Učení o uzdravení

08.06.2005 21:09

Milovaný Ježíš
8. června 2005

 

JÁ JSEM Ježiš, znovu jsem přišel.

Podle zavedené tradice předám Učení. Předmětem naší dnešní výuky bude uzdravení. Vy víte, že když jsem byl před 2000 lety v inkarnaci, hodně a úspěšně jsem uzdravoval. Zvěsti o zázraku mého léčení mě předcházely. Kamkoli jsem šel, vždy se našli lidé, kteří věřili, že je mohu uzdravit, a byli i tací, kteří v zázrak uzdravení nevěřili.

Proto jsem se vždy ptal, jestli člověk věří, že může být uzdraven. A vždy jsem se ptal, jestli chce být uzdraven. Na první pohled se vám tyto dva body mohou zdát bezvýznamnými a otřepanými frázemi. Jenže právě v těchto dvou bodech je ukryt klíč k uzdravení.

Vaše vědomí musí být připraveno přijmout uzdravení. Pakliže vaše vědomí nemůže z nějakého důvodu uvěřit v to, že můžete být uzdraveni, není schopen vám pomoci ani Bůh.

A druhá věc. Musíte chtít být uzdraveni a musíte o uzdravení prosit. Pokud neprosíte o uzdravení, ani Bůh vám nepomůže, protože zákon svobodné vůle ve Vesmíru platí bezvýhradně.

Existuje mnoho důvodů, proč si nepřejete být uzdraveni. Jedním z nich je, že vaše duše na sebe dobrovolně vzala nemoc, jako břemeno za odpracování světové karmy, nebo vaší vlastní těžké karmy z minulosti. Velmi mnoho světlých duší, když se inkarnují, na sebe bere těžké nemoci a vrozené vady, aby utrpením odčinily hříchy světa. Svým vnějším vědomím si nemusí uvědomovat břemeno, které přijaly, ale zpravidla si takové duše nepřejí být léčeny a o uzdravení nežádají. A pomoci takovým duším je možné pouze v jednom případě, pokud o jejich uzdravení žádají příbuzní, pro které je utrpení milovaného člověka neúnosným břemenem.

Takže člověk musí v uzdravení věřit a musí o uzdravení prosit. Pouze v případě, že jsou splněny tyto dvě podmínky, je možné začít s léčením. Pokaždé před léčením je třeba zjistit u člověka příčiny nemoci. Vyšší Zákon vám může dovolit učinit uzdravení, nebo ho učinit nedovolí.

Samozřejmě, proto abyste mohli léčit, musíte mít talár léčitele, který vám umožní léčit s pomocí Božské milosti a Božské Energie.

Všechny ostatní druhy léčení jsou falešnými praktikami, které s pomocí řady zručných technik mohou jenom přesunout negativní energii, která se jeví příčinou onemocnění na jiné místo, nebo dočasně pozastavit účinnost této energie.

Otázky léčení jsou velmi citlivé a vážné. Proto se znepokojením sleduji novodobé léčitele, kteří experimentují s Božskou Energií a někdy dokonce ani neprošli základním zasvěcením, které dovoluje pracovat s Božskou Energií, která léčí.

Velmi mnoho takzvaných léčitelů nemá vůbec přístup ke zdroji Božské Energie a všechny jejich manipulace, i kdyby dokonce vedli k dočasné úlevě, ve skutečnosti stav nemocného člověka zhoršují.

Dovolte mi to vysvětlit.

Příčinou vašeho onemocnění je negativní energie, která se hromadí ve vaší auře kvůli nesprávným činům, myšlenkám a pocitům, kterých jste se dopustili v tomto nebo minulých životech. Teď mluvím o příčinách nemocí většiny lidstva a nikoli o těch případech, kdy člověk na sebe vědomě bere nemoc jako břemeno.

Tato vaše negativní energie, která je skutečnou příčinou vašeho onemocnění a která vznikla v důsledku vašich nesprávných činů, musí být z vaší aury odstraněna. Pak se uzdravíte.

Božská milost, která je pro vaše uzdravení nezbytná, vám může být poskytnuta, ale také poskytnuta být nemusí. Vše záleží na závažnosti karmy, která ve skutečnosti je příčinou vašeho onemocnění.

Proto povolení k léčení musí pocházet shora. Lidé, kteří se vydávají za léčitele, zpravidla nemají takovou úroveň zasvěcení, která jim umožňuje poznat Boží Vůli pro každého léčeného člověka. Avšak touha vydělat peníze je pobízí k tomu, aby použitím určitých metod tuto energii přesunuli, a tím dočasně člověku uleví. Některé z používaných metod při léčbě vytváří karmu, která se do takového léčitele ukládá. Nejdůmyslnější léčitelé se mohou dokonce vyhnout karmě, kterou vytvoří, avšak tím ztěžují karmu pacientovi, který se na ně obrátil s žádostí o pomoc.

