Věrohodnost sdělení, přicházejících na fyzickou rovinu

13.03.2005 11:28

Sanat Kumara
13. března 2005

 

JÁ JSEM Sanat Kumara, znovu přicházející prostřednictvím svého posla. Vědomí každého člověka ovlivňují myšlenkové formy a obrazy tohoto hmotného světa. Tyto formy a obrazy plavou jako gigantické ryby v akváriu a hledají, čí vědomí mohou pohltit. Proto naším úkolem je odsunout tyto nedokonalé obrazy a odstranit jejich negativní vliv tak, jak je to možné. Přítomnost těchto energetických shluků a jejich nekontrolovatelné přemísťování v prostoru nám velmi ztěžují naši práci.

Vědomí člověka je velmi pohyblivé. Zdá se, že člověk je v nehybném stavu, ale v tuto chvíli je jeho vědomí přitahováno k vibračně odpovídajícím energetickým obrazům a může cestovat různými vrstvami astrálních a mentálních rovin.

Proto úkol dát jakékoliv čisté vědění je velmi těžko realizovatelný.

Toto je první omezení. Druhé omezení souvisí s těmi vrstvami vědomí, které jsou vytvořeny člověkem – zprostředkovatelem informace nebo poslem v současném vtělení. Tato energie je mladá a velmi aktivní a není možné ji úplně překonat.

To jsou dva hlavní problémy, se kterými se střetáváme při jakémkoliv přenosu informací z jemnohmotné roviny do fyzického světa.

Mimořádnou obtížnost způsobuje slovní přenos informací, tzv. poselství. Jejich kvalita se mění ráz na ráz, od jedné seance k druhé.

Proto se věrohodnost předávané informace neustále mění. A tato věrohodnost může být z ničeho nic lepší nebo horší. A proto soudit o věrohodnosti příjemce informace je možné až po dlouhé době. V tomto případě se hodí obrat: pokud je to pravda, tak se nepřestane projevovat. Pokud je to náhodný proces, vyvolaný určitými astrálními energetickými shluky, tak po uplynutí nějaké doby, určené vnitřní silou tohoto energetického shluku, proces příjmu informace bude buď ukončen, nebo podle kvality informace se projeví její zdroj.

Člověk, řízený těmito slepými astrálními silami, není sám schopen vyhodnotit kvalitu přijaté informace.

Proto proces příjmu poselství je velmi složitý a vyžaduje značné úsilí jak z naší strany, tak ze strany příjemce informací.

Věrohodnost sdělení, získaných v poselstvích, se tak může měnit ráz na ráz.

Můžete se zeptat, proč potřebujeme hledat jednotlivce, kteří jsou schopni přijímat poselství a proč pokračujeme znovu a znovu v předávání sdělení a poselství.

Odpověď na tuto otázku je v otázce samotné. Děláme to proto, že toto je důležitá etapa, před kterou se dnes lidstvo nachází. Mnozí lidé začínají slyšet jemnohmotné roviny, vstupují do kontaktu s různými silami. Ne všichni z těchto lidí si uvědomují, co je to za síly, se kterými jsou ve styku. Jsou mezi nimi zcela přátelské síly, přející dobro. Ale jsou také naprosto zlostné bytosti, které člověka ovládají a používají ho pro své zištné cíle. A zištný cíl je jen jeden, stejně jako ve veškerém iluzorním projevu – odvést co nejdále od poznání Božské Reality.

Všechno v tomto světě má dvě strany. Veškerá činnost v tomto světě má duální charakter a může směřovat jak k blahu, dobru, tak i ke zlu, smrti, peklu.

Příjem sdělení a poselství se ničím neliší od ostatních činností a projevů tohoto duálního světa.

Jakmile vzniká nový vynález, který je zdánlivě původně zaměřený na blaho, dobro, téměř okamžitě iluzorní síly tohoto světa začínají vládnout tímto vynálezem a směřují jeho používání k přímo opačné činnosti. Vezměte si libovolný příklad. Jedním z posledních vynálezů je Internet, poskytující obrovskou míru svobody téměř okamžité komunikace nehledě na oceány a kontinenty. Ještě před několika desítkami let by lidský mozek bral takovou možnost jako fantazii. A čím je zaplněn Internet dnes? Namísto toho, aby nesl ideu dobra, je na 90% zaplněn velmi pochybnými příklady, vyvolanými duálním lidským intelektem.

