Stává se přesně to, co si můžete ve své mysli připustit

15.06.2005 19:19

 

Sanat Kumara 

15. června 2005

JÁ JSEM Sanat Kumara. JÁ JSEM, který k vám přišel.

S každým mým příchodem a s každým příchodem dalších Bytostí Světla může vaše vědomí pojmout více a více informací. Ať už tyto informace přicházejí do vaší bytosti ve formě slov, obrazů nebo energie. Vzájemná výměna mezi našimi světy je důležitá sama o sobě.

Stálá pozornost, kterou věnujete čtení těchto diktátů, představuje energii, kterou vysíláte do našeho světa. Kam směřuje vaše pozornost, tam proudí vaše energie. To je známá pravda. Stejně tak je naše pozornost, kterou vám věnujeme při předávání těchto diktátů, zaměřena na váš svět.

Posílám vám energii své pozornosti. Vy mi posíláte energii své pozornosti. Tímto způsobem si můžeme vyměňovat energii mezi našimi oktávami. Čím více bytostí Světla a čím více jednotlivců, kteří jsou v inkarnaci, se připojí k této vzájemné výměně energií, tím bližší budou naše světy.

Výměna energií mezi našimi oktávami byla zamýšlena od samého počátku stvoření tohoto vesmíru. A ten bod materiality, kterého jste nyní dosáhli, této výměně brání. Proto je každý pokus o obnovení vzájemné výměny energie mezi oktávami oboustranně prospěšný pro naše světy.

Světy se propojují prostřednictvím výměny energií. Energie z vašeho světa, které jsou zabarveny nedokonalostí, nemohou proniknout do našeho světa. Za závoj mohou proniknout pouze ty energie, které nesou Dobro a jsou zbarvené Láskou.

A naše energie, které neúnavně vysíláme do vašeho světa, většina lidí nemůže cítit, protože jsou to velmi jemné energie, které nelze vnímat. A vaše smysly ještě nejsou schopny tyto energie vnímat. Nejcitlivější jedinci však stále mohou vnímat naše vibrace i přes zkreslení, ke kterému nezbytně dochází, když energie prochází skrze závoj do vašeho světa. Bez ohledu na to, jak dokonalý je vodič, jakýkoli vodič našich energií způsobuje zkreslení. Ve vašem světě neexistuje dokonalost. A každý člověk, který se ve svých vibracích přiblíží k našemu světu, už nemůže být ve vašem světě.

Proces prolínání našich světů je velmi dlouhý a trvá miliony let.

Úroveň vědomí, která je vlastní našemu světu, nemůžete získat okamžitě. Pro vaši bytost to bude jako záblesk supernovy.

My také nemůžeme se ocitnout ve vašem světě. Je to pro nás jako smrt. Proto existuje mnoho způsobů, které nám umožňují proniknout do vašeho světa nepřímo, pomocí těch jedinců, jejichž vibrační frekvence nám umožňuje přítomnost v nich alespoň po malou dobu.

Jste také schopni proniknout do našeho světa. Čím vyšší úrovně vědomí jste schopni před meditací dosáhnout, tím vyššími světy pronikáte.

Nejste husté bytosti. Pokud se vnímáte jako husté bytosti, je to pouze kvůli omezení vašeho vědomí. Spíše se podobáte oblakům nebo energetickým shlukům, které jsou schopny pronikat a prosakovat do našeho světa. A když přesunete své vědomí do našeho světa, náš svět se pro vás stane stejně hustým jako váš fyzický svět.

Vše je o vašem vědomí a o tom, co přesně můžete ve svém vědomí dopustit. Je vám tedy řečeno, abyste rozšířili své vědomí, pozvedli své vědomí, vystoupili na vyšší úroveň.

Kdybyste se na svou činnost na planetě Zemi podívali našima očima, byli byste překvapeni, jak omezená je vaše existence. Ve své fyzické formě jste skutečně uvězněni jako v žaláři. A ze svého žaláře se nedostanete, dokud se vás nezmocní impuls touhy po svobodě.

