Učení o uzdravování. Milovaný Ježíš 8. června 2005

08.06.2005 21:09

 

JÁ JSEM JEŽÍŠ, který přichází znovu.

 

Podle zavedené tradice já dávám Učení. Předmětem dnešního našeho vzdělávání bude uzdravování. Víte, když jsem byl v inkarnaci před 2000 lety, tak jsem hodně a  úspěšně uzdravoval. Zvěsti o zázraku mého uzdravování mě předcházely. Kamkoli jsem šel, vždy se našli  lidé, kteří věřili, že je mohu uzdravit a byli i tací, kteří nevěřili v zázrak uzdravení. 

Proto jsem se pokaždé ptal, zda-li člověk věří v to, že může být uzdraven. A vždycky jsem i kladl otázku, zda-li chce být  uzdraven. Na první pohled se pro vás tyto dvě otázky můžou zdát bezvýznamné a jevit se zcela nejapnými frázemi.  Nicméně, právě v těchto dvou momentech je zakořeněna podstata k uzdravení.

Vaše mysl musí být připravena přijímat uzdravení. Jestliže vaše mysl nemůže z nějakého důvodu uvěřit v to, že můžete být uzdraveni, pak vám nebude schopen pomoci ani Bůh. 

A druhá věc. Musíte chtít být uzdraveni a  musíte žádat o uzdravení. Pokud nežádáte o uzdravení, to ani Bůh vám nepomůže, protože zákon svobodné vůle skálopevně působí ve vesmíru.

Existuje mnoho důvodů, proč si nepřejete být uzdraveni. Jedním z nich je to, že vaše duše dobrovolně převzala na sebe nemoc, jakožto břímě, pro nápravu světové karmy, nebo vaší vlastní těžké karmy z minulosti. Velmi mnoho světlých duší, když přichází do inkarnace, bere na sebe těžké nemoci a vrozené zranění, aby utrpením pykali za hříchy světa. Svým vnějším vědomím si nemusí uvědomovat na sebe vzaté  břemeno, ale zpravidla takové duše si nepřejí býti uzdravené a nežádají o uzdravení. A pomoci takovým duším je možné pouze v jednom případě, pokud  o jejich uzdravení žádají příbuzní, pro které je utrpení milovaného člověka neúnosným břemenem. 

Tedy, člověk musí věřit v uzdravení a musí požádat o uzdravení. Pouze v případě, že jsou splněny tyto dvě podmínky, je možné začít s uzdravováním. Pokaždé před uzdravováním je třeba rozlišovat příčiny nemoci člověka. Nejvyšší Zákon vám může dovolit provést uzdravování, nebo vám nedovolí provést proces uzdravování.  

Samozřejmě proto, aby jste mohli uzdravovat, musíte mít jasnozření léčitele, které vám dovoluje provést uzdravování s pomocí Boží milosti a Boží energie.

Veškeré ostatní typy léčitelských postupů jsou falešnými praktikami, které s pomocí řady zručných  technik jednoduše mohou přesunout negativní energii, která se jeví příčinou onemocnění na jiné místo, nebo dočasně pozastavit účinnost této energie.

Otázky uzdravování jsou hodně závažné. Proto se s obavami dívám na novoucí léčitele, kteří experimentují s Boží energií a někdy dokonce ani neprošli počátečním zasvěcením, umožňujícím pracovat s Boží energií, která dává uzdravení. 

Velmi mnoho samozvaných léčitelů obecně nemá přístup ke zdroji Boží energie a všechny jejich manipulace, i kdyby dokonce vedli k dočasné úlevě, však doopravdy zhoršují stav chorého člověka.  

Dovolte mi to vysvětlit.

Příčinou vašeho onemocnění je negativní energie, která se hromadí ve vaší auře kvůli nesprávným činům, myšlenkám a pocitům, kterých se dopouštíte v tomto životě, nebo dopustili v minulých životech. Já nyní zkoumám příčiny chorob většiny lidstva a nikoli ten případ, kdy člověk vědomě bere na sebe nemoc jako břímě.  

Tato vaše negativní energie, která je skutečnou příčinou vašeho onemocnění, jenž vznikla v důsledku vašich nesprávných činů, musí být odstraněna z vaší aury. Pak se uzdravíte. 

Boží milost, která je nevyhnutelná pro vaše uzdravení, může vám být projevena a může vám být i neprojevena. Vše závisí od tíhy té karmy, která ve skutečnosti byla příčinou vašeho onemocnění. 

Proto povolení k uzdravování musí pocházet od Boha. Lidé, kteří se vydávají za léčitele,  zpravidla nemají tu úroveň zasvěcení, která jim umožňuje poznat Boží vůli s ohledem na každého uzdravovaného člověka. Avšak touha vydělat peníze je pobízí k tomu, aby využitím určitých metod přesunuli tuto energii, jenž dočasně způsobí úlevu člověku. Některé z používaných metod při léčbě vytváří karmu, která se ukládá do takového léčitele. Nejdůmyslnější léčitelé se mohou dokonce vyhnout karmě, která na nich leží, avšak tím dělají těžší karmu pacienta, který se na ně obrátil se žádostí o pomoc.

