Vzdálené Světy jsou návštěvám otevřeny a čekají na vás

16.03.2005 09:18

JÁ JSEM, KTERÝ JSEM

16. března 2005

 

JÁ JSEM, KTERÝ JSEM, mluvím z tvého nitra.

Souznění,  harmonie – tyto vlastnosti jsou nezbytné pro možnost příjmu poselství z jemnohmotného světa. Bez těchto vlastností není možné dosáhnout stavu úplného oproštění se od všeho, co vás obklopuje na úrovni fyzického světa, odtrhnout své vědomí od okolní reality a vystoupit výše.

Vystoupení z fyzického těla a vzestup k Vyšším Světům je možno připodobnit výstupu na vrchol. Ve skutečnosti je okamžik přechodu na jemnohmotnou rovinu spojen se zvýšením úrovně vibrací. Kdyby bylo fyzické tělo lépe připraveno k takovémuto putování prostorem a časem, pak by bylo možné dosáhnout takového stupně vibrací, který by umožnil přesouvat se v libovolném směru a do libovolného systému světů.

Nicméně, fyzický chrám, fyzický průvodce je velmi hrubý a nemůže vydržet dokonce ani nepatrné zvýšení vibrací. Prostě shoří.

Proto pro cestování využíváme jemnohmotná těla. A zde vstupuje na první místo připravenost těchto jemných těl k podobným přesunům. U většiny lidí jsou jemnohmotná těla tak zničena, že nemají ani správný tvar, ani nezbytnou lehkost.

Stav jemnohmotných těl zcela závisí na úrovni vědomí člověka. Proto je cestování do vzdálených světů pro většinu lidstva Země prostě nedosažitelné. Vaše jemnohmotná těla – to jste vy sami, jen v mnohem jemnějším světě. A nakolik je vaše vědomí připraveno přijmout jemnohmotný svět, natolik jste pohybliví v jemnohmotném světě.

Zpravidla většina lidstva není schopna povznést se nad vrstvy tak zvaného hrubého astrálu. A tyto vrstvy vám brání odtrhnout se od Země a navštívit jemnohmotnější a rozvinutější vesmírné systémy.

Proto je úkolem číslo jedna přijmout jemnohmotné světy a zdokonalit svoje jemnohmotná těla s cílem získat schopnost pohybovat se po těchto světech.

Musíte získat schopnost opouštět své tělo a cestovat po světech. Je to vlastnost následujícího stupně rozvoje vědomí lidstva a bude získána lidstvem, stejně tak, jako se budete muset zbavit tělesných skafandrů, které vás svazují.

Vzdálené Světy jsou návštěvám otevřeny a čekají na vás. Ale musíte získat lehkost, zbavit se zátěže vašich karmických zkušeností na této planetě.

Dělitelnost těl, přesuny jemnohmotných těl prostorem - to je velmi blízká etapa ve vývoji člověka, kdy se z bytosti, omezené hranicemi jedné planety a připoutané k této planetě, stane Kosmická Bytost. Bytost, jejímž domovem je celý kosmos, celý existující Vesmír.

Tato etapa lidského vývoje se před vámi otevře, jakmile ukončíte školu na Zemi. A to bude trvat ještě mnoho lidských let.

Chtěl bych se dotknout otázky tzv. povznesení.

Nelze říct, že prostřednictvím předchozích poslů byly poskytnuty nespolehlivé informace o povznesení. Ale povznesení jako proces, v průběhu kterého navždy opouštíte tento fyzický svět a přecházíte k existenci na jemnohmotné rovině, nebude probíhat tak, jak si to představujete.

Vzestupujete postupně, jakoby po částech, když přecházíte z rasy do rasy, z jednoho kosmického cyklu do druhého. Ale definitivní povznesení jako dosažení konečného cíle je nedosažitelný. Protože vývoj je neomezený a nelze ho zastavit. Žádný cíl není konečný.

Každý den vzestupujete ve svém vědomí, ve svých vibracích, získáváte větší a větší svobodu a dosahujete té energetické úrovně, která odpovídá vašim vibracím.

Uvnitř vás se nachází část, která již dosáhla takzvaného povznesení během předcházejících  kosmických cyklů. Tato část vás je vaším Já Krista neboli Vyšším Já. A je to ta část vás, za pomoci které pozvedáváte všechna vaše nižší těla z této hmoty.