Mluvím obecně a dávám náznaky. Ne proto, že bych vám nemohl říct víc. Mohu vám toho říci mnohem více. Vaše vědomí však nebude schopno vnímat to, co ještě nedokáže pojmout.

Vývoj lidského vědomí je tedy velmi pozvolný. A je to velmi podobné vývoji lidské společnosti. Kdyby se vám ještě před několika desítkami let někdo snažil vysvětlit, jak funguje internet nebo mobilní telefony, považovali byste to za sci-fi a nesplnitelný sen. Nejprve je však dán obraz, který posíláme do hlav těch lidí, kteří jsou schopni tento obraz vnímat. Poté se tento obraz začne dotvářet, upřesňovat a propracovávat do detailů.

Proto neúnavně prostřednictvím mnoha a mnoha lidí posíláme naše obrazy budoucnosti pro tuto planetu.

Tyto obrazy přijímáte během nočního spánku a během bdění. Přiblížily se jemné energie mé domovské planety Venuše, které zušlechťují hrubší vibrace vaší planety, prolínají se s nimi a postupně mění základní dominantní vibrace, charakteristické pro vaši planetu.

Země je velmi pohostinná a vstřícná. Mnoho evolucí zde našlo útočiště. A vědomí některých lidí je připraveno přejít na novou úroveň, je blízko nové úrovně nebo se již na novou úroveň posunulo. Vědomí ostatních lidí ještě není zcela probuzené.

Nicméně jsme vyhlásili vítězství. A dosažené vítězství je skutečně významné. 144 000 bytostí, které jsou inkarnovány na planetě Zemi, dosáhlo úrovně Kristova vědomí. To znamená, že prostřednictvím těchto bytostí budeme moci posílit naši přítomnost na planetě Zemi.

Všechny tyto bytosti jsou schopny navazovat vzájemná spojení na horizontální úrovni. Všechny organizace vytvořené těmito bytostmi a všechny projekty, které tyto bytosti uskuteční, budou schopny nést vysoké vibrace našich oktáv. Proto budou velmi brzy i ti jedinci, jejichž vědomí je v hlubokém spánku a není schopno vnímat naše energie, schopni přijímat naše vibrace přizpůsobené jejich vnímání prostřednictvím těchto inkarnovaných Kristových bytostí.

Před dvěma tisíci lety přišel Ježíš na Zemi a dal své Učení. Představte si 144 000 bytostí, které si nyní realizovaly svůj Kristopotenciál. Oč více jsou tyto Kristovy bytosti schopny ovlivnit svět, jeho vývoj.

Tyto Kristovy bytosti, rozptýlené po celém světě a vykonávající nejrůznější činnosti ve svých profesních sférách, budou ovlivňovat doslova všechny oblasti lidské činnosti.

Proces změny vědomí nelze měřit prostřednictvím hmotných přístrojů. Jednoduše získáváte schopnost vidět více. Vidíte příčiny činů a vidíte následky. Vidíte, jak můžete napravovat a korigovat všechny disharmonické projevy v životě kolem vás. A když se postupně zbavíte jakýchkoli extrémních, negativních projevů ve všech oblastech svého života, zbavíte tak mnoho duší a především děti a mládež negativních vlivů.

Tichá hudba a spojení s přírodou mohou mít na dětskou duši mnohem pozitivnější vliv, než si dokážete představit. Stejně tak když se nestaráte o to, jakou hudbu poslouchají vaše děti a v jaké společnosti tráví volný čas, sami si zaděláváte na budoucí problémy.

Odstraňte ze svého života všechny nepotřebné věci, bez kterých můžete existovat, a budete mít spoustu volného času na duchovní rozvoj, na komunikaci, na meditaci.

Velmi jednoduché věci, které můžete ve svém životě udělat a které nejenže nevyžadují velké finanční náklady, ale také vás zbaví mnoha nákladů, mohou vést k doslova revolučním změnám ve vašem životě, ke skoku ve vašem vědomí.

