Tradiční Poselství na začátku roku

Gautama Buddha
1. ledna 2011

 

JÁ JSEM Gautama Buddha.

Přišel jsem tento den, abych znovu promluvil o tom hlavním. O tom, co se děje na planetě Zemi a o tom, co planetu čeká.

Mluvili jsme mnohokrát o tom, že vibrace planety se zvyšují. Zvýšení vibrací je nezbytným procesem. A tento proces je naplánován v nejvyšších orgánech řízení tohoto vesmíru.

Bohužel, zdánlivě dobrá událost, spojená se zvyšujícími se vibracemi, není pro obyčejné lidské jedince v inkarnaci příliš komfortní a radostnou událostí.

Zvýšení vibračního pozadí se odráží ve všech vašich tělech.

Vaše fyzické tělo a těla jemnější se dostávají do oblasti vibrací, která pro ně není obvyklá. Tehdy, když jste ve svých vlastních vibracích, máte pocit pohodlí. Tehdy, když se dostanete na neobvyklou úroveň, začnete se cítit nepříjemně. To se může projevit jako onemocnění vašeho fyzického těla nebo různé nekvalitní duševní stavy: pocit strachu, agrese, deprese, neochota žít.

Nekvalitní stavy vědomí mohou vést k masovým nepokojům a k technogenním katastrofám různého stupně. Protože vaše technokratická civilizace příliš spoléhá na různou techniku, která vyžaduje kvalitní výkon od pracovníků, kteří ji obsluhují. Proto nyní celá planeta a zejména ty její oblasti, kde existuje vysoce rozvinutá civilizace, vstupují do zóny zvýšeného rizika.

Nekvalitní stavy lidského vědomí vedou nejen k technogenním, ale i k přírodním katastrofám. Víte, že za posledních sto let se několikanásobně zvýšil počet různých přírodních katastrof, sopečných erupcí, zemětřesení, tsunami. A to je důsledek napětí na astrálním plánu, způsobeného vaším stavem vědomí.

Proto znovu a znovu přicházíme, dáváme recepty a upozorňujeme na bezpečnostní pravidla, která je třeba dodržovat, aby život na planetě Zemi mohl pokračovat.

Žádáme vás, abyste omezili vliv masového vědomí na vás a vaše děti. Týká se to omezení sledování televizního vysílání, poslechu rozhlasových pořadů, poslechu nekvalitní hudby. Žádáme vás také, abyste omezili konzumaci masa, neužívali alkohol, drogy, nikotin, nehráli počítačové hry s agresivním obsahem.

To jsou velmi jednoduché požadavky. A já vám vysvětlím, proč je nutné je plnit. Všechny věci, které jsem uvedl, přispívají k poklesu vašich vibrací. A proto nejste v souladu s celkovým vibračním pozadím Země, které se rok od roku zvyšuje. Takže pokud jste v dřívějších dobách mohli dělat všechny tyto věci, nyní se pro vás stávají nebezpečnými. A s každým rokem je vše nebezpečnější a nebezpečnější.

Mnozí se snaží dostat do pohodlného stavu tím, že zvyšují dávky alkoholu nebo nikotinu, používají nové druhy takzvané „hudby“, ale tím se stále hlouběji a hlouběji dostávají do negativních stavů vědomí.

Nabízíme vám jednoduché recepty. Doporučujeme vám, abyste použili všechny prostředky, které máte k dispozici, abyste udrželi své vědomí na co nejvyšší úrovni. Pak se sladíte s vibračním pozadím planety a jste schopni udržet se na evoluční cestě vývoje.

Bohužel, velká města, jako místa koncentrace masového vědomí, nejsou schopna udržet tempo, jakým se zvyšuje úroveň vibrací planety. Život ve velkých městech se postupem času stane velmi nebezpečným. A také jsme vám ve svých Poselstvích říkali, že je třeba žít v souladu s přírodou.

Uplyne ještě několik let a vy budete hledat tato naše poselství, jako babiččiny recepty na sváteční koláče, a snažit se dodržovat to, o co vás žádáme.

Nicméně, tak jako již nelze koupit žádné suroviny, ze kterých babička vyráběla koláče, jejichž chuť si pamatujete od dětství, tak i tyto naše recepty mohou být za několik let neúčinné.

Stejně tak, jako potraviny v obchodech se nazývají jako dříve, ale stejné nejsou, jsou to umělé náhražky, tak i duchovní potrava, kterou vám vaše média nabízejí, není opravdová, ale je to náhražka, kterou ze zvyku konzumujete, ale nezažíváte uspokojení.

Současná civilizace se dostala do slepé uličky. A jediná cesta z této slepé uličky je zvednout hlavu a zamířit vzhůru – k Bohu. Musíte se vědomě rozhodnout a zvolit, co je ve vašem životě nejdůležitější: vy se všemi svými tělesnými touhami, nebo Bůh.

Musíte se pokusit odpovědět na tuto otázku do konce tohoto roku.

Dáváme naše Poselství v naději, že alespoň několik stovek nebo desítek lidí bude schopno probudit se z iluze okolního světa a probudit ostatní.

Bitva probíhá za každou duši. A vážíme si každého z vás, kteří čtete naše Poselství. Pro vás jsme připraveni udělat mnohé, ale musíte udělat první krok a požádat nás o pomoc.

Teprve tehdy, když si uvědomíte, že jdete špatnou cestou a požádáte nás o pomoc, pošleme průvodce, který vás zavede na cestu světla.

Dokud pochybujete a domníváte se, že vám jen vyprávíme strašidelné pohádky, nemůžeme vám poskytnout pomoc, kterou skutečně potřebujete.

Přišel jsem s tradičním Poselstvím na začátku roku a dal jsem vám všechna potřebná doporučení.

 

JÁ JSEM Gautama Buddha.

* * *