Učení o Zasvěcení Ukřižováním

23.06.2007 09:48

Milovaný Zarathuštra 

23. června 2007 

 

JÁ JSEM Zarathuštra, přicházející k vám znovu!

JÁ JSEM přišel teď tímto dnem a jsem šťastný tím, že možnost, Božská možnost, pro náš s vámi společenský styk přes naší vyslankyní pokračuje. Nejspíš Vy ani nevíte, že proto, aby naše spolupráce pokračovala, bylo nutností potvrzení na fyzické úrovní vašeho odhodlání k další práci.

Takové potvrzení jednak uskutečňoval národ státu Ruska, který poskytnul přístřeší naší vyslankyní. I tomuto testu, teto zkoušce národ odolal. Nedá se říct, že všechno prošlo hladce. Ale pro nás je viditelné, že v srdcích mnoha lidí obdrželo podporu naše Učení.

Mnohá srdce se zapálila  ohněm, a tento oheň je viditelný pro nás, Vznešené Učitele. Protože Plamen a ohnivost vašich srdcí jsou viditelné z naší úrovně. My vidíme každý Plamen v srdci každého člověka, ať je kdekoliv. Podle tohoto Plamene, podle těchto Plamenů my posuzujeme vaší odhodlanost  a rozhodujeme o pokračovaní spolupráce.

Na druhé straně, naše vyslankyně současně absolvovala velice těžkou zkoušku, které my říkáme Ukřižováni. Toto zkoušení absolvuje každý, kdo dosáhl určité úrovně vědomí. Tato zkouška je zákonitým úsekem Cesty. Chci se zastavit u této zkoušky a něco málo vám o ní povědět. Protože každý z vás, pokud ne v tomto životě, tak v některém z budoucích životů, bude nucen absolvovat tento test. Je to zákonitý úsek Cesty. Tento úsek je spojen s tím, že každý, kdo k němu došel, je nucen zůstat sám na sám s těmito zkouškami a testy, které zažil milovaný  Ježíš, když nesl svůj křiž na Golgotu a potom absolvoval své Ukřižování na kříži. Já chci vám povědět o té zkoušce. Po každé, když vy docházíte k tomuto bodu Cesty, zůstáváte samotní na tuto zkoušku. Jste nuceni postupovat za podmínek, kdy vám nikdo nerozumí. Lidé, vystavení hromadnému vědomí, naprosto nejsou schopní porozumět, co se vlastně odehrává.

A odehrává se toto. Vibrace člověka, který dorazil ke Zasvěceni Ukřižováním, vzrůstají na tolik, že čelící nám sily začínají působit prostřednictvím každého člověka z okolí zkoušeného. Může se zdát, že se celý svět na tebe rozzlobil anebo zbláznil. Samozřejmě za časů Ježíše  tato zkouška probíhala na fyzické úrovní. A všechna trýznění, hanobení a nesnáze vznikaly na fyzické úrovní. Nyní ve vaší osvícené době veškeré zkoušky se přemístily na psychickou úroveň. Ovšemže lidé konají své činy, po kterých následuje zhoršení situace zkoušeného. Avšak hlavní test se koná na tenké úrovni. Vytváří se dojem skutečného Ukřižováni, rozložení na kříži hmoty.

Pro vás je těžké si toto uvědomit, ale tato zkouška je nejobtížnější. Vám nedají možnost uvolnit  se ani na minutu. Ani ve dne, ani v noci. Vás zmáhají vše možné a nemožné  situace. Jak na fyzické úrovní, tak i na úrovní myslí a astrální úrovně.

Jste pořad pod tlakem těch sil, které hájí iluzi. A ty sily, které podporovali vás z naší úrovně vědomí, jsou teď izolované. My nejsme schopni vám poskytnout pomoc, ani ošetřit rány váších tenkých těl, ani poskytnout ochranu. Veškeré těla zkoušeného jsou zraněné, z nich prýští krev, Světlo, Božská energie, lákající různé astrální bytosti, které přicházejí jen proto, aby týraly a aby dostaly  svůj podíl Světla. To samé se tyká lidí. Oni se přibližují a berou Světlo, které se nekontrolovatelně vylévá ze zraněné aury. Jen někteří jedinci jsou schopni  si uvědomit, co se doopravdy odehrává. Do vnějšího vědomí ostatních vůbec nedochází smysl dění.

