Ukazujeme vám Cestu

15.03.2005 20:16

Sanat Kumara
15. března 2005

 

Já jsem Sanat Kumara. Přišel jsem. Stalo se tradicí předávat poselství prostřednictvím tohoto posla. Budeme pokračovat do té doby, než se změní vnější nebo vnitřní okolnosti.

V současném stavu světa je velkou vzácností získat dostatečně čistého zprostředkovatele pro přijímání našich informací.

Ve svém vědomí jste narazili na nějakou pochybnost při čtení těchto poselství. Opravdu, je určitý rozdíl mezi poskytovanou informací a tím, jak je tato informace podána prostřednictvím druhých lidí, poslů, nacházejících se ve vtělení.

A tento rozdíl je spojen s větší otevřeností. Nesnažíme se dávat informace ve smyslu starých učení, která jste obdrželi poslední dobou, ale snažíme se rozšířit vaši představu o jemnohmotném světě. Libovolný světonázorový systém, jakkoliv by se jevil uspořádaný, jenom přibližně, velmi přibližně popisuje jemnohmotnou realitu. Proto jsme zvolili jinou cestu – předávat informaci nezávisle na jakémkoliv konkrétním, již existujícím, systému nebo terminologii. Jak jste si mohli všimnout, nepoužíváme téměř žádné termíny, které se používají v jiných náboženských a světonázorových systémech.

Záměr je jednoduchý. Pravda musí být vyložena tak srozumitelně, aby byla pochopitelná dokonce i pro dítě.

Všimli jste si, jaké komplikace se občas vyskytují v těch nebo oněch systémech. Ano, uspořádání vesmíru je velmi složité a pro lidský rozum v současné etapě vývoje sotva pochopitelné.

Proto, i když se snažíme vysvětlit některé věci jednoduše, stejně nejste schopni je pochopit. Proto jsme zvolili jinou cestu. Je to cesta, dávající prostě směr vašemu vědomí, orientující vás správným směrem. Když víte, jakým směrem jít, tak můžete sami předvídat vše, co je nutné vzít s sebou na cestu. Najdete i duchovní nástroje nejvhodnější pro vás, i duchovní praktiky a duchovní metody. Ale nebudete zde už bloudit sem a tam, protože nasměrování, vnitřní orientační mechanismus, kompas vašeho vědomí má správný směr.

A tento směr se stanovuje velmi jemně a taktně, aby nedošlo k odmítnutí vaším vnějším vědomím. Všimli jste si, že veškeré nebo téměř veškeré informace, předávané námi prostřednictvím tohoto posla, jsou pro vás přijatelné. Vaše vědomí se snaží najít protiklady, snaží se najít, čeho se může chytit váš kritický rozum. A nenachází.

Protože čím vyšší je úroveň interpretace Pravdy, tím těžší je rozpory najít.

Příklad může být tento. Vidíte před sebou vrchol, Vrchol Božského Vědomí se zářivou sněhobílou čepicí, která ho pokrývá. Ale když se vydáte na cestu k tomuto vrcholu, tak přijdete do lesa, bloudíte rozsedlinami, škrábete se po skalách a už nevidíte vrchol před sebou.

Připomíná to to, jako když přicházíte do struktury jakékoliv církve nebo organizace, která má svoje pravidla, ustanovení, dogmata. Doslova jste omotáni nepropustným křovím dogmat a pravidel. Nikdo si už nepamatuje, proč byla tato pravidla ustanovena, ale od vás se chce, abyste tato pravidla bezpodmínečně dodržovali, jinak budete hořet v pekle nebo se vám stanou všechna možná neštěstí vašeho světa.

Ale pokud pamatujete, neustále pamatujete, na Vrchol Božského Vědomí, ke kterému míříte, tak projdete přes tento keř, zachytávající se svými trny o vás, a nic se vám nestane.

Stejně tak, když vstupujete do hustého lesa, složeného z dogmat staletí existujících náboženství, a už nevidíte za těmito dogmaty a pravidly ani modrou oblohu, tak si vzpomenete na Božský Vrchol, ke kterému míříte, a najdete z tohoto lesa cestu ven.

Když pokračujete v cestě a začínáte se škrábat na skály a kamenné rozsedliny, poskládané z nových učení, mladých a ještě velmi kluzkých a vratkých, tak si vzpomenete na Božský Vrchol a získáte pomoc a podporu v podobě ruky přítele nebo lana, spuštěného vám vašimi bratry, kteří už vylezli výše.

Tato poselství nejsou pro ty, kteří našli uspokojení na lesním paloučku vedle potoka, naplněném štěbetáním ptáků a létajícími motýly. Tyto paloučky jsou podobné těm učením a sektám, kde vám vštěpují, že musíte směřovat k blaženosti, nacházející se ve vašem světě, musíte všechny milovat, projevovat jen dobré lidské vlastnosti.

Nemůže být dokonalost ve vašem světě. A čím víc ze sebe budete dělat svaté, tím bolestnější ráně budete podrobeni. Ráně, která vás probudí ze snu na překrásném paloučku a pobídne vás jít k vrcholu, překonávat sebe, překonávat svoji nedokonalost. Během stoupání se budou projevovat všechny vaše staré bolístky, všechna traumata, která jste získali nejen v tomto vtělení, ale i ve vtěleních minulých.

Budete pokračovat v postupu vpřed, překonávat bolest těchto traumat, pohmožděnin, ran, nemocí.

Naším úkolem je ukázat vám cestu, dát vám správný směr a pak půjdete sami, každý svou vlastní cestou.

Ale když dostanete správný směr, už nikdy nezabloudíte.

Ukazujeme vám Cestu k nejvyššímu vrcholu pochopení Božské Reality.

Tady je ta cesta. Jděte. Buďte odvážní a nezastavujte se ve svém rozvoji.

Vpřed!

JÁ JSEM Sanat Kumara stále s vámi během celé vaší cesty.

* * *