás.

Většina lidí, jež si čte tato poselství, je obeznámena s křesťanstvím. Ale vyznání není překážkou při naší komunikaci. Protože lidé sami rozdělili víru na různá náboženství. A každý náboženský systém se snaží ohlídat své ovečky, aby neopustily hranice jejich církve. Ale já existuji a snažím se o komunikaci se všemi, nehledě na náboženství, jež vyznáváte vy a vaše rodina. Zkuste mě ve svém vědomí připustit jako Vzestoupeného Mistra, ne jako idola, kterému se klaní většina křesťanů ve světě, ale jako vašeho bratra, přítele, jenž je připraven odpovědět na každou vaši prosbu a pomoci vám, jakmile mě přizvete.

Jsem ten Mistr, jenž je velmi blízký lidstvu Země, a nedovedete si představit, jak blízko vám jsem. Mohu být mezi vámi během vaší modlitby, když mě voláte. Mohu k vám přijít do ticha vaší samoty, tehdy, kdy jste upřímně připraveni k setkání se mnou a prosíte o radu v těžké životní situaci. Nestyďte se na mě obrátit. Jsem Vzestoupený Mistr a sloužím lidstvu Země od doby, když jsem dokončil svůj přechod a stal se Ježíšem.

Od té doby přicházím k těm, kdo v srdcích vyznávají opravdové křesťanství. A ne k těm, kteří z náboženství udělali zdroj své existence a nebo k těm, kteří se pokrytecky řídí církevními pravidly a dogmaty.

Snažím se komunikovat od srdce k srdci s těmi, kteří jsou k takové komunikaci připraveni. Pro mnoho z vás jsem nejen křesťanským symbolem, ale hlavně přítelem.

Před mnoha vtěleními jsem se s vámi setkal a dával jsem vám své Učení, když jsem byl Ježíšem. A naše spojení na jemnohmotné rovině stále pokračuje. Máte možnost učit se u mě během spánku. Zvu ty, kdo ještě neví o této možnosti naší komunikace, aby ji použili. Jestli se před spánkem nacházíte v harmonickém stavu, pak po modlitbě v duchu můžete požádat o naše setkání a určitě se během vašeho spánku setkáme. Odpovím na vaše dotazy a poskytnu vám veškerou možnou pomoc. Nestyďte se, jestli si po probuzení nebudete pamatovat podrobnosti našeho setkání. Nebo si naše setkání vůbec nebudete pamatovat. Není to důležité, protože obdržená poučení použijete ve svém životě i přesto, že to přesáhne vaše vnější vědomí. Proto se snažte o setkání se mnou, a určitě se setkáme.

Neočekávejte, že k vám přijdu jen tak, jako člověk, jenž přišel na návštěvu. Ne, naše komunikace proběhne na jemnohmotné rovině. A musíte usilovat o to, abyste mě uslyšeli. Budu hovořit s vaši duší nebo s vaším Vyšším Já. A má slova uslyšíte ve svém srdci. To nebudou obyčejná lidská slova a možná, že to nebudou ani myšlenky. Bude to pocit mé přítomnosti a pocit naplnění vás mou energií. Naplním číši vašeho srdce živou vodou a poskytnu vám klid, pocit míru a blaženosti. Všechno to, co vám ve vašem životě chybí. A poté, co se napijete nektaru blaženosti z mé číše, pochopíte, že všechno, co vás trápilo a zneklidňovalo, všechny vaše problémy zmizely. A mnohé z nich se již nevrátí, protože vám dám část svého vědomí. A protože se vaše vědomí změní, již nebudete připoutáni k těm karmickým situacím, jež vám způsobily starosti a neklid.

Všechno dostanete dle vaší Víry. A jestli je vaše Víra silná a vaši snahu nezlomí žádný neúspěch v životě, tak se vždy setkáme. Velice doufám v naše setkání. Protože pro vás je možnost našeho setkání tou pomocí, kterou poskytuje Nebeská říše.

Nevěřte tomu, kdo říká, že potřebujete zprostředkovatele ke komunikaci se mnou. Ne, můžeme se setkat v tichu vašeho srdce, a pomohu vám vyřešit vaše naléhavé problémy. Ale s takovou intenzitou Víry a oddanosti v lidech, která mi dovoluje nacházet se ve vaší auře, se málokdy setkáváme. Nemůžu přijít za vámi, jestliže se nacházíte ve velkoměstě a jestliže jste příliš znepokojení svými pozemskými starostmi a problémy. Nemůžu přijít za vámi, jestli máte zlozvyky, jež nás rozdělují. Mám na mysli vaše závislosti: alkohol, tabák, televize; nekvalitní stavy vašeho vědomí: křivda, závist, žárlivost, zloba.

Nemohu se nacházet ve vaší auře, jestliže máte tyto zlozvyky nebo jakékoli jiné, jež jste sami schopni pojmenovat, protože je moc dobře znáte a nemůžete se jich zbavit již mnohá vtělení.

Jsem otevřen ke komunikaci, ale musíte vynaložit úsilí, abyste se mi přiblížili, abyste zvýšili vaše vibrace na takovou úroveň, kdy budeme schopni komunikovat. Každý z vás dobře zná své slabiny, které mu brání se ke mně přiblížit, ale vy se nesnažíte vašich slabin a problémů zbavit.

Dobře, počkám, až dospějete a rozhodnete se se mnou komunikovat bezprostředně. Ale teď využívám tuto možnost a mluvím s vámi přes mého posla. A také vám připomínám možnost našeho setkání během spánku.

Možnost našeho setkání vždy existuje, a jen vy sami naši možnost komunikace omezujete.

A teď bych vám chtěl popřát, abyste získali tu vnitřní sílu, která zvítězí nad vašimi slabinami a dovolí vám postoupit výše, bez zastávek a bez uklouznutí, přímo k vrcholu Božského vědomí.

Protože někdy stačí jeden váš špatný krok a naše komunikace bude přerušena do konce současného vtělení. Buďte v tomto životě opatrní a přemýšlejte nad každým krokem a výběrem.

Protože je hodně bytostí, které působí na astrální rovině a také se s vámi snaží komunikovat, aby z vás udělali činitele své vůle a svých úmyslů. A komunikovat a spolupracovat s takovými bytostmi je mnohem snazší, než se mnou. A nemusíte se vzdávat svých zlozvyků.

Proto vždy sami budete vědět, s kým se na jemnohmotné rovině setkáváte. Se mnou nebo s mým dvojníkem, který nepochází ze Světla. A klíčem k odpovědi na tuto otázku bude čistota vašeho vědomí a zlozvyky, kterých se nejste schopni zbavit.

Ani se nemusíte nikoho ptát, s kým na jemnohmotné rovině komunikujete. Stačí jen nepředpojatě prozkoumat své myšlenky, svůj životní styl a své vztahy s lidmi, jež vás obklopují. Proto všechno je na vás, a jen vy rozhodujete, s kým budete na jemnohmotné rovině komunikovat.

K tomu, abyste to rozlišili, byste potřebovali mít nadání, ale abyste se rozhodli, nemusíte mít žádné nadání, stačí jen utřídit svoje myšlenky, své zvyky a pocity.

Neztrácím naději, že se setkáme. A velice se na naše setkání těším.

 

JÁ JSEM Ježíš, s obrovskou Láskou k vám.

* * *

 

Objevili jste chybu? Napište nám: limonova35@seznam.cz