Tradiční Poselství na začátku roku

Gautama Buddha
 
1. ledna 2011
 
JÁ JSEM Gautama Buddha. 
 
Přišel jsem tento den, abych  znovu promluvil o tom hlavním. O tom, co se děje na planetě Zemi a o tom, co planetu čeká.
 
Mluvili jsme mnohokrát o tom, že vibrace planety se zvyšují. Zvýšení vibrací je nezbytným procesem. A tento proces je naplánován v nejvyšších orgánech řízení tohoto Vesmíru.
 
Bohužel, zdánlivě dobrá událost, spojená se zvyšujícími se vibracemi, pro běžné obyčejné lidské jedince, kteří jsou v inkarnaci, není příliš komfortní a radostnou událostí.
 
Zvýšení vibračního pozadí se odráží na všech vašich tělech.
 
Vaše fyzické tělo a jemnější těla se dostávají do oblasti vibrací, která je pro ně neobvyklá. Tehdy, když jste ve svých vlastních vibracích, máte pocit pohodlí. Tehdy, když se dostanete na neobvyklou úroveň, začnete se cítit nepříjemně. To se může projevit jako onemocnění vašeho fyzického těla nebo různé nekvalitní duševní stavy: pocit strachu, agrese, deprese, neochota žít.
 
Nekvalitní stavy vědomí mohou vést k masivním nepokojům a k technogenním katastrofám různého stupně. Protože vaše technokratická civilizace se příliš spoléhá na různou techniku, která vyžaduje kvalitní výkon od pracovníků, kteří ji obsluhují. Proto nyní celá planeta, zejména ty její oblasti, kde existuje vysoce rozvinutá civilizace, vstupuje do zóny zvýšeného rizika.
 
Nekvalitní stavy lidského vědomí vedou nejen k technogenním, ale i k přírodním katastrofám. Víte, že za posledních sto let se několikanásobně zvýšil počet různých přírodních katastrof, sopečných erupcí, zemětřesení, tsunami. A to je důsledek napětí na astrálním plánu, způsobené vaším stavem vědomí.
 
Proto přicházíme čas od času a dáváme recepty, a upozorňujeme na bezpečnostní pravidla, která je třeba dodržovat, aby život na planetě Zemi mohl pokračovat.
 
Žádáme vás, abyste omezili vliv masového vědomí na vás a vaše děti. Týká se to omezení sledování televizních vysílání, poslechu rozhlasových pořadů, poslechu nekvalitní hudby. Žádáme vás také, abyste omezili konzumaci masa, neužívali alkohol, drogy, nikotin, nehráli počítačové hry s agresivním obsahem.
 
To jsou velmi jednoduché požadavky. A já vám vysvětlím, proč je nutné je plnit. Všechny věci, které jsem uvedl, přispívají k poklesu vašich vibrací. A proto nejste v souladu s celkovým vibračním pozadím Země, které se rok od roku zvyšuje. Takže pokud jste v dřívějších dobách mohli dělat všechny tyto věci, nyní se pro vás stávají nebezpečnými. A s každým rokem je vše nebezpečnější a nebezpečnější. 
 
Mnozí se snaží dostat do pohodlného stavu tím, že zvyšují dávku alkoholu nebo nikotinu, používají nové druhy takzvané "hudby", ale tim se stále hlouběji a hlouběji  dostávájí do negativních stavů vědomí.
 
Nabízíme vám jednoduché recepty. Doporučujeme vám, abyste použili všechny prostředky, které máte k dispozici, abyste udrželi své vědomí na co nejvyšší úrovni. Pak se shodujete s vibračním pozadím planety a jste schopni udržet se na evoluční cestě vývoje.
 
Bohužel, velká města, jako koncentrace hromadného vědomí, nejsou schopna dodržet tempo, jakým se zvyšuje úroveň vibrací planety. Život ve velkých městech se postupem času stane velmi nebezpečným. A také jsme vám ve svých Poselstvích říkali, že je třeba žít v souladu s přírodou.
 
Uplyne ještě několik let a vy  budete hledat tyto naše diktáty, jako babiččiny recepty na novoroční koláč a snažit se dodržovat to, o co vás žádáme.
 
Nicméně, stejně jako již nelze koupit žádné produkty, ze kterých babička vyrobila koláč, jehož chuť si pamatujete od dětství, stejně tak i tyto naše recepty mohou být za několik let zbytečné.
 
Přesně tak, jak produkty v obchodech se stále nazývají jako dříve, ale nejsou stejné, jsou to umělé náhražky, stejně tak duchovní potrava, kterou vám vaše média nabízejí, není opravdová, ale náhražka, kterou pohlcujete podle zvyku, ale nezažíváte uspokojení.
 
Stávající civilizace se dostala do slepé uličky. A jediná cesta z této slepé uličky je zvednout hlavu a zamířit vzhůru - k Bohu. Musíte se vědomě rozhodnout a zvolit, co je ve vašem životě nejdůležitější: vy se všemi svými tělesnými touhami nebo Bůh.
 
Musíte se pokusit odpovědět na tuto otázku do konce tohoto roku.
 
Dáváme naše Poselství v naději, že alespoň několik stovek nebo desítek lidí bude schopno probudit se z iluze okolního světa a probudit ostatní.
 
Bitva probiha za každou duši. A  vážíme si každého z vás, kdo čte naše Poselství. Pro vás jsme připraveni udělat hodně, ale musíte udělat první krok a požádat nás o pomoc.
 
Teprve tehdy, když si uvědomíte, že jdete špatnou cestou a požádáte nás o pomoc, pošleme průvodce, který vás zavede na cestu světla.
 
Dokud pochybujete a domníváte se, že vám jen vyprávíme strašidelné pohádky, nemůžeme vám poskytnout pomoc, kterou skutečně potřebujete.
 
Přišel jsem s tradičním Poselstvím na začátku roku a dal jsem vám všechna potřebná doporučení.
 
 
JÁ JSEM Gautama Buddha.