Snažte se udržet si stav vnitřního klidu a harmonie po větší část dne

19.05.2005 09:33

Milovaný Kuthumi

19. května 2005

 

JÁ JSEM Kuthumi, který k vám znovu přichází. Dnes jsem přišel, abych vám dal nevelké Učení, které se vám možná bude zdát nečekané, ale přece jenom bych byl rád, kdybyste se pečlivě obeznámili se vším, co v této době nevyhnutelně potřebuji přinést do vašeho vědomí.

Jak víte, zemětřesení a tsunami, které se staly na konci loňského roku, byly zcela způsobeny nedokonalým vědomím lidstva.

Lidstvo s překvapující vytrvalostí pokračuje ve vyvolávání ohavných shluků negativních energií, které obepínají celou planetu hustým sevřením. A toto sevření brání pronikání obnovujících energií. Jinými slovy, vytváří se napětí mezi silami snažícími se o udržení takového stavu světa, který existuje nyní, a těmi silami, které se snaží napomáhat evolučnímu plánu pro planetu Zemi.

Na jedné straně pozorujete stálý a nepřetržitý vzestup vibrací planety. A na straně druhé se neustále pomocí masového vědomí a starých stereotypů, pevně usazených ve vědomí lidí, vyvolává masa negativní energie. Odkud se bere tato negativní energie?

Všechna energie v tomto vesmíru pochází jen z jednoho zdroje. A to je Boží Energie. Tato energie k vám přichází po kryšťálové struně a vy pomocí své svobodné vůle tuto energii řídíte. A pokud plýtváte touto energií na uspokojení veškerých svých sobeckých záměrů, nebo na podporu negativních emocí a vlastností, ustálených škodlivých návyků, pak jste zastánci starého. A tím směřujete svou energií na posílení shluků negativní energie na této planetě.

Proto, když se pozitivní energie změn střetne s negativní energií vyvolanou lidmi, je to jako setkání dvou bouřkových mraků s různými náboji. Vy víte, co se stane během setkání dvou bouřkových mraků. Sledujete hromy a blesky. Tady se něco podobného děje i na planetě Zemi. Když se setkají dva shluky energií, které mají různé potenciály, pak dochází k různým pohromám, živelným katastrofám, uragánům.

Zdá se vám, že přírodní živelná síla je slepá a neovladatelná. Není to však úplně tak. Obvykle jsme schopni lokalizovat shluky objevující se negativní energie na místech jejich vzniku. Proto právě přírodními katastrofami trpí ty oblasti, které přispěly ke vzniku negativních energetických shluků svým vědomím.

Milovaní, je čas oprostit se od názoru, že můžete páchat hříchy, dopouštět se jakýchkoliv špatných jednání, bezbožných myšlenek a pocitů po většinu dne a pak si sednout, pomodlit se a proměnit tu karmu, kterou jste vytvořili vy a vaši blízcí.

Jistě, užitek modliteb je nezpochybnitelný, nepopiratelný a nesporný. Užitek modliteb nepodléhá hodnocení. Milovaní, ale v této situaci modlit se je málo.

Jaký má smysl nejprve vyvolávat negativní energetické shluky a pak s nimi bojovat?

Nastal čas, kdy musíte vědomě přistupovat ke všemu, co děláte během dne. Musíte neustále kontrolovat své myšlenky a své pocity. Jakékoli negativní myšlenky musí být úplně odstraněny z vašeho vědomí již v zárodku. Chraňte se od všeho, co ve vašem vědomí podporuje negativní myšlenky a pocity.

Věnujte zvláštní pozornost svým dětem. Nenechávejte je vystavené sobě samým po většinu dne. Pamatujte si, že tím, jak je nasměrujete na začátku jejich života, jaké vědomosti týkající se hlavních zákonů tohoto Vesmíru jim dáte, takové ovoce budete doslova za pár let sklízet, kdy vaše děti vyrostou a budou schopny přijmout na sebe odpovědnost a pracovat pro blaho evoluce Země. Každý z vás je zodpovědný za budoucnost této planety, za to, jak se budou vyvíjet události v příštích několika měsících.

Pamatujte si, že napětí, které bylo uvolněno živelnou pohromou v jižní Asii na konci loňského roku, opět roste. A vskutku, každou negativní činností, každou negativní myšlenkou a pocitem neustále přibližujete novou pohromu.

