Zvu vás do své Školy Mystérií

28.03.2005 10:22

Pan Majtréja
28. března 2005

 

JÁ JSEM Majtréja. JÁ JSEM přišel. Přišel jsem prostřednictvím tohoto posla za vámi. Přišel JSEM!

Pozorně sledujte má dnešní slova, obrácené k vám. Může se vám zdát, že moje slova nejsou důležitá a nenesou v sobě žádnou novou informaci. Neukvapujte se se závěry. Možnost rozhodnutí, co přesně potřebujete dostat právě teď, proto abyste mohli udělat další krok na vaší duchovní Cestě, nechte na mně.

Všichni jste vojíny Ducha. Přicházíte do tohoto fyzického světa proto, abyste se srazili s iluzí. Protože takový je teď plán Boha. Na začátku do sebe iluzi vstřebáváte, dokonce se můžete s touto iluzí úplně ztotožňovat. A teď přichází čas, kdy se musíte s tou iluzi rozloučit a přejít na vyšší stupeň rozvoje vašeho vědomí.

A stává se z vás aréna boje těch sil, které iluzi obhajují, a těch sil, které se snaží tuto iluzi překonat. Zdá se vám, že tento boj probíhá ve vašem světě, ale ve skutečnosti boj probíhá uvnitř každého z vás.

V tom se skrývá podstata toho zasvěcení, kterým teď procházíte – pochopit, že celý boj se koná uvnitř vás. A dokud se tento boj bude konat uvnitř vás, budete se znovu a znovu vtělovat v tomto fyzickém světě mezi lidmi, uvnitř kterých se tento boj koná stejně jako ve vás.

A budete bojovat s vašimi vášněmi, s vašimi nedostatky a nedokonalostmi do té doby, než je úplně porazíte.

V tom se skrývá smysl boje, který vedou síly Světla proti silám tmy. Ale tento smysl vám dávám dnes, a to pro vaši úroveň rozvoje vědomí. Ale když se vaše vědomí stane jasným a váš rozum bude průzračný jako křišťálové sklo, dáme vám nové znalosti a nový význam boje.

Proto moje rada pro vás bude: přestaňte vést vnější válku, přestaňte hledat nepřátele vně vás samotných.

Každý kdo se k vám přiblížil na fyzické rovině, přiblížil se k vám právě proto, že vaše vibrace mu to dovolily udělat. A pokud ten člověk vám dělá škodu, uráží vás, nemůžete ho brát jako vašeho osobního nepřítele nebo padlého anděla. Přišel za vámi buď proto, abyste mu mohl vrátit svůj karmický dluh, nebo přišel za vámi, abyste udělal zkoušku. Přišel zkontrolovat, jak dobře jste si osvojil látku, kterou jste dostal přes naše Učení.

Pokaždé, když se budete chtít pomstít tomu člověku, který vám udělal škodu, potrestat ho, musíte si uvědomit, že to jsem Já přišel k vám v podobě tohoto člověka, abych vás vyzkoušel – jak dobře jste si osvojil naši látku.

Vně vás není nic, s čím byste musel bojovat. Pokud chcete, abych vám ukázal vašeho skutečného nepřítele, podívejte se do zrcadla. Tohle je váš opravdový nepřítel, se všemi jeho tělesnými přáními, egoizmem, sebevědomím a jistotou v tom, že již poznal veškerou Pravdu a může této Pravdě učit ostatní. 

Abyste mohl učit Pravdě, musíte hodně pracovat na sobě. Musíte vydržet boj s nereálnou částí sebe samotných, musíte porazit svého strážce prahu, vaše ego. Musíte zvítězit ve vlastním vědomí. Musíte zvítězit ve vlastním boji. Teprve pak, a ne dříve, dostanete právo učit.

Talár Guru, stejně jako talár Posla, nedáváme jen tak bez dosažení určitých zásluh. Mnozí z vás měli taláry v minulých vtěleních. A vaše duše o tom ví. Máte obrovské, v minulosti nadpracované množství úspěchů.

Ztratili jste své taláry z různých důvodů. A pokaždé, když přicházíte do vtělení, máte možnost znovu udělat zasvěcení a vrátit si svůj talár.

Proto vás zvu do své Školy Mystérií, abyste vykonali testy. Mnozí z vás by chtěli studovat přímo u mne. Vždy jsem připraven k přijmutí žáků. Musíte jen přijít k oltáři a přát si, abych vás vzal mezi své učedníky. Stačí, když jenom vyslovíte vaše přání ve vašem srdci.

