Snažte se udržet si stav vnitřního míru a harmonie pro větší část dne

19.05.2005 09:33

Milovaný Kuthumi

 19. května 2005

 

JÁ JSEM KUTHUMI, který k vám znovu přichází. Dnes jsem přišel k vám, abych vám dal nevelké Učení, které se vám možná bude zdát nečekané, ale přece jenom bych byl rád, kdyby jste se mohli pečlivě obeznámit se vším, co vám v této době nevyhnutelně potřebuji přinést do vašeho vědomí. 

Jak víte, události odehrané na konci loňského roku v podobě zemětřesení a tsunami byly zcela způsobeny nedokonalým vědomím lidstva. 

Lidstvo s překvapující vytrvalostí pokračuje ve vyvolávaní ohavných shluků negativních energií, které obepínají celou planetu hustým sevřením. A toto sevření zabraňuje k pronikání obnovujících energií. Jinými slovy, vytváří se napětí mezi silami usilujícími se o udržení tohoto starého stavu světa, který existuje nyní a těmi silami, které se snaží napomáhat novému evolučnímu procesu pro planetu Zemi.  

Na jedné straně pozorujeme neměnný a nepřerušený vzestup vibrací planety. A na straně druhé se neustále pomocí masového vědomí a starých stereotypů pevně usazených ve vědomí lidí vyvolává masa negativní energie. Odkud se bere tato negativní energie? 

Všechna energie v tomto vesmíru je soustředěna jen v jednom zdroji. A to je Boží energie. Tato energie vstupuje do vás po krystalické struně a vy pomocí své svobodné vůle používáte tuto energii. Ale pokud plýtváte touto energií na uspokojení všech svých sobeckých záměrů, nebo na udržování negativních emocí a vlastností, odolných škodlivých návyků, pak jste zastánci starého způsobu. A tím směřujete svou energií na to, aby jste napomáhali posilnit shluky negativní energie na této planetě. 

Proto, když se pozitivní energie změn střetne s negativní energií vyvolanou lidmi, je to jako setkání dvou bouřkových mraků s různými náboji. Vy víte, co se stane během setkání dvou bouřkových mraků. Sledujete hromy a blesky. Tady se něco podobného děje i na planetě Zemi. Pokud se setkají dva shluky energií, které mají různé potenciály, pak se stanou různé pohromy, živelné katastrofy, uragány. 

Zdá se vám, že přírodní živelná síla je slepá a neovladatelná. Není to však úplně tak. Obvykle jsme schopni lokalizovat shluky objevující se negativní energie na místech jejich vzniku. Proto právě přírodními katastrofami trpí ty oblasti, které přispěly ke vzniku negativních energetických shluků svým vědomím.

 

Milovaní, je čas oprostit se od názoru, že můžete páchat hříchy, dopouštět se jakýchkoliv špatných jednání, bezbožných myšlenek a pocitů po většinu dne a pak si sednout, modlit se a měnit tu karmu, kterou jste vytvořili vy a vaši blízcí. 

Jistě, užitek modliteb je nezpochybnitelný, nepopiratelný a nesporný. Užitek modliteb nepodléhá hodnocení. Milovaní, ale v této situaci je modlit se málo. 

Jaký má smysl, nejprve vyvolávat negativní energetické shluky a pak s nimi bojovat? 

Nastal čas, kdy musíte vědomě přistupovat ke všemu, co děláte během dne. Musíte neustále kontrolovat své myšlenky a své pocity. Jakékoli negativní myšlenky musí být úplně odstraněny z vašeho vědomí již v zárodku. Chraňte se od všeho, co ve vašem vědomí napomáhá udržovat negativní myšlenky a pocity.

 

Věnujte zvláštní pozornost svým dětem. Neponechávejte je vystavené sobě samým po většinu dne. Pamatujte si, že tím, jak máte možnost je nasměrovat na začátku jejich života, jaké vědomosti týkající se platných zákonů tohoto vesmíru jim dáte, doslova také ovoce budete za pár let sklízet, kdy vaše děti vyrostou a budou schopni přijmout za sebe odpovědnost a pracovat pro blaho evoluce Země. Každý z vás je zodpovědný za budoucnost této planety, za to, jak se budou vyvíjet události v příštích několika měsících.

 

Pamatujte si, že napětí, které bylo uvolněno živelní pohromou v jižní Asii na konci loňského roku, opět roste. A vskutku, každou negativní činností, každou negativní myšlenkou a pocitem neustále přibližujete novou pohromu. 