A když zkoušený při této zkoušce neobstojí, bud´ vstupuje do boje anebo propadá zoufalstvím, ztrácí Viru a Lásku, tak toto se počítá, že on nesložil své Zasvěcení Ukřižováním.

Vzpomeňte si na Ježíše a jeho  slova:“Odpust jim Pane Bože, protože nevědí, co činí.“ Je to skutečná pravda, protože do vnějšího vědomí lidí nedochází smysl dění. Každý z nich  plní svojí rolí. Kdosi pronáší slova pohany, kdosi zatloukává hřebíky do rukou a nohou  zkoušeného, kdosi koná zradu, kdosi pomáhá nést křiž.

Velkorysé představení se odehrává ve hmotě. A nikdo ze Vznešených Bytostí nemá právo zasáhnout. Zkoušený zůstává sám na sám s okolnostmi vnějšího světa a o samotě s Výšši častí sebe samotného. I neexistuje možnost obnovit sily. Neexistuje možnost dostat balzám blahostí z Vyššího Světa. V nejhorší minuty zkoušky se přerušuje spojení i s Vyšší častí sebe  samotného. To je podobné strašidelné tmavé noci Ducha.

Je to děsivá zkouška. Nicméně tato zkouška je nezbytnou na Cestě, protože bez definitivního rozloučení se zbytky ega, s pouty na fyzickou úroveň je nemožný  další postup Cestou.

Jen velmi málo lidí na Zemí je připraveno složit tuto zkoušku a skládají jí teď. Mezi ně patři i naše vyslankyně.

Avšak já vám líčím toto ne proto, aby vy jste se pustili do prázdných  drbů a mudrování. Líčím vám toto proto, aby vy také byli připraveni absolvovat své Ukřižování ve hmotě a definitivně se vzdát veškerých závislostí.

My vás nestrašíme surovostí zkoušení. My jenom upozorňujeme, že toto je zákonitý úsek Cesty. Každý z vás, kdo následuje tuto Cestu, která byla daná Vznešenými Učiteli,  bude brzy a nebo později absolvovat své Ukřižování ve hmotě a následovně vystupovat na Vrchol Ducha.

Než Pan Bůh svěří vám  nejzodpovědnější práci, On musí si být jist, že jste skutečně připraveni na tuto prácí, ani žádné lapače fyzické úrovně ne budou překážkou při provedení vaší práce pro Pána Boha.

Nezkoušejte na sebe teď tento Ježíšův oděv. Pamatujte co jsem vám řekl: jen málo lidí na zeměkouli  jsou připraveni teď ke složení této zkoušky. Pro ti  zbývající jejích zkoušeni nejspíše jsou spojené s návratem jejich osobní karmy. Test Ukřižování je spojen s nesením  kříže karmy planety. A proto, aby vám svěřili nést tento kříž, je vám ještě třeba hodně pracovat na sobě, na svých nedostatcích, závislostech a zvycích.

Pro lidí je vlastní přehánět své úspěchy na duchovní Cestě.

Ale, jakmile se naskytne možnost, vy okamžitě zapomínáte na naše poselství a na vaše  zdánlivé úspěchy, a čile a radostně se vrháte do vod iluze a džungle hromadného vědomí.

Proto dřív, než  si vyzkoušíte oblečení Ježíše, buďte poctiví  sami před sebou  a rozeberte pozorně způsob vašeho života, vaše závislosti a zvyklosti. Neříkám, že se musíte zříct veškerých vašich nedostatků a zvyků najednou. Asi je to nezdolatelné. Nicméně zvolit si správný směr a snažit se ho držet  ve vašich životech je zdolatelné pro velké množství z těch, kdo čtou naše poselství.

Chci vám připomenout, že naše poselství jsou nyní pro vás záchranným lanem z vod iluze. Přijměte tento dar Nebes se vši  obezřetností a zachvěním, na které jste schopní.

A teď se loučím s vámi. Byl Jsem rad, že se mi podařilo donést vám ještě jednu skrytou součást našeho učení - Učení o Zasvěcení Ukřižováním.

 

JÁ JSEM Zarathuštra.