Učení o osvobození od škodlivých návyků a odolných negativních stavů vědomí

03.01.2008 18:50

Svatý Archanděl Michael
3. ledna 2008

 

JÁ JSEM Archanděl Michael, přicházející k vám v tento den!

Já jsem přišel proto, abych vám řekl o velmi důležitém a osudovém rozhodnutí. Přinesl jsem vám tuto radostnou zvěst na křídlech Vítězství!

Ve vašem fyzickém světě se vám zdá, že neprobíhají žádné změny, ve vašem fyzickém světě se vám těžko orientuje v těch událostech, které zaplavují jemnohmotný svět.

Andělé už roznesli tuto radostnou zvěst po celém vesmíru a já jsem přišel proto, abych vám dal příležitost se také radovat spolu s námi, Legiemi Modrého Plamene!

Dostali jsme příležitost od Velkého Bílého Trůnu. A my jsme rádi za tuto novou příležitost.

Tato příležitost zajišťuje neproniknutelnou a neporazitelnou ochranu, doslova krunýř ze Světla každému Světlonoši, vtělenému na planetě Zemi a přijmuvšímu na sebe povinnost sloužit Velkému Bílému Bratrstvu, Legiím Světla.  

Velmi mnoho z vás, když bere na sebe povinnosti Sloužit, se podrobuje hrozným útokům a pokušením ze strany těch sil, které nechtějí žádné změny, nechtějí, aby se cokoliv měnilo a aby se jejich možnosti pro manipulování astrální rovinou zmenšily.

Nyní jejich čas uplynul. Nyní máte možnost zavolat mou osobní ochranu, a každému z vás já přiděluji 12 andělů ochránců z mých Legií Modrého Plamene.

Představte si, vždy  po dobu 24 hodin denně bude s vámi 12 andělů ochránců.  

A vy můžete přivolat své anděly a poprosit je, aby se postavili na vaši ochranu kdykoli v průběhu dne a noci!

Já předvídám, že mnozí z vás se budou ptát, jestli mají k dispozici tito andělé ochránci.

Odpověď na tuto otázku je velmi jednoduchá a vy sami, každý z vás, zná na ní odpověď.

Potřebujete jen upřímně odpovědět "ano" na následující otázky:

Skutečně jste zasvětili celý váš život službě Velkému Bílému Bratrstvu?

Kladete zájmy Bratrstva na první místo ve vašem životě?

Jste připraveni obětovat vše, co vlastníte pro to, abyste mohli pokračovat ve vaší Službě bez ohledu na to, co bude?  

Nezůstali ve vašem světě nějaké škodlivé návyky a náklonnosti?

Pokud jste odpověděli "ano" na všechny tyto otázky, pak již máte k dispozici 12 andělů ochránců!

Pokud by jste nebyli schopni v sobě najít tyto znamenité vlastnosti, ale směřujete k tomu, abyste se zbavili vašich nedostatků a zasvětili svůj život Službě, pak bude nutné každý den mě osobně přivolávat a prosit, abych vám mohl pomoci na začátku.

Přivolejte mě: „Archanděli Michaeli, přijď mi na pomoc!“ - a po tomto vašem zvolání soustředím se a pošlu vám svůj modrý paprsek ochrany v jakékoli denní době!

Nikdo z vás nezůstane bez mé ochrany. Všichni jste pod spolehlivou péčí a ochranou!

Nemohu vám však pomoci, pokud se nechcete rozloučit s vašimi nedostatky, škodlivými návyky a náklonnostmi.   Protože každý váš škodlivý návyk nebo náklonnost je trhlinou ve vaší auře a vy se stáváte zranitelným pro rozličné síly a astrální manipulátory.  Sami si volíte, s kým jste.

Bohužel zákon svobodné vůle mi neumožňuje zasahovat v tom případě, když jste se sami dobrovolně uvázali k astrální rovině vašimi náklonnostmi k alkoholu, nikotinu, rockové hudbě, drogám nebo k různým druhům zneužívání sexuální energie.

Vy sami se rozhodujete, s kým půjdete.  A někdy stačí jen chtít se zbavit zlozvyku a upřímně mě požádat, abych vám pomohl, a dostanete vysvobození.

Někdy však ani si nepřejete osvobodit se od vašich špatných návyků.

A to je ta volba, kterou uděláte sami. A my stojíme stranou a pozorujeme, když vás Velký Učitel Život naučí.  Když ztratíte své zdraví natolik, nebo ztratíte zájem o život, že se nakonec vzchopíte a obrátíte se k Vyšším Silám o pomoc!

Jenom vás prosím v tento moment, když upřimně vznesete vaši prosbu nebo vaši modlitbu, poznamenejte si tento moment ve své paměti nebo do svého deníku.   Problém je v tom, že my vám nemůžeme pomoci okamžitě. Nemůžeme to udělat kvůli setrvačnosti hmoty a na základě  toho, že potřebujeme neutralizovat občas velké karmické negativní energetické navrstvení ve vaší auře.

Když jste největší část svého života žili vašimi zlozvyky a špatnými náklonnostmi a už v dospělosti zatíženi chorobami vyslovíte prosbu, pak v nejlepším případě potřebujeme období 7 let, abychom vám mohli pomoci. Samozřejmě, pokud máte velké ukazatele odpracované dobré karmy, pak můžeme použít vaši dobrou karmu proto, aby jsme vás mohli zbavit vaší náklonnosti, nebo zlozvyku.  V tomto případě můžete získat uzdravení okamžitě, jakmile vyslovíte vaši prosbu.

Nyní bych vám rád řekl pár slov o některých odolných stavech vašeho vědomí spjatých s obavami a strachem.

V mnoha případech je příčinou strachu  karmický důvod a jeho kořeny mohou sahat do několika inkarnací zpět.   Nicméně stejně tak, jak se můžete zbavit zlozvyků, jste i schopni se zbavit  odolných negativních stavů vašeho vědomí.

Pro Boha není nic nemožné! A pokud budete prosit, a prosit upřímně, pak dříve či později se zbavíte všeho, co vám překáží.

Musíte si však pamatovat, že vaše vysvobození od všeho, co vám překáží, musí být doloženo vašimi skutky, které vykonáváte pro Boží slávu.

Samo o sobě osvobození od vašich zlozvyků, onemocnění, odolných negativních stavů nemá žádný smysl, pokud nepoužijete vysvobozený čas, energii a síly proto, aby jste mohli konat Boží skutky ve vaší fyzické oktávě.

Vyzdvihl jsem velmi vážné otázky spjaté s vaší Službou.  A pro mnoho lidí, pokud ne-li pro většinu těch, kteří nyní čtou naše poselství, není jasné, jak mohou sloužit Vladykům, jak mohou konat Boží skutky na fyzické oktávě? Pokládejte si tyto otázky a dostanete odpovědi.

Všechna činnost Velkého Bílého Bratrství na planetě Zemi je spjata právě s tím,  aby přičlenilo nevzestoupené lidstvo k té práci, kterou vykonává Bratrstvo ve prospěch evoluce planety Země.

A pokud čtete pozorně naše poselství, které jsme vám odevzdávali prostřednictvím našeho posla, pak představa Služby a pojem Cesty Zasvěcení se naplno před vámi rozvinou.


JÁ JSEM Archanděl Michael, zcela k vašim službám!

 

                                                                            *   *