Snažte se udržet stav vnitřního klidu a harmonie po většinu dne. Nezapomínejte, že kolem vás žijí druzí lidé. A že během dne se dotýkáte svou aurou s tisíci lidmi, pokud žijete ve velkém městě. A když se vám podaří udržet si harmonický stav uvnitř sebe, tímto stavem doslova nakazíte tisíce lidí, s nimiž se v průběhu dne dotýkáte aurami.

A přesně stejný účinek nastává, pokud se setkáte s někým, kdo je jako bouřkový mrak a hledá, na kom by se mohl vybít a vylít si svou zlobu. Ale v tomto případě se od tohoto člověka nakazíte negativními energiemi.

Chraňte si váš vnitřní svět před invazí jakýchkoliv negativních energií. Zvláštní péči věnujte vašim dětem.

Můžete říci, že na vás nic nezávisí, že za všechno může vaše vláda, která se o vás patřičně nestará, neumožňuje vám vést důstojný život.

Dovolte mi s vámi nesouhlasit. Vše v tomto světě se přitahuje vibracemi a vy máte takovou vládu, která může existovat právě proto, že většina obyvatel je se stávající vládou a její politikou smířená.

Neustále si vyměňujete energii s tisíci lidmi a tímto způsobem si neustále s nimi vyměňujete karmu. Jak si myslíte, že se projevuje karma rodiny, karma města, karma krajiny, planetární karma? Představte si člověka, který se zcela osvobodil od své osobní karmy. Co si myslíte, co se stane s tímto člověkem dále? Vznese se?

Je možné, že tato osoba se může vznést. Ale mohu vás ujistit, že člověk, který se osvobodil od své osobní karmy, získá zcela jiné, rozšířené vědomí. Vystupuje ve svém vědomí na jinou, vyšší úroveň a chápe, že není možné, aby byl spasen sám. Ve skutečnosti všechno je Bůh, a na nové úrovni svého vědomí člověk více cítí jednotu všeho života. A s největší pravděpodobností takový člověk zůstane v inkarnaci nezávisle na tom, zdali jeho vnější vědomí o tomto přijatém řešení ví, či nikoliv. Takový člověk pokračuje podle své volby i nadále žít ve světě. Každý den nabírá do své aury negativní energie lidí kolem něj a tyto energie mění. Takový člověk se podobá mycí houbě. Jakmile vstoupí do kontaktu s aurami lidí, nasycenými příliš velkým množstvím negativní energie, tak odebírá část této energie na sebe a neutralizuje tuto negativní energii. Dochází k tomu, co nazýváte transmutací karmy města, krajiny, planety.

Milovaní, proto velice mnoho závisí na každém z vás. Na vaší schopnosti zachovávat harmonii a rovnováhu a to bez ohledu na vnější okolnosti. Ale pokud cítíte sklíčenost, nedostatek radosti, bezdůvodný stesk, tak jste se s největší pravděpodobností dostali do vlivu shluku negativních energií. A tím jste zatížili svou auru natolik, že budete potřebovat být nějaký čas sami se sebou nebo v přírodě, abyste získali zpět svůj vnitřní klid a rovnováhu.

Naučte se rozpoznávat svůj vnitřní stav a příčiny, které vás vedou k disharmonickému stavu vědomí.

Prokazujete vaši službu neustále, 24 hodin denně, když dosáhnete určité úrovně vědomí, která vám umožňuje na sebe brát karmu města, krajiny, planety a tuto karmu přepracovávat.

Je to velmi důležitá služba, milovaní. Dnes jsem vám přinesl doporučení v naději vysvětlit těm z vás, kteří prokazují tuto důležitou službu světu, celý mechanismus, jak se vaše služba uskutečňuje.

A teď, když o vaší službě víte, budete mít možnost včas přijmout opatření k obnovení vašich vibrací a vašich energií. Citlivě naslouchejte svému organismu, a když vás přepadne sklíčenost, najděte si pro sebe způsob, jak obnovit vnitřní harmonii a klid. Pro někoho to bude meditace, pro jiného modlitba, pro dalšího procházka v přírodě, poslouchání hudby nebo hraní s dětmi.

Nedovolujte si být dlouho v negativním stavu vědomí. Tlumte v sobě všechny negativní vibrace hned, jak se objeví. Nedovolujte jim plně ovládnout vaší podstatu.

A pamatujte si, že v krajním případě vždy máte možnost obrátit se s žádostí o pomoc k Vzestoupeným Mistrům. A my poskytneme našim věrným služebníkům veškerou pomoc, kterou nám Kosmický Zákon umožní poskytnout.

 

JÁ JSEM Kuthumi, váš bratr.

* * *