Přehodnoťte své tradice a zvyky a najděte sílu zbavit se všeho nepotřebného, co neprospívá vašemu duchovnímu rozvoji.

Rady jsou velmi jednoduché a jejich dodržování povede k zaručeným výsledkům.

A vy se můžete zamyslet a pochopit, co vám brání v realizaci těchto jednoduchých doporučení. Odpověď je zřejmá - vaše ego, které si najde tisíce důvodů a tisíce výmluv, proč ve svém životě nic neměnit.

A nyní vidíte svého skutečného nepřítele. A svého jediného nepřítele. Vaše ego, neskutečná část vás samých, je vaším skutečným a jediným nepřítelem. Nehledejte proto kolem sebe žádné nepřátele. Veškeré vaše okolí vám jednoduše odpovídá z hlediska vaší vibrační úrovně.

A tyto rady, které vám dávám, se slovo od slova shodují s radami, které jsem dával lidem Země, když jsem byl inkarnován na planetě Zemi. Uplynuly miliony let. Opakuji vám stejne rady slovo od slova.

A kdybych byl na vašem místě, hořel bych hanbou. Přesto stále nic neděláte a dál živíte své ego. Uvažovali jste někdy o tom, že váš experiment se svobodnou vůlí může skončit?

Napadlo vás někdy, že někdy musí zahradník odříznout suché větve a spálit je, aby se infekce nerozšířila na zdravé rostliny?

A nepřišel čas, kdy by tyto práce měly být prováděny a již se provádějí?

Vždy máte šanci vrátit se na Cestu, která je vám určena a která vás dovede domů. Ptám se vás: zamyslete se nad mými slovy. Je toho opravdu tak mnoho, co musíte obětovat, abyste se osvobodili od všeho, co vám brání v pohybu po Cestě?

 

 

JÁ JSEM Sanat Kumara.

 

 

Stává se přesně to, co si můžete ve své mysli připustit

 

 

Sanat Kumara 15. června 2005

 

 

 

 

 

 

 

JÁ JSEM Sanat Kumara. JÁ JSEM, který k vám přišel.

S každým mým příchodem a s každým příchodem dalších Bytostí Světla může vaše vědomí pojmout více a více informací. Ať už tyto informace přicházejí do vaší bytosti ve formě slov, obrazů nebo energie. Vzájemná výměna mezi našimi světy je důležitá sama o sobě.

Stálá pozornost, kterou věnujete čtení těchto diktátů, představuje energii, kterou vysíláte do našeho světa. Kam směřuje vaše pozornost, tam proudí vaše energie. To je známá pravda. Stejně tak je naše pozornost, kterou vám věnujeme při předávání těchto diktátů, zaměřena na váš svět.

Posílám vám energii své pozornosti. Vy mi posíláte energii své pozornosti. Tímto způsobem si můžeme vyměňovat energii mezi našimi oktávami. Čím více bytostí Světla a čím více jednotlivců, kteří jsou v inkarnaci, se připojí k této vzájemné výměně energií, tím bližší budou naše světy.

Výměna energií mezi našimi oktávami byla zamýšlena od samého počátku stvoření tohoto vesmíru. A ten bod materiality, kterého jste nyní dosáhli, této výměně brání. Proto je každý pokus o obnovení vzájemné výměny energie mezi oktávami oboustranně prospěšný pro naše světy.

Světy se propojují prostřednictvím výměny energií. Energie z vašeho světa, které jsou zabarveny nedokonalostí, nemohou proniknout do našeho světa. Za závoj mohou proniknout pouze ty energie, které nesou Dobro a jsou zbarvené Láskou.