Když Vyšší Zákon dovolí skutečnému léčiteli léčit, pak se zpravidla rozhodnutí o uzdravení opírá o dobrou karmu, kterou člověk má a která může být použita pro jeho léčení. Buď duše tohoto člověka, nebo člověk sám si je plně vědom toho, že jednání, které vedlo k onemocnění, bylo nesprávné, a on se svým vnějším vědomím pevně rozhodl takové činy nikdy více neopakovat.

To je důvod, proč jsem po uzdravení říkal: „Jdi a už nehřeš“.

Skutečný léčitel umí rozlišovat příčiny onemocnění lidí a vidí, komu pomoci může a komu ne. Pro léčení používá Božskou Energii. Skutečný léčitel odvádí negativní energii z pacienta a naplňuje jeho auru čistou Božskou Energií. K tomu může dojít mentálně nebo přímo přikládáním rukou na nemocného.

Podstata uzdravení spočívá ve výměně energie mezi léčitelem a nemocným. Dochází k přelití negativní energie do léčitele a Božské Energie do nemocného. Tento proces přelévání energií se řídí Vyšším Zákonem. V tomto případě se karma nevytváří a při léčení je nemocnému skutečně pomoženo. Jelikož člověk, disponující talárem léčitele, prošel vysokými zasvěceními, než svůj talár dostal, nemůže mu negativní energie, kterou přijímá, zpravidla ublížit. Pomocí čaker léčitele dochází k transmutaci, přeměně, spálení jakékoli negativní energie. Ve skutečnosti se proces zničení negativní energie, odebrané pacientovi, podobá procesu, který se používá při přeměně světové karmy, kterou na sebe berou duchovně pokročilí lidé.

Čím vyšší je úroveň duchovních úspěchů léčitele, tím rychleji dochází k přeměně negativní energie v jeho auře.

Netřeba dodávat, že pokud člověk, který byl uzdraven, pokračuje v počínání, které bylo příčinou jeho nemoci, tak se nemoc v té či oné podobě vrátí.

Ve skutečnosti tedy uzdravení člověka nastává s jeho vlastní pomocí, s pomocí jeho vědomí. A čím vyšší je úroveň vědomí člověka, tím snazší je mu pomoci. Uzdravení velmi úzce souvisí s úrovní lidského vědomí.

A úrovní vědomí není míněn vývoj intelektu, řeči a tělesného rozumu. Mnoho obyčejných lidí, kteří nemají velké vzdělání, má občas mnohem vyšší úroveň vědomí než lidé, kteří získali vynikající vzdělání a zaujímají vysoké pozice.

Snad každý z vás se zabýval otázkou obrátit se na léčitele a senzibily. A možná jste se i na tyto léčitele obrátili. Možná jste byli i léčeni z nějaké vaší nemoci. Nicméně, musíte být velmi opatrní, když se obracíte na všemožné léčitele a senzibily. Poněvadž velmi mnoho z nich nemá takové duchovní úspěchy, které by jim dovolily léčit ve jménu Boha a s pomocí Božské Energie.

A pokud je vaše úroveň duchovních úspěchů mnohem vyšší než úroveň duchovních úspěchů léčitele, pak během seance takzvaného uzdravování dojde k opačnému procesu. Nebude to léčitel, který vám odejme vaši negativní energii, ale vy odeberete do své aury negativní energii obsaženou v auře takového léčitele. A můžete být rádi, když přijmete pouze negativní energii tohoto léčitele, a ne všech jeho pacientů, které léčil v poslední době.

O pravosti léčitele lze nepřímo soudit na základě dvou věcí. Skutečný léčitel neléčí vaše tělo, ale léčí vaši duši. To znamená, že vám pomůže najít příčiny, které vedly k vašemu onemocnění. Odhalí vaše nedostatky, které jsou skutečnou příčinou vašeho onemocnění. A za druhé, protože dar uzdravování je darem Božím, tak skutečný léčitel od vás nikdy nebude brát peníze za léčení. Darem svůj dar dostal, darem ho dává. Ale nikdy nezapomínejte, že se za své uzdravení musíte tak či onak odvděčit. A vždy pamatujte, že skutečným léčitelem je Bůh. A člověk se pouze dává k dispozici Vyšším Silám, aby mohl vykonávat svou službu životu a zmírňovat utrpení lidí.

Dnes jsme vedli velmi vážnou besedu o uzdravení. A já si myslím, že každý z vás bude mít z této besedy užitek.

 

JÁ JSEM Ježíš, léčitel vašich duší.

* * *