Špetka pravdy, nacházející se v tomto globálním informačním systému, se ve stejné míře nachází i v tomto světě. Jedna ku deseti. Ano, Pravda, Božská Pravda, je nyní v tomto světě přítomná pouze na 10%.

Komunikace s jemnohmotnými světy není žádnou výjimkou z tohoto pravidla. A poměr věrohodnosti informací, přítomných v poselstvích z jemnohmotné roviny, je stejný – jedna ku deseti.

Neznamená to, že taková je věrohodnost všech sdělení. Jsou sdělení, které přichází do tohoto světa s věrohodností 95% a více. Ale 90% sdělení obsahuje lež.

Proto používáme pro zástupce, se kterými pracujeme, určité způsoby přenosu informace a pro přístup k této informaci jim dáváme klíče, které znají jen oni. Tyto klíče od nás získávají během dlouhodobé výuky, při které naši poslové procházejí velmi těžkými zkouškami, aby prokázali svoje právo na příjem informací z Božského Zdroje.

Ale abyste vy sami měli možnost rozpoznat kvalitu a věrohodnost informace, přicházející z různých zdrojů, musíte v sobě rozvíjet schopnost k rozlišení úrovně této informace. Slyšet a rozeznávat vibrace, obsažené v poselstvích z jemnohmotných světů.

Dokonce ani existence taláru našeho posla nedává možnost stále předávat Pravdu. Míra Pravdy se mění ráz na ráz, od seance k seanci, v závislosti na vnějších podmínkách a vnitřním rozpoložení posla.

Dnes jsem vyzdvihl velmi složité téma věrohodnosti sdělení, přicházejících do fyzického světa.

Ale jelikož se tento proces komunikace mezi světy bude rozvíjet, tak tyto znalosti pro vás budou nezbytné, abyste mohli najít těch 10% pravdy ve všem, co vás obklopuje a ve všem, co k vám přichází z různých informačních zdrojů: rádia, tisku, televize, Internetu nebo poselství, obdržených z jemnohmotného světa.

Proto jediná rada, kterou vám mohu dát a která vás ochrání od těch 90% lži, příznačné pro váš svět, je zdokonalování vašeho vlastního přijímače.

Očistěte svoje těla. Očistěte svoje fyzické, mentální, emocionální, éterické tělo.

Dávejte pozor na to, s kým komunikujete, pozorujte svoje myšlenky, pozorujte svoje pocity.

Kontrolujte se během dne. O čem přemýšlíte? Jste v harmonii?

Nemyslete si, že rozhodnutí, která děláte během dne, jsou pro vás neškodná.

To, čemu dáváte přednost, co volíte, čím se přednostně zabýváte, na vás zanechává nesmazatelnou energetickou stopu, které bývá obtížné se zbavit během jednoho vtělení.

Všechno, co vás obklopuje, je energie, vibrace. Když upřednostňujete nedokonalé činnosti, tak dobrovolně sami sebe více a více omezujete.

Jakákoliv všední činnost, příznačná pro obyčejného člověka a jevící se úplně neškodně, může odložit váš posun na Cestě na neurčitou dobu.

Dávejte pozor na to, co děláte během dne. Kolik času maříte díváním se na nekonečné seriály, na rozhovory v kuřárnách, na komunikaci s takzvanými přáteli. Je to opravdu tak nezbytné pro váš duchovní růst?

Osvobodit se od vašich pout nemůžete lusknutím prstu, ale můžete to dělat postupně, ze dne na den, krok za krokem, odmítat jednu závislost za druhou, postupovat na cestě, nikdy se nezastavovat a řídit se jen vaším vnitřním záměrem vrátit se domů, k Bohu. Tím záměrem, který s vámi byl od prvopočátku a je vám stále vlastní. Je nutné vzpomenout si na prvotní Lásku. A jít.

JÁ JSEM Sanat Kumara,
a JÁ JSEM vždy s vámi na vaší cestě.

* * *