A naše energie, které neúnavně vysíláme do vašeho světa, většina lidí nemůže cítit, protože jsou to velmi jemné energie, které nelze vnímat. A vaše smysly ještě nejsou schopny tyto energie vnímat. Nejcitlivější jedinci však stále mohou vnímat naše vibrace i přes zkreslení, ke kterému nezbytně dochází, když energie prochází skrze závoj do vašeho světa. Bez ohledu na to, jak dokonalý je vodič, jakýkoli vodič našich energií způsobuje zkreslení. Ve vašem světě neexistuje dokonalost. A každý člověk, který se ve svých vibracích přiblíží k našemu světu, už nemůže být ve vašem světě.

Proces prolínání našich světů je velmi dlouhý a trvá miliony let.

Úroveň vědomí, která je vlastní našemu světu, nemůžete získat okamžitě. Pro vaši bytost to bude jako záblesk supernovy.

My také nemůžeme se ocitnout ve vašem světě. Je to pro nás jako smrt. Proto existuje mnoho způsobů, které nám umožňují proniknout do vašeho světa nepřímo, pomocí těch jedinců, jejichž vibrační frekvence nám umožňuje přítomnost v nich alespoň po malou dobu.

Jste také schopni proniknout do našeho světa. Čím vyšší úrovně vědomí jste schopni před meditací dosáhnout, tím vyššími světy pronikáte.

Nejste husté bytosti. Pokud se vnímáte jako husté bytosti, je to pouze kvůli omezení vašeho vědomí. Spíše se podobáte oblakům nebo energetickým shlukům, které jsou schopny pronikat a prosakovat do našeho světa. A když přesunete své vědomí do našeho světa, náš svět se pro vás stane stejně hustým jako váš fyzický svět.

Vše je o vašem vědomí a o tom, co přesně můžete ve svém vědomí dopustit. Je vám tedy řečeno, abyste rozšířili své vědomí, pozvedli své vědomí, vystoupili na vyšší úroveň.

Kdybyste se na svou činnost na planetě Zemi podívali našima očima, byli byste překvapeni, jak omezená je vaše existence. Ve své fyzické formě jste skutečně uvězněni jako v žaláři. A ze svého žaláře se nedostanete, dokud se vás nezmocní impuls touhy po svobodě.

Mluvím obecně a dávám náznaky. Ne proto, že bych vám nemohl říct víc. Mohu vám toho říci mnohem více. Vaše vědomí však nebude schopno vnímat to, co ještě nedokáže pojmout.

Vývoj lidského vědomí je tedy velmi pozvolný. A je to velmi podobné vývoji lidské společnosti. Kdyby se vám ještě před několika desítkami let někdo snažil vysvětlit, jak funguje internet nebo mobilní telefony, považovali byste to za sci-fi a nesplnitelný sen. Nejprve je však dán obraz, který posíláme do hlav těch lidí, kteří jsou schopni tento obraz vnímat. Poté se tento obraz začne dotvářet, upřesňovat a propracovávat do detailů.
 

Proto neúnavně prostřednictvím mnoha a mnoha lidí posíláme naše obrazy budoucnosti pro tuto planetu.

Tyto obrazy přijímáte během nočního spánku a během bdění. Přiblížily se jemné energie mé domovské planety Venuše, které zušlechťují hrubší vibrace vaší planety, prolínají se s nimi a postupně mění základní dominantní vibrace charakteristické pro vaši planetu.

Země je velmi pohostinná a vstřícná. Mnoho evolucí zde našlo útočiště. A vědomí některých lidí je připraveno přejít na novou úroveň, je blízko nové úrovně nebo se již na novou úroveň posunulo. Vědomí ostatních lidí ještě není zcela probuzené.

Nicméně jsme vyhlásili vítězství. A dosažené vítězství je skutečně významné. 144 000 bytostí, které jsou inkarnovány na planetě Zemi, dosáhlo úrovně Kristova vědomí. To znamená, že prostřednictvím těchto bytostí budeme moci posílit naši přítomnost na planetě Zemi.