Snažte se udržet stav vnitřního míru a harmonie po většinu dne. Nezapomínejte, že kolem vás žijí druzí lidé. A že během dne se dotýkáte svou aurou s tisíci lidmi, pokud žijete ve velkém městě. Ale když se vám podaří udržet si harmonický stav uvnitř sebe, tímto stavem doslova nakazíte tisíce lidí, s nimiž se v průběhu dne dotýkáte aurami. 

A přesně stejný účinek nastává, pokud se setkáte s někým, kdo je jako bouřkový mrak a hledá, na kom by se mohl vybít a vylít si svou zlobu. Ale v tomto případě se od tohoto člověka nakazíte negativními energiemi.

 

Chraňte si váš vnitřní svět před invazí jakýchkoliv negativních energií. Zvláštní péči věnujte vaším dětem. 

Můžete říci, že od vás nic nezávisí, že za všechno může vaše vláda, která se o vás patřičně nestará, neumožňuje vám vést důstojný život. 

Dovolte mi s vámi nesouhlasit. Vše v tomto světě se přitahuje vibracemi a vy máte takovou vládu, která může existovat právě proto, že většina obyvatel se domnívá, že je možné tolerovat stávající vládu a její politiku. 

Neustále si vyměňujete energii s tisíci lidmi a tímto způsobem si neustále s nimi měníte karmu. Jak si myslíte, že se projevuje karma rodiny, karma města, karma krajiny, planetární karma? Představte si člověka, který se zcela osvobodil od své osobní karmy. Co si myslíte, co se stane s tímto člověkem dále? Vznešet se? 

Je možné, že tato osoba může vznešet set. Ale mohu vás ujistit, že člověk, který se osvobodil od své osobní karmy, získá zcela jiné, rozšířené vědomí. Vystupuje ve svém vědomí na jinou, vyšší úroveň a chápe, že není možné, aby byl spasen sám. Ale, že ve skutečnosti všechno je Bůh a na nové úrovni svého vědomí člověk více cítí jednotu všeho života. A s největší pravděpodobností takový člověk zůstane v inkarnaci nezávisle od toho, zdali ví o přijatém řešení jeho vnějšího vědomí, či nikoliv. Takový člověk pokračuje podle své volby i nadále žít v míru. Každý den přitahuje do své aury negativní energie lidí kolem něj a mění tyto energie. Takový člověk se podobá mycí houbě. Jakmile vstoupí do kontaktu aury lidí, nasycených příliš velkým množstvím negativní energie, tak odebírá část této energie na sebe a neutralizuje tuhle negativní energii. Dochází k tomu, co nazýváte transmutací karmy města, krajiny, planety. 

Milovaní, proto velice mnoho závisí na každém z vás. Na vaší schopnosti zachovávat harmonii a rovnováhu a to bez ohledu na vnější okolnosti. Ale pokud cítíte sklíčenost, nedostatek radosti, bezdůvodný stesk, to jste se s největší pravděpodobností dostali pod vliv shluku negativních energií. A tím jste zatížili svou auru, takže budete potřebovat být nějaký čas sám se sebou, nebo v přírodě, aby jste zpět získat svůj vnitřní klid a rovnováhu. 

Naučte se rozpoznat svůj vnitřní stav a příčiny, které vás vedou k disharmonickému stavu vědomí.

 

Prokazujte službu neustále, 24 hodin denně, kdy dosáhnete určité úrovně vědomí, které vám umožňuje na sebe brát karmu města, krajiny, planety a měňte tuto karmu.

 

Milovaní, to je velmi důležitý služební úkol. Já jsem vám dnes přinesl doporučení v naději vysvětlit těm z vás, kteří prokazují tuto důležitou službu světu, celý mechanismus, jak se vaše služba uskutečňuje.

 

A teď když víte o vaší službě, budete mít možnost včas přijmout opatření k obnovení svých vibrací a vašich energií. Citlivě naslouchejte svému organizmu a když vás přepadne sklíčenost, najdete si pro sebe způsob obnovy vnitřní harmonie a klidu. Pro někoho to bude meditace, pro jiného modlitba, pro dalšího procházka v přírodě, poslouchání hudby, nebo hraní s dětmi. 

Nedovolte si být dlouho v negativním stavu vědomí. Zaduste v sobě všechny negativní vibrace hned, jak se objeví. Nedovolte jim plně ovládat vaší podstatu. 

A pamatujte si, že máte v krajním případě vždy možnost se obrátit se žádostí o pomoc k Vzestoupením Průvodcům. A my poskytujeme našim věrným služebníkům veškerou pomoc, kterou nám umožní poskytovat Kosmický Zákon. 

 

JÁ JSEM Kuthumi, váš bratr.