Učení o karmě. Milovaný Kuthumi, 31. května 2005

31.05.2005 11:17

JÁ JSEM Kutchumi a znovu jsem k vám přišel skrze tohoto posla.

JÁ JSEM přišel, abych vám předal ještě jedno nevelké Učení a upevnil tak ty vědomosti, které jste získali už v předchozích lekcích. Nositelé Světla jsou přítomní mezi vámi, i když jsou neviditelní a využívají pro svou účast každou možnost - jakmile se objeví okno, prostor čistých vibrací, který nám dovoluje, abychom mohli pobývat ve vašem světě.  

Naše světy se navzájem obohacují. Neuvažujte o vašem světě jako o zloduchovi.

Ano, situace, která v současné době panuje ve vašem světě, je velmi špatná.  A očištění vašeho světa a následné neodvratně rostoucí vibrace fyzické sféry se ukazují jako nevyhnutelná podmínka dalšího evolučního procesu lidstva.

Protože vaše karma je nyní moc velká, stejně jako karma každého jedince a karma planetární, potom tato nakumulovaná energie ustrnulá ve formě karmy vytváří váš hmotný svět.

Když se karma propracovává skrze povznesení vědomí lidstva, odmítnutí falešných skutků a skrze udržování správného, Božského rozpoložení mysli a cítění, tak fyzická sféra se postupně stává méně a méně fyzickou, pokud docela nezmizí. Ale ještě je daleko do doby, kdy fyzická sféra planety Země zmizí a život se z této úrovně přenese do sféry jemnější. A tyto sféry jsou v současnosti ve vaší blízkosti.  Obzvláště blízko je astrální sféra a sféra mentální. Můžete nehybně sedět doma nebo dokonce v práci a v té době vaše mentální nebo emocionální těla mohou cestovat v mentální nebo emocionální sféře. A tato cestování mohou dojít do vašeho vnějšího vědomí a mohou být rozpoznány nebo nerozpoznány vaším vnějším rozumem.  

Vycházíte ze svého těla a putujete na astrální úrovni každou noc. A vaše vnější vědomí ne vždycky pochopí, kde jste v noci putovali a koho jste potkávali. Existují někteří jedinci, kteří mají schopnost si pamatovat své sny a také vědomě uskutečňovat svoje převtělení v době spánku a potkávat se s těmi lidmi, se kterými se potkat chtějí.   

Tato činnost, stejně jako každá jiná činnost, která je vlastní vašemu světu může být využitá jak pro dobro, tak pro zlo. Všechno závisí na tom, s jakým cílem a s použitím jakých motivů člověk uskutečňuje svá astrální putování. Zda chce ovlivnit ty jedince, se kterými se potkává při svých kořistnických cílech, nebo zda tak činí ve prospěch planety.

Putování vně těla ve vašich méně fyzických tělech jsou skutečná. I tato putování probíhají nezávisle na tom, zda to svým vnějším vědomím rozpoznáte nebo ne.

Nicméně vás musím upozornit, že pokud využijete vědomě vstup do astrálního světa z toho důvodu, abyste ovlivnili jakéhokoliv jedince nebo mu dokonce uškodili, tak vaše jednání  za sebou potáhnou takovou karmu, jako byste takto jednali při plném vědomí, na fyzické úrovni i uprostřed bílého dne.

Pokud vaše vnější vědomí nepozná, co děláte na astrální úrovni, ani to vás neosvobozuje od karmické odpovědnosti za vaše činy.

Řeknu vám ještě více. Velmi mnoho jedinců vytváří ve spánku mnohem větší karmy, než v době bdělého stavu vědomí. Stejně tak jako když jste doma a dopustíte se neuvědomělého vstupu do astrální nebo mentální sféry a vaše myšlenky a pocity jsou namířeny proti jakémukoliv jedinci, tak vytváříte vaši karmu.

Pokud ve svém vědomí přehráváte jakékoliv scény msty nebo sexuální scény, v duchu tak vytváříte stejnou karmu jako byste reálně prováděli všechny tyto věci na fyzické úrovni.  

A proto vám nepřestáváme opakovat znovu a znovu, abyste neustále kontrolovali své myšlenky a pocity. V době nočního spánku jste přitahovaní k těm vrstvám astrální sféry, jejichž vibrace probíhaly ve vaší mysli před spánkem. Pokud jste se před usnutím dívali na horor, nebo byli s opilou partou, budete přitahováni k těm úrovním astrální sféry, kde budete pokračovat ve své večerní zábavě. A v tomto případě budete vytvářet takovou karmu, jako byste to všechno prožívali na fyzické úrovni. 

Proto je velmi důležitá vaše nálada v průběhu dne a obzvláště pak nálada před spaním.

Nejlepší by bylo pomodlit se, nebo pokud nejste zvyklí se před spaním modlit, poslechnout si klidnou hudbu nebo se projít v přírodě. Je rovněž prospěšné přečíst před spaním vašim dětem pěknou pohádku.  

A samozřejmě je nezbytné poprosit před usnutím anděly, aby vás doprovodili do éterických oktáv Světla, do svatých obydlí Bratrstva.

Můžete dokonce konkrétně ukázat, se kterým Mistrem byste se rádi během nočního spánku  potkali a na jakou otázku byste rádi znali odpověď.