Všechny tyto bytosti jsou schopny navazovat vzájemná spojení na horizontální úrovni. Všechny organizace vytvořené těmito bytostmi a všechny projekty, které tyto bytosti uskuteční, budou schopny nést vysoké vibrace našich oktáv. Proto budou velmi brzy i ti jedinci, jejichž vědomí je v hlubokém spánku a není schopno vnímat naše energie, schopni přijímat naše vibrace přizpůsobené jejich vnímání prostřednictvím těchto inkarnovaných Kristových bytostí.

Před dvěma tisíci lety přišel Ježíš na Zemi a dal své Učení. Představte si 144 000 bytostí, které si nyní realizovaly svůj Kristopotenciál. Oč více jsou tyto Kristovy bytosti schopny ovlivnit svět, jeho vývoj.

Tyto Kristovy bytosti, rozptýlené po celém světě a vykonávající nejrůznější činnosti ve svých profesních sférách, budou ovlivňovat doslova všechny oblasti lidské činnosti.

Proces změny vědomí nelze měřit prostřednictvím hmotných přístrojů. Jednoduše získáváte schopnost vidět více. Vidíte příčiny činů a vidíte následky. Vidíte, jak můžete napravovat a korigovat všechny disharmonické projevy v životě kolem vás. A když se postupně zbavíte jakýchkoli extrémních, negativních projevů ve všech oblastech svého života, zbavíte tak mnoho duší a především děti a mládež negativních vlivů.

Tichá hudba a spojení s přírodou mohou mít na dětskou duši mnohem pozitivnější vliv, než si dokážete představit. Stejně tak když se nestaráte o to, jakou hudbu poslouchají vaše děti a v jaké společnosti tráví volný čas, sami si zaděláváte na budoucí problémy.

Odstraňte ze svého života všechny nepotřebné věci, bez kterých můžete existovat, a budete mít spoustu volného času na duchovní rozvoj, na komunikaci, na meditaci.

Velmi jednoduché věci, které můžete ve svém životě udělat a které nejenže nevyžadují velké finanční náklady, ale také vás zbaví mnoha nákladů, mohou vést k doslova revolučním změnám ve vašem životě, ke skoku ve vašem vědomí.

Přehodnoťte své tradice a zvyky a najděte sílu zbavit se všeho nepotřebného, co neprospívá vašemu duchovnímu rozvoji.

Rady jsou velmi jednoduché a jejich dodržování povede k zaručeným výsledkům.

A vy se můžete zamyslet a pochopit, co vám brání v realizaci těchto jednoduchých doporučení. Odpověď je zřejmá - vaše ego, které si najde tisíce důvodů a tisíce výmluv, proč ve svém životě nic neměnit.

A nyní vidíte svého skutečného nepřítele. A svého jediného nepřítele. Vaše ego, neskutečná část vás samých, je vaším skutečným a jediným nepřítelem. Nehledejte proto kolem sebe žádné nepřátele. Veškeré vaše okolí vám jednoduše odpovídá z hlediska vaší vibrační úrovně.

A tyto rady, které vám dávám, se slovo od slova shodují s radami, které jsem dával lidem Země, když jsem byl inkarnován na planetě Zemi. Uplynuly miliony let. Opakuji vám stejne rady slovo od slova.

A kdybych byl na vašem místě, hořel bych hanbou. Přesto stále nic neděláte a dál živíte své ego. Uvažovali jste někdy o tom, že váš experiment se svobodnou vůlí může skončit?

Napadlo vás někdy, že někdy musí zahradník odříznout suché větve a spálit je, aby se infekce nerozšířila na zdravé rostliny?

A nepřišel čas, kdy by tyto práce měly být prováděny a již se provádějí?

Vždy máte šanci vrátit se na Cestu, která je vám určena a která vás dovede domů. Ptám se vás: zamyslete se nad mými slovy. Je toho opravdu tak mnoho, co musíte obětovat, abyste se osvobodili od všeho, co vám brání v pohybu po Cestě?

 

 

JÁ JSEM Sanat Kumara.