Když Boží zákon umožňuje skutečnému léčiteli uzdravovat, pak zpravidla rozhodnutí o uzdravení je přijato, opírá se o dobrou karmu, kterou má  člověk a které může být použito pro jeho uzdravení. Buď duše toho člověka, neboť sám člověk si je plně vědom toho, že jednání, které vedlo k rozvoji onemocnění, bylo nesprávné a on se pevně rozhodl ve vnějším vědomí toto jednání nikdy víc neopakovat.

To je důvod, proč po uzdravení jsem řekl: „Jdi a nehřeš více“. 

Skutečný léčitel dobře rozlišuje příčinu onemocnění lidí a vidí, komu může pomoci a komu nelze. Pro uzdravení se používá Boží energie. Skutečný léčitel odvádí negativní energii z těla pacienta a naplňuje jeho auru čistou Boží energií. To se může dít v mysli, nebo při bezprostředním položení rukou na pacienta.

Podstata uzdravení se omezuje k výměně energie mezi léčitelem a pacientem. Dochází k přelévání negativní energie k léčiteli a Boží energie do pacienta.  Tento proces přetékání energií se upravuje Božím zákonem. V tomto případě se nevytváří karma, při uzdravování dochází ke skutečné pomoci nemocnému.  Jelikož člověk, disponující jasnozřením léčitele, prošel  procesem vysokého zasvěcení do toho, jak dostat své jasnozření, tím přijímána na něho negativní energie zpravidla nemůže mu ublížit. Pomocí čaker léčitele dochází k transmutaci, přetvoření, přehoření jakékoli negativní energie. Ve skutečnosti je proces zničení negativní energie odebrané od pacienta stejným procesem, který se používá při transmutaci světové karmy, kterou berou na sebe duchovně pokročilí lidé.

Čím je vyšší úroveň duchovních úspěchů léčitele, tím rychleji dochází ke konverzi negativní energie v jeho auře.

Netřeba dodávat, že pokud ale člověk, který prošel uzdravením i nadále pokračuje v jednáních, které způsobily jeho chorobu, to se mu nemoc vrátí v té, či jiné podobě.

Proto vlastně k uzdravení člověka dochází s jeho vlastní pomocí, s pomocí jeho vědomí. A čím je vyšší úroveň rozvoje lidského vědomí, tím snadněji se mu poskytuje pomoc. Uzdravování je velmi úzce spjato s úrovní lidského vědomí. 

Pod úrovní vědomí se chápe ne rozvoj intelektu, řeči a tělesného intelektu.  Mnoho obyčejných lidí, kteří nemají vyšší vzdělání, někdy mají mnohem vyšší úroveň vědomí než lidé, kteří dosáhli vynikající vzdělání a mají vysoké funkce.

Snad každý z vás se zaobíral otázkou obrátit se na léčitele a senzibily. A vy jste se dokonce i obrátili na ty léčitele. Možná se vám dokonce dostalo nějakého léčení vašeho onemocnění.  Nicméně, je nutné být velmi opatrní při obracení se na nejrůznější léčitele a senzibily. Poněvadž velmi mnoho z nich nemá těch duchovních úspěchů, které by jim dovolili uskutečnit uzdravení ve jménu Boha a s pomocí Boží energie.

A pokud vaše úroveň duchovních úspěchů daleko přesahuje úroveň duchovních úspěchů léčitele, při seanci takzvaného uzdravování dojde přímo k opačnému procesu.   Léčitel vám nebude odebírat  negativní energii, ale vy budete odebírat do vaší aury negativní energii,  obsaženou v auře tohoto léčitele. A bude dobře, pokud vezmete na sebe jen negativní energii tohoto léčitele a ne všech jeho pacientů, které léčil v poslední době. 

O pravosti léčitele lze nepřímo soudit na základě dvou věcí. Skutečný léčitel neléčí vaše tělo, ale léčí vaši duši.  To znamená, že vám pomůže identifikovat příčiny, které vedly  k vašemu onemocnění. On vám podotkne ty vaše nedostatky, které jsou skutečnou příčinou vašeho onemocnění. A za druhé, protože dar uzdravování je darem Božím, tak skutečný léčitel nikdy nebude od vás brát peníze za uzdravení. Darem dostal svůj dar, darem ho i odevzdá. Avšak, nikdy nezapomínejte, že se musíte za vaše vrácené uzdravení tím, či jiným způsobem odvděčit. A vždy si pamatujte, že pravým léčitelem je jenom Bůh. A člověk se jenom

propůjčuje  k zajišťování Vyšších sil, aby vykonával svou službu životu a zmírnil lidské utrpení. 

Dnes jsme vedli velmi vážný rozhovor o uzdravování. A já si myslím, že každý z vás si vezme z tohoto rozhovoru nevyhnutelné ponaučení.

 

JÁ JSEM JEŽÍŠ, léčitel vašich duší.