Učení o přechodě

08.07.2007 06:33

Pán Šiva

8. července 2007

 

JÁ JSEM Šiva, který za vámi opět přichází!

Šiva JÁ JSEM!

Já jsem přišel za vámi v tento den! Přišel jsem!

Jsem dnes šťastný za to, že mám možnost opět promluvit skrze svého posla!

Pokaždé přicházím proto, abych podpořil spojení mezi našimi světy a i proto, abych pokračoval ve vaší výuce.  Víte, že nyní nastal ten čas, kdy se musíte rozloučit s iluzemi vašeho vědomí. Vy víte, že vaše vítězství nad smrtí je nevyhnutelné, pokud budete schopni zvýšit vaše vědomí na úroveň své nesmrtelné části.

Jste jako matrjoška.  A pokaždé, když otvíráte další matrjošku, vidíte novou. Přesně stejný je i princip vašeho vývoje. Když se loučíte se svým fyzickým tělem, jenom přecházíte ve svém vědomí na vyšší vibrační úroveň. A budete přicházet do vtělení a navlékat se do vašich fyzických těl do té doby, pokud se nenaučíte přebývat na vyšší energetické úrovni neustále.

Proto naším úkolem je posunout vaše vědomí do vyšší energetické úrovně. Tento postupný proces se nyní jednoduše zrychlí. Trochu jste zaostali za kosmickým načasováním, a proto jsme nuceni vás popohnat.

Následujete nás do těch dob, pokud jste schopni změnit vaše vědomí. Když začínáte, jak se vám zda, lépe než my chápat mnohé věci, raději hledáte nové a módní učení a techniky, pak my vám v tom nepřekážíme. Je velmi zábavné sledovat, jak si sami sebe představujete jako velmi velké kosmické bytosti. Myslíte si, že jste velké kosmické bytosti. Však dříve, než skutečně se stanete těmito velkými kosmickými bytostmi, je třeba dokončit školu na zemi a důsledně projít všechny fáze Cesty.

Když jste volaní k okamžitému navýšení vašeho vědomí a k přechodu na další energetickou úroveň, já bych se na vašem místě velmi silně zamýšlel nad opravdovostí tohoto návrhu.

Miliony let sledujeme vývoj lidstva. A vaše vědomí ve smyslu chápání Boží Pravdy se ne příliš vyvíjelo v průběhu posledních tisíc let. Není třeba mást vaši inteligenci a rozvoj Božího vědomí. Vy jako předtím s velikými těžkostmi chápete jednoduché Boží Pravdy spjaté s reinkarnací a Zákonem Karmy. Pro vás je obrovskou zátěží překonat třeba jen malou náchylnost nebo malý zlozvyk. To se děje proto, že vaším největším problémem je překonání připoutanosti k fyzické rovině.

A zvláštním se zdá být, když vám nabízejí okamžité získání velkého zasvícení a dosáhnutí významného posunu na cestě. Já bych se na vašem místě zamyslel, na úkor čeho bude tento váš velký posun?   Kdo vám dá energii pro to, abyste přetransformovali vaše karmické úschovy? A za jakých podmínek vaši dobrodinci vás zapojí do rychlého posunu? Nepodobá se všechno to na prodej vaší duše, vaší životní energie ďáblu?

Pokuste se pochopit působení Kosmického Zákona.

 Sestupujete do materiálnosti tehdy, když díky Zákonu svobodné vůle uskutečňujete vaše volby a snižujete vaše vibrace ponoříce se hlouběji do hmoty. Poté budete potřebovat spoustu energie, která musí být rovna veškeré někdy vámi nesprávně použité Boží energie. A tato energie musí za nějakých podmínek přijít k vám.

Představte si, že se stal zázrak, a všechna vámi zneužitá energie za milióny let se vám vrátila okamžitě. Jak byste mohli při vaší hustotě fyzického těla a při vašich vibracích vydržet tuto energii? Pro vaší bytost by to bylo podobné výbuchu supernovy. Vaše vědomí není schopné se okamžitě přebudovat na novou energetickou úroveň. Proto vás učíme postupné evoluční cestě. V průběhu urychlené evoluce zemře téměř celé lidstvo. Nemáme žádnou touhu napomáhat vaší smrti. Máme touhu, abyste pokračovali ve vašem vývoji na vyšší energetické úrovni.

Pozorně popřemýšlejte a srovnejte to, co vám říkám, s mnoha učeními a teoriemi, se kterými se setkáváte a které jsou spjaté s okamžitým posunem. Kdo poskytne energii pro tento posun?

Říkám vám jako bytost zahalená mocí a povolána k omezení iluzí. A já vám hovořím, že není možný okamžitý přechod na vyšší kvalitativní úroveň vědomí, který by nebyl doprovázen smrtí téměř všech lidských jedinců obývajících planetu Zemi. Učíme evoluční cestu a poskytujeme znalosti, díky čemu budete schopni zvednout přirozeně vaše vědomí do vyšší energetické úrovně. Takto bude schopné velké množství bytostí obývajících Zemi pokračovat ve svém vývoji.  K jakýmkoliv revolučním změnám vibrací může dojít jenom tehdy, když naše úsilí, které vynakládáme, nebude korunováno úspěchem v blízké době.

Jsme přesvědčeni, že většina z vás je připravena pokračovat ve vývoji a změně vibrací svého těla natolik, abyste přežili v nových podmínkách.  Nicméně by jste měli také usilovat o to, abyste pokračovali ve vývoji a nespadli do nepříznivých podmínek, které existují na těch planetách, které si přáli  odtrhnout se od Boha.

Všechno, co následuje Boží zákon existující v tomto Vesmíru, musí být vybaveno vším potřebným pro svůj evoluční vývoj. Vše, co si nepřeje následovat Boží zákon, bude narážet na veliké těžkosti, dokud nenastoupí úplné zastavení vývoje a andělé smrti nedoprovodí pozůstatky duše k přepolarizaci.

Přinášíme vám právě tolik, kolik je zapotřebí pro učinění vědomé volby cesty a pokračování vaší evoluce. Tak podrobně a tak jasně jsme nemluvili ani skrze jednoho posla z minulosti či přítomnosti.

JÁ JSEM Šiva! Přišel jsem dnes za vámi proto, abych zásobil vaše vědomí důležitou informací k zamyšlení v tichu vašeho srdce a k přijetí rozhodnutí.

 

JÁ JSEM Šiva.

                                                                    *   *