Pokud jste mi před spánkem položili konkrétní otázku, potom vaše první myšlenka po ránu musí být taková, abyste se soustředili a vzpomněli si na odpověď, kterou jste ode mě ve spánku dostali.

Odpovím zpravidla všem těm, kteří mně ve spánku zastihnou v mém obydlí a položí mi otázky. A záleží jen na vás, zda si hned po probuzení vzpomenete na odpověď a zapíšete si ji.

Vidíte, jakým způsobem můžete prožívat své noční sny. Ale je to vaše volba, jak využijete svůj spánek. Doslova se před spaním naprogramujete na to, co budete dělat během spánku.

Proto znovu a znovu opakuji: je nezbytné neustále, každou minutu kontrolovat svou mysl a pocity. Pamatujte si, že pokud situace, které si přehráváte ve vaší mysli, jsou z pohledu karmy trestné, vytváříte karmu už tím, že o těchto situacích jen přemýšlíte.

Mechanismus vytvoření karmy je v tomto případě následující. Božská Energie, která přichází do vašich čtyř nižších těl z Božského světa po křišťálové struně, se zabarvuje vašimi myšlenkami a pocity. A pokud jsou vaše myšlenky nedokonalé, tak křivě kvalifikujete Božskou Energii.

Je důležité kontrolovat stav vašeho vědomí v každém okamžiku. Vaše vědomí je natolik proměnlivé, že se dokonce ve chvíli motlitby dokážete vytvořit spoustu karmy.

A proto s vámi hovoříme o meditaci jako o jednom možném způsobu uklidnění vaší mysli.

Pouze v tom případě, když se vám podaří uklidnit veškeré vaše nicotné myšlenky a pocity, a dosáhnete úplného klidu ve vaší mysli, budete schopni stoupat do vyšších éterických oktáv Světla a zůstat tam delší dobu. Získáte schopnost potkávat se s Mistry, besedovat s nimi a procházet se s nimi po éterických oktávách Světla.

Takže abyste mohli nepřímo posoudit úroveň vašich duchovních úspěchů, natáhněte si budík, aby zvonil každou hodinu. A když uslyšíte zvuk budíku, snažte si vzpomenout, o čem jste v té chvíli přemýšleli.

Pokud v té chvíli vaše myšlenky mají vysoký duchovní obsah, zapište si na lístek nebo do paměti jedničku. Pokud vaše myšlenky nemají kvalitní charakter, zaznamenejte si nulu. 

Postačí, když se s pomocí této metodiky pokusíte desetkrát během dne zachytit svoje myšlenky. Zapište všechny jedničky, zapište nuly a zjistíte předpokládané procento vaší spotřebované karmy.

Jestli například v šesti z deseti případů měly vaše myšlenky nadzemský charakter, tak procento vaší spotřebované karmy bude asi 60 procent.

Není na tom nic špatného, jestli se v jednom dni bude procento spotřebované karmy pohybovat kolem 10 procent, a následující den bude 70 procent. Ve skutečnosti se vaše karma během dne mění. Karma, to je energie, a pokud jste většinu dne strávili v přírodě a s nikým se nepotkali, tak se úroveň vaší spotřebované karmy bude blížit k vaší přirozené úrovni karmy, která odpovídá dosažené úrovni v závislosti na etapě vašeho rozvoje. Pokud přijdete během dne do kontaktu s tisíci lidí, tak při každém dotyku jejich aury nebo při rozhovoru s nimi či při společné práci dochází k výměně energií. Proto si každý den vyměňujete karmy s těmi lidmi, se kterými jste během dne byli v kontaktu.

To je důvod, proč všichni starci, proroci a jogíni žili o samotě a nesetkávali se s lidmi.  

To je důvod, proč když se nacházíte na Zemi, nemůžete nenést s sebou karmu vaší rodiny, vašeho města i karmu planetární.

Lidstvo je na Zemi karmicky provázáno. A je nezbytné dosáhnout vysokého stupně duchovnosti, abyste mohli být nezávislí na karmách okolních lidí.

Nezapomínejte, že ve vašem světě existuje zákon analogie. Jste přitahovaní k těm lidem a k těm situacím, se kterým musíte být spojeni, abyste napracovali vaši karmu.

Buddha se prochází po Zemi a ani jedna karmická situace na něho nepůsobí. Prochází se po Zemi nikým nepozorován, a nezachycuje žádnou negativní energii. Ovšem na začátku, aby mohl Buddha přijít do vašeho světa, musel na sebe vzít nedokonalost, nebo karmu. Je to jako když si potápěč bere do rukou kámen předtím, než se potopí.   

Proto vám důrazně doporučujeme, abyste nikoho neodsuzovali. Nikdy nemůžete s určitostí říci, zda před vámi stojí Buddha nebo je to poslední hříšník. Protože ten i onen je zatížený stejnou karmou. Ale jeden z nich bere na sebe karmu lidstva ze soucitu s lidstvem a proto, že chce pomoci, ale ten druhý se zatěžuje karmou z důvodu své nevědomosti.

Dnes jsem se dotknul těch otázek, které jsou vám už známé. Společně jsme tak rozebrali mnohé otázky z nového úhlu pohledu. Otázky karmy jsou velmi složité a smekám klobouk před členy Karmického vedení, protože vím o složitostech, se kterými se ve své práci potkávali.  

JÁ JSEM Kutchumi