Učení o štěstí. Gautama Buddha 10. července 2006

05.03.2020 14:59

 

JÁ JSEM Gautama Buddha, který přišel znovu. A jako vždy jsem přišel, abych vám dal své pokyny, to Poselství světu, které svět nyní potřebuje.

Chtěl bych dnes zastavit vaši pozornost na okolnostech ve vašich životech, které jsou přítomny a brání vám získat vnitřní rovnováhu, klid, harmonii a štěstí.

A toto štěstí není úplně to štěstí, které mají lidé na mysli, když jsou ve shonu života. Moje chápání štěstí a vaše chápání štěstí jsou různé. A víte proč? Protože uvažujete o štěstí z hlediska okolností jednoho svého života, ve kterém jste

nyní. Ale já vnímám štěstí nejen z hlediska tohoto současného života, ale také z hlediska všech svých inkarnací a z hlediska inkarnací všech živých bytostí, které jsou vtěleny na planetě Zemi nebo čekají na svou současnou inkarnaci.

Proto se naše chápání štěstí bude lišit. Ale můžeme přiblížit naše chápání štěstí k sobě navzájem, pokud si dovolíte jít nad rámec vašich představ o realitě kolem vás. Rozšiřte trochu rozsah vašeho vnímání světa. Překročte hranice toho, co vás obklopuje ve vašem životě, vaše každodenní starosti a problémy. Protože to, co připouštíte ve své mysli, se dříve nebo později projeví ve vašich životech. A pokud jste neustále zaměřeni na vaše současné problémy, pak v budoucnu nebudete mít nic jiného než tyto problémy.

Štěstí je jen stav vaší mysli. A dokonce i tehdy, když se vašemu vnějšímu umu zdá, že problémy a starosti ve vašem životě nemají konec, pokud se vám podaří zvednout vaše vědomí o něco výš, pak si uvědomíte, že jste ve skutečnosti nejšťastnější bytost v tomto vesmíru.

Myslíte, že si z vás dělám legraci. Nicméně z mého pohledu Vzestoupené bytosti závidím vám, kdo jste nyní v inkarnaci. Věřte mi, že vše spočívá pouze ve vašem vědomí a v tom, jak vnímáte vše, co se kolem vás děje. A většina vašich problémů, 99 procent vašich problémů, si vytváříte sami jen tím, že nejste schopni vymanit se vašim vědomím nad rámec reality, která vás obklopuje. Štěstí je prostě stav vaší mysli. A ve skutečnosti to Učení, které dáváme, je Učení, které nese v sobě štěstí pro vás.

Vaše vědomí se učí vnímat vše, co vás obklopuje, z hlediska existence jiné, vyšší reality. A získáváte znalosti o Zákonu Karmy. A tyto znalosti a dovednosti vám umožňují řídit vaši životní situaci. Musíte pochopit, že jste sami tím, co vás odděluje od vašeho stavu štěstí. Jinými slovy, vy sami  bráníte sobě stát se šťastnými .

Podívejme se na tuto situaci na příkladu. Například se obáváte, že někdo z vašich sousedů nebo jiných lidí má více než vy. Začínáte závidět, přát těmto lidem zlo a tím se stáváte čím dál více nešťastnými. Doslova se zaháníte do kouta. A vaše vědomí již nemůže prolomit pavučinu závisti a zloby.

Nyní se podívejme, jak se chová moudrý člověk. Umí se radovat ze štěstí druhých a umí se radovat, že ne on, ale někdo má možnost něco koupit, něco udělat. Takový člověk získává zásluhy ve svém srdci, které mu umožňují pozvednout vědomí nad všedností a získat radost a štěstí ve své mysli.

A pak, když se naučíte radovat se z úspěchů jiných lidí, pak objevíte příležitost být také úspěšní. A i když dle karmy této inkarnace nemůžete mít příliš mnoho a žít v blahobytu, přesto si vytvoříte příznivější podmínky pro další inkarnaci a váš další život bude úspěšnější a plnější toho, co lidé považují za projev štěstí. Nicméně, pokud budete pokračovat v rozvoji pozitivního myšlení v sobě, pak budete schopni pochopit, že žádné známky štěstí uznané ve vaší společnosti nepřinášejí skutečné štěstí. A skutečným štěstím je, že jste schopni obětovat se pro dobro živých bytostí. Obětujete se a z pohledu lidí, kteří nyní žijí na zemi, jste smolař, nicméně váš stav připomíná stav tichého vnitřního štěstí a blaženosti. A nevyměníte tento stav za žádné bohatství světa.

Oh, tento stav, o kterém vám říkám, je k dispozici nejvyšším zasvěceným. A ti z vás, kteří tyto řádky čtou, si mohou myslet, že to, o čem mluvím, se k nim vůbec nehodí, protože se příliš zaměřují na lidské problémy. Neotevřu vám však žádné tajemství, pokud vám řeknu, že tento stav, o kterém mluvím, bude k dispozici vám všem v určité fázi vašeho vývoje. Je to stav mysli Buddhy. A všichni budete časem Buddhové. Protože to je následující stupeň rozvoje lidstva.

A bez ohledu na to, jak se snažíte dosáhnout tohoto stupně, všechno stejně nastane. Protože tisíce bytostí, které již dosáhly úrovně vědomí Buddhy, stojí na řadě, aby se inkarnovaly ve vašem světě a poskytly mu pomoc, přijaly hříchy světa a trpěly za lidstvo. Tím vykupují karmu lidstva a dávají lidstvu šanci, aby se mohlo vrátit na evoluční cestu vývoje, než aby bylo zničeno dalším ničivým kataklyzmem. 

Jsem šťastný, že vám dnes mohu dát toto Učení o štěstí. Protože mnozí z vás jsou nešťastní jen proto, že nemají znalosti o Pravdě. Nevědomost je všeobecnou nemocí lidstva. Nevědomost vás obklopuje jako omamná mlha a zhasíná ve vás jiskru mysli, kterou jste kdysi obdrželi od Pánů Moudrosti a která je dodnes skryta uvnitř vaší bytosti. Ale přijde okamžik, kdy vaše jiskra začne hořet a plamen, který se rozhoří uvnitř vaší bytosti, může osvětlit cestu mnoha ztraceným duším. Spálíte se sami, ale osvětlíte cestu ostatním. Proto je symbol pochodně nebo svíčky symbolem osvícení.

Sebeobětování a služba jsou vlastnosti, které byste se měli snažit napracovat v sobě okamžitě, jakmile začnete vycházet z mlhy nevědomosti. Váš stav štěstí přímo závisí na tom, jak úspěšně můžete překonat nevědomost a lenost, které jsou pro většinu lidstva v této fázi charakteristické.

Loučím se s vámi. A je mi smutno, protože nemohu předat svůj stav štěstí co největšímu počtu jedinců, kteří jsou nyní na Zemi.

 

JÁ JSEM Gautama,

s přáním osvícení a štěstí.Více zde: https://www.sirius-cz.net/news/2006-07-10/