Video "Článek z Koncepce Národní idei Ruska: "Víra a náboženství" (titulky)

05.06.2020 16:06

 

Národní idea Ruska
je to alternativa k dominanci konzumní společnosti na světě.
VIDEO
Článek z Koncepce Národní idei Ruska:
"Víra a náboženství" (titulky jsou dole po zapnutí)