Volám vás na cestu do reálného světa

Gautama Buddha
22. června 2011

 

JÁ JSEM Gautama Buddha.

Přišel jsem v jeden z těchto dnů letního slunovratu, kdy samotná příroda a postavení planet podporují předávání našich Poselství. A bez ohledu na různé překážky, se kterými se setkáváme v myslích lidí, obracíme se především k jejich srdcím. K té části vaší bytosti, která si pamatuje svůj Božský původ a snaží se uniknout ze zajetí iluze do prostoru věčné existence.

Už není možné dále pokračovat v té cestě, po které se lidstvo snaží jít podle své vůle poslední desítky let. Vaše existence ve fyzickém světě představuje pobyt v žaláři. A je to opravdu žalář pro Ducha. A jediná svoboda, kterou máte, je svoboda porušovat Vůli Boha. A vše, co děláte ve svých životech den za dnem, představuje pouze