Učení o vědomí Buddhy. Gautama Buddha 9. července 2007

26.03.2020 20:11

JÁ JSEM Gautama Buddha, který k vám přišel znovu.

Přišel jsem dnes za vámi proto, abych vám řekl, co je nejdůležitější v naší práci, kterou provádíme na Zemi. To hlavní souvisí se změnou vědomí pozemšťanů. Ve skutečnosti tento náš pracovní princip zůstává nezměněn po mnoho milionů let.

Jakmile člověk dosáhne ve svém vědomí úrovně Buddhy, vše v životě kolem něj  získává zcela jiné smysly a významy. Protože to, co pro obyčejného člověka představuje jen střídání událostí a měnící se stavy myšlenek a pocitů, je pro Buddhu kniha Života, kterou dokáže číst stránku po stránce. Pak, když dosáhnete úrovně vědomí Buddhy, provádíte přechod ve svém vědomí do další fáze evolučního vývoje.

Neříkám své Poselství pouze buddhistům nebo jen těm, kteří ve mě věří jako v Pána Světa Gautamu Buddhu. Sděluji své Poselství celému lidstvu, těm lidem, kteří jsou schopni tomu porozumět, uvědomit si to a uskutečnit v životě. Protože ve skutečnosti, není tak důležité, jak se bude jmenovat další stupeň evoluce vašeho vědomí, je důležité, aby jste se dostali na tuto fázi svého evolučního vývoje s menšími ztrátami.

Oslovil jsem vás letos[1] v době, kdy Země zažívala další kritický okamžik, další krizový bod. Pravidelně se na Zemi objevují situace, které vyžadují okamžitý zásah mnoha legií Světla. A já jsem vás v tom kritickém okamžiku požádal o pomoc, protože musíte cítit zodpovědnost za všechno, co se děje na planetě Zemi.

Úroveň vědomí Buddhy vám umožňuje stoupat ve svém vědomí na tu úroveň, kdy pro vás nemá význam ani národní, ani majetkové, ani politické, ani náboženské rozdělení. Protože jste povzneseni nad všemi rozděleními vytvořenými lidským vědomím a jste schopni vidět pouze Jednotu za celou rozmanitostí života.

Ve vašem světě ti lidé, kteří dosáhli stavu vědomí Buddhy, nejsou schopni být dlouho mezi masami lidí. Protože úroveň vědomí Buddhy předpokládá poskytnout pomoc všem lidským jedincům, kteří pomoc potřebují. A jakmile se skutečný Buddha dostane do vašich měst, obětuje svou úroveň vědomí a rozdává všechny získané úspěchy, aby poskytl pomoc potřebným.

Tolik ve vašich městech je potřeba naší pomoci. Tolik trápení a utrpení je ve vašem světě. A proto ti Buddhové, kteří přicházejí do vašeho světa, vykonají čin sebeobětování, rozpustí se ve vás, rozpustí v oceánu lidského moře své dokonalé energie a tím pozvednou vědomí lidstva a umožní lidem uvědomit si existenci Vyššího Zákona působícího v tomto Vesmíru.

Existují další lidští jedinci, kteří přišli do vašeho světa s cílem realizovat spojení mezi světy. Aby sloužili pro váš svět zdrojem Světla, majákem ukazujícím cestu mezi životními strastmi a neduhy. Vždy existují lidé, kteří nesou oheň ve svých srdcích a jsou připraveni sloužit lidstvu. A pokud se podíváte pozorně kolem vás, můžete rozeznat za obvyklými lidskými projevy úroveň vědomí Buddhy.

Přišel jsem dnes proto, abych vám pomohl uvědomit si, že vaše vědomí je velmi plastické a během dne je mnoho z vás schopno povznést své vědomí na úroveň Buddhy. Otázkou jen je, abyste tento stav vědomí udržovali co nejdéle. K tomu si budete muset zajistit takové podmínky existence, které vám umožní i ve chvíli, kdy vystoupíte z rovnováhy, co nejrychleji se vrátit k harmonii. Mnozí z vás zažívají velmi vznešené stavy vnitřní harmonie a klidu. Ne v mnoha buddhistických klášterech jsou mniši schopni dosáhnout takových vznešených stavů vědomí. Nyní je třeba rozšířit tento stav a učinit ho hlavním ve vašem životě. Dosáhnout toho, aby nic, co se děje ve vašich životech, vás nemohlo vyřadit ze stavu Božské harmonie a klidu.

Budete muset i nadále dělat podobné pokusy jeden za druhým, protože na tom, jak jste reálně schopni udržet stav klidu a harmonie v sobě, závisí, kolika lidem kolem vás, budete schopni předat tento stav harmonie, klidu a štěstí. A na tom, kolik lidí bude schopno být neustále v harmonickém stavu vědomí, závisí situace na celé planetě. Všechny hurikány, kataklyzma a přírodní katastrofy jsou jen projevem disharmonie vědomí lidstva jako celku.

Nemůžete obdarovat všechny vědomím Buddhy, ale můžete rozšířit svůj vnitřní harmonický stav na lidi kolem vás. Vaše aura se může rozšířit a ti, kteří spadají do oblasti působení vaší aury, pocítí na sobě tento vliv. Mnohým se bude zdát, že vypadli z obvyklého stavu vědomí a budou se snažit snížit své vibrace pomocí univerzálních tlumičů vibrací: alkohol, nikotin, hlasitá hudba s nesprávným rytmem. Tento proces pronikání vysokých vibrací do vašeho světa však bude narůstat. Kvalita vědomí těch jedinců, kteří budou udržovat na sobě harmonii velkých měst, bude narůstat. Síla vašeho vědomí v tenkém plánu způsobí konfrontaci celých hord sil,  podporujících Maru, podporujících iluzi. Nicméně, vždy pamatujte, že vaše síla je v tom, že nevstupujete do boje, vytěsňujete negativní energie tohoto světa silou Lásky vašich srdcí a přetavujete silou své Lásky negativní energii do pozitivně zaměřeného vektoru harmonie, klidu, Lásky.

Musíte si neustále uvědomovat své spojení s mnoha a mnoha světlými dušemi na planetě. Společně vytváříte síť Světla, která je rozptýlena po planetě. V každé zemi, v každé obci jsou lidé, kteří se dobrovolně vydali nést Světlo, aby osvětlili Cestu těm, kteří stále bloudí ve tmě.

Dosažení vědomí Buddhy není konečným cílem vaší inkarnace. Neměli byste usilovat o osobní úspěchy. Měli byste se snažit pomáhat těm, kteří potřebují vaši pomoc. A pokud skutečný Buddha čelí otázce, zda pokračovat ve svém zdokonalení v Bohu, nebo obětovat všechny své úspěchy, aby lidstvo pokračovalo ve svém vývoji, skutečný Buddha obětuje všechny své úspěchy, aby pozemská evoluce mohla pokračovat. Schopnost obětovat se pro Společné Dobro je kvalitou všech Buddhů a Bódhisattvů minulosti a současnosti.

Přeji vám mnoho úspěchů při dosaženi stavu vědomí Buddhy.

 

JÁ JSEM Gautama Buddha,

váš bratr.Více zde: https://www.sirius-cz.net/news/2007-07-09/