Mnozí vyjadřují přání stát se mými učedníky. Všechny beru mezi své učedníky. Ale jenom málokdo z těchto učedníků úspěšně vykoná již první můj test.

Nepotřebuji jít k vám osobně, abych vám dal první test. Pošlu za vámi toho člověka, kterého považujete za svého nepřítele, a tento člověk učiní proti vám cokoliv, co se vám zdá ponižující. Cílem každého testu je vyvést vás z rovnováhy. Budu vás oceňovat ne podle toho, jestli rovnováhu ztratíte či nikoliv, ale podle závěru, ke kterému se v důsledku testu dopracujete.

Nejlepší učedníci jsou vždy vděční Bohu a mně jako Učiteli za možnost vykonat tento test.

Ti, kteří nejsou připraveni ani k počátečnímu schůdku mých zasvěcení, nemohou ani pochopit, že tohle byl můj test. Reagují na něj tak, jak reagovali vždycky – urážkou, nenávistí, rozhořčením, myšlenkami o pomstě.

A tento člověk ztrácí možnost studia u mne, někdy až do konce svého současného vtělení.

Proto je hodně zájemců studovat v mé Škole Mystérií, ale jenom jednotlivci vykonají tuto malou příjímací zkoušku a dostávají možnost udělat další test.

Nepotřebuji shromažďovat své učedníky někde v konkrétním místě na Zemi, abych jim dal test. Používám okolnosti vašeho života a životů vašeho okolí, abych vám dal své testy.

Možnost dostat se do mé Školy Mystérií má každý, ale jenom jednotlivci mají možnost tuto školu dokončit a dostat po ukončení talár Guru.

A pro vás nebude novou zprávou, že Tatjana, přes kterou dávám toto mé dnešní poselství, ukončila mou školu v roce 2002, po zrychleném výukovém kurzu. Taková byla nutnost.

A když Tatjana začínala svou výuku, málokdo z nás měl jistotu, že dokáže tuto výuku zvládnout. Ale zvládla ji, a teprve poté jsme dostali možnost dávat toto naše Učení přes ni.

Chci, abyste věděli, že tato situace není nijak výjimečná. Každý z vás může vystudovat u mne. Zvu vás všechny k sobě do učení.

Ale musíte si vždy pamatovat, že od toho okamžiku, kdy se obrátíte ke mně s žádostí o přijetí mezi mé učedníky, se ve vašem životě budou stávat veškerá možná neštěstí a trápení. Ten život, na který jste zvyklí, se bude hroutit přímo před vašima očima.

Jakkoliv kruté by se vám to zdálo, je to nezbytná etapa školení. Musíte si uvědomit, že všechno, co vás obklopuje, je iluze, a musíte se ve svém vědomí oprostit od všech vašich vazeb. Bude se vám zdát, že jste nevyléčitelně nemocní, a musíte zemřít. A musíte přijmout tuto myšlenku se smířením. Bude se vám zdát, že jste ztratil Cestu, že Bůh nemůže být tak krutý, aby vás tak potrestal. Váš tělesný rozum se bude zmítat a hledat jakoukoliv iluzorní možnost, které se může chytit, aby vás svedl z Cesty Zasvěcení.

A vy budete bojovat se svým tělesným rozumem, se svou nereálnou částí. A čím déle budete klást odpor, tím bolestivější pro vás bude konání závěrečné zkoušky Školy. Nemůžete se stát absolventem mé školy, dokud sebemenší část vás bude odporovat podřízení Božímu Zákonu.

Ano, moji milovaní, absolventi mé školy se vzdávají své Bohem dané svobodné vůle.

Svobodná vůle je dána člověku Bohem jako dar. A když se člověk ze své svobodné vůle vzdává tohoto Bohem daného daru, koná závěrečné zasvěcení v mé škole. Udělá závěrečnou zkoušku.

Dnes jsem vám odhalil mnohá tajemství mé Školy.

Byl jsem velmi otevřený. Abych řekl pravdu, doposud nikdy jsem nebyl tak otevřený ve svém vystoupení před tak velkým auditoriem. A doufám, že má dnešní přednáška poslouží k vašemu prospěchu.

A pokud se někdo z vás cítí schopným vykonat studium v mé škole – vítám vás. Dveře mé školy jsou vždy široce otevřeny. Jenom málokdo do nich chce vstoupit a vyzkoušet sebe samého.

JÁ JSEM Majtréja, a čekám na vás.

* * *