Vaše Já Krista je vaším opěrným bodem, vaším průvodcem, který vám ukazuje cestu a vede vás.

Proto je toto spojení s vyšší částí vás samotných tak nezbytné. A nyní se toto spojení stává skutečností pro stále větší a větší počet lidí, kteří se nacházejí ve vtělení.

Zvýšením úrovně své energetiky získáváte možnost komunikace se svým Já Krista. A získáváte zkušenost kontaktu s vyšší částí vás samých, s vaší JÁ JSEM Přítomností. Probíhá právě to, co připouštíte ve svém vědomí.

Jestli si připustíte ve svém nitru, ve svém vědomí, skutečnost, že jste schopni komunikovat se svým Vyšším Já, tak dříve nebo později získáte tuto možnost.

Taťána kdysi přestala slyšet odpovědi svého Vyššího Já. Byl to pro ni šok. To znamená, že proces komunikace s vyšší částí sebe samé se stal tak přirozeným, že prostě nemohla pochopit, co bude dělat dál bez této komunikace.

Stejně i vaše vědomí, pokud nepřipouští myšlenku o komunikaci se svým Vyšším Já, s Vyššími Světy, potom nemůžete získat zkušenost s takovou komunikací.

Pokud se nebudete chtít naučit plavat, tak se to nenaučíte. A proto, abyste se naučili plavat, je nutné vstoupit do vody a zkoušet plavat.

Ti lidé, kteří čtou tato poselství a rozumí, o co se v nich jedná, tito všichni jsou schopni plavat, komunikovat s Vyšší Částí jich samých.

A pokud nechcete vstoupit do vody, nikdo vás k tomu nemůže donutit. Buď se chcete naučit plavat a vstoupíte do vody, nebo ne.

Metodik, jak komunikovat se svou vyšší částí, existuje mnoho.

Předložím vám tu nejjednodušší.

Máte Kamaráda. Nejlepšího a věrného Kamaráda, který žije uvnitř vás samých. A tento Kamarád vás vždy miloval a snažil se vám pomáhat takovým způsobem, jak jste mu v každé těžké situaci ve vašem životě dovolili.

Mnohokrát jste pociťovali nutnost získat radu od kamaráda, radu v těžké situaci. Hledali jste kamarády vně vás. Usilovali jste o lidskou komunikaci s nimi.

A v této době nejlepší Kamarád, nejvěrnější Kamarád, který je uvnitř vás, trpělivě čekal, kdy na něho obrátíte svou pozornost.

A on je připraven s vámi komunikovat. Pociťuje k vám přátelství a lásku. Zaměřte pozornost na něho.

Řekněte mu, jak ho milujete, jak vám chybí komunikace s ním.

Zvolte si čas, kdy jste si jisti, že vás nebude nikdo vyrušovat. Vypněte vše, co vás může rozptylovat. Zaujměte pohodlnou pozici. Soustřeďte se na své srdce. A zeptejte se svého Vyššího Já, chce-li s vámi hovořit. Jak poznáte jeho odpověď “ano“?

Naslouchejte sobě samým. Odpověď může přijít jako velice jemný pocit, jako chvění v srdci nebo jiným způsobem. Musíte pochopit, jak vám vaše Já Krista odpoví. Odpoví vám takovým způsobem, kterému porozumíte.

Nemusíte však slyšet žádnou odpověď. Do ničeho se nenuťte a nevysilujte se. Zopakujte pokus druhý den. Dělejte to každý den.

Musíte si uvědomit, jaká denní doba je pro vaši komunikaci nejvhodnější. Zkoušejte to znovu a znovu.

Ze začátku se vám bude zdát, že odpovědi neslyšíte. Pokládejte otázky svému Já Krista, ptejte se ho. Mluvte s ním jako s vaším nejbližším kamarádem. Říkejte mu, jak ho milujete, jak si přejete s ním komunikovat.

A dříve či později se váš kontakt uskuteční.

Přeji vám hodně úspěchů na vaší cestě. Přijde doba, kdy se s vámi setkáme. A já s vámi budu hovořit z vašeho nitra, stejně tak, jako nyní hovořím z nitra tohoto posla.

JÁ JSEM, KTERÝ JSEM. Оm.

* * *