Dnešní rozhovor vám vysvětlí vaše neúspěchy na Cestě

Milovaný Kuthumi 
28. prosince 2010

 

JÁ JSEM Kuthumi, znovu přicházím, abych pohovořil.

Myslím, že vám prospěje to, co vám chci říct. Alespoň to bude užitečné pro rozvoj vašich duší.

Jak jsme se již několikrát zmínili v našich Poselstvích, v každém člověku je něco, co je opravdu skutečným pokladem. A tento poklad má schopnost narůstat od inkarnace k inkarnaci nebo úplně zmizet. Jako by vás někdo okradl. A to je opravdu úplná analogie. Jen sebe okrádáte sami.

Myslím, že mluvím hádankami a moje předchozí fráze vyžadují dešifrování. Jak jste se museli naučit z předchozích rozhovorů, v člověku je nesmrtelná část a smrtelná, pomíjející část. A všechny zářivé zkušenosti mnoha inkarnací se hromadí jako poklady v Nebi ve vašem kauzálním těle, nesmrtelné části vás samotných.

Když však člověk od vtělení do vtělení utrácí Božskou energii proudící podél křišťálové struny, nikoli na Božské skutky, ale na získávání potěšení ze života a naplnění tužeb svého ega, v tomto případě se poklady nehromadí. Prakticky se okrádáte sami.

Každý člověk ve vtělení dostává určité množství energie. A vy sami s touto energií nakládáte. Takže ve skutečnosti neexistuje žádný Poslední soud na konci vesmírných cyklů. Prostě ti lidé, kteří nesprávně z Božského hlediska utráceli energii uvolněnou Bohem, nemohou pokračovat ve své existenci, protože není nic, co by se mohlo dále vyvíjet.

V tom spočívá Učení, jeho základní podstata, kterou se snažíme přenést do vědomí lidských jedinců.

A pokaždé, když si přečte řádky Učení, člověk je vnímá, ale v příštím okamžiku už uhání v honbě za dalším potěšením nebo splněním touhy.

Tato nedůslednost v jednání a zapomnětlivost nás nutí opakovat stále stejné pravdy.

A na první pohled se zdá, že se zabýváme nesmyslnou záležitostí. Avšak i když se během našeho dalšího rozhovoru najednou probudí pouze jeden člověk a uvědomí si pravdu v celé její plnosti, energie na předání našich Poselství nebude zbytečně promarněna.

Po cestě evoluce se iluze stále více zjemňuje a mnoho věcí, které v minulých stoletích neměly místo, se nyní začínají projevovat. A stálým postupem po Cestě žáci čelí stále jemnějším projevům iluze jak uvnitř sebe, tak zvenčí.

Co stojí objev, který někteří lidé učinili a který se týká toho, že i když pracují pro Bratrství a vykonávají příkazy Bratrstva, mohou vytvářet karmu.

Na pohled mnohých se toto tvrzení jeví jako absurdní. Ale podívejme se na tento případ na konkrétním příkladu.

Člověk se zavazuje vykonávat určitou práci pro bratrství: šířit knihy, přednášet, překládat Poselství do jiných jazyků a tak dále. A tuto práci vykonává řadu let. Zdá se, že v tomto případě by měl být splněn zákon karmy a člověk by měl obdržet jeho zásluhy v podobě zvýšení kauzálního těla.

Ve více než 90 procentech případů ze 100 však nejenže nedochází k nárůstu kauzálního těla, ale vzniká i karma.

Myslím, že většina čtenářů, kteří se dostanou na toto místo, přemýšlí: zdá se, že něco je v textu popleteno.

Nic v textu není popletené. Jen si někteří naši žáci berou na sebe určité povinnosti a myslí si, že tyto povinnosti ponesou v životě jako odměny, a toho je dost na to, aby splnili Božský Zákon. Avšak uskutečnění práce (dokonce i práce pro bratrství) není samo o sobě úspěchem, nýbrž kvalita výkonu této práce. Musíte dělat skutky Bratrstva tak, abyste zapomněli na sebe, zapomněli na všechno na světě, dokud nesplníte vše nejlepším možným způsobem. Nemůžete dělat záležitosti Bratrstva postupně a plánovaně jako jakoukoli jinou práci ve fyzickém světě. Protože výsledek uplatnění vašich snah, pokud je směřujete nesprávně a ve špatné kvalitě vědomí, se velmi rychle projeví jako shnilé ovoce na fyzické úrovni.

A někdy je pro vás lepší nedělat práci pro Bratrstvo, než ji dělat v nesprávném stavu vědomí a s nedostatečnou pečlivostí.

Možná byste se měli vrátit k modlitební praxi a pracovat na sobě, na svých nedostatcích a psychologických problémech. Protože abychom mohli konat skutky Bratrstva, musíme mít duchovní zkušenosti již v minulých životech. Z velkých svatých v minulosti se mohou stát pracovníci Bratrstva, jež jsou schopni dělat skutky Bratrstva na fyzické rovině. A jen velmi zřídka za jednu inkarnaci se vám podaří vymoci od Boha příležitost konat skutky Bratrstva.

A u vás to funguje tak: čím méně duchovních úspěchů a více ega, tím více se chytáte za uskutečnění skutků Bratrstva. Proto - vzájemné nároky a nespokojenost. Musíte pochopit vaši úroveň vývoje. Musíte být obezřetní vůči sebemenší možnosti Služby, kterou vám Mistři dávají.

Je mi opravdu velmi trapné, že jsem nucen vysvětlovat takové jednoduché pravdy, které jsou na Východě příliš známé, ale vědomí západního člověka je těžko dokáže pojmout.

Doufám, že dnešní rozhovor vám vysvětlí vaše neúspěchy na Cestě a přiměje vás zaujmout vhodné místo ve frontě na právo být spolupracovníky bratrstva.

Otvíráme nejkratší cestu do Nebe pro naše pracovníky, ale souhlasíte s tím, že na oplátku je třeba něco obětovat. A to je samozřejmě vaše ego, vaše náklonnosti, návyky, roztomilé koníčky a psychické problémy, které se táhnou ze vzdálené minulosti.

Jsem však od přírody optimista. A doufám, že ne-li v tomto desetiletí, pak možná v příštím, naše Poselství budou mít účinek, jaký jsme očekávali.

JÁ JSEM Kuthumi,
vždy s nadějí.