Vynasnažte se přizpůsobit novým podmínkám. Měňte svoje vědomí

14.06.2019 20:45

Vesmírný Buddha
30. dubna 2005

 

JÁ JSEM Vesmírný Buddha. Jmenuje se tak moje funkce v Božské Hierarchii, která existuje v tomto Vesmíru.

JÁ JSEM Buddha a díky schopnosti všudypřítomnosti, která je mi vlastní a která je mou podstatou, mohu být přítomen v každém bodě tohoto Vesmíru a také mohu být přítomen ve všech živých bytostech.

Jediné místo, kde nemohu být přítomen, je váš svět a další hmotné světy, jejichž vibrace jsou pro mou přítomnost příliš nízké.

Proto mohu být jen v těch živých bytostech, které ve svém vědomí dosáhly úrovně Buddhy a rozhodly se vtělit na Zemi v tomto složitém přechodném období, aby prokázaly nezištnou službu lidstvu Země.

Plánem Boha pro lidstvo Země je, že se všechny duše, které nyní obývají Zemi, stanou Buddhami. Tato úroveň vědomí může být nazývána také Božským vědomím. A tato fáze rozvoje lidstva odpovídá Božskému plánu, v souladu s kterým člověk postoupí na další stupeň evolučního rozvoje a stane se bohočlověkem.


Více zde: https://www.sirius-cz.net/news/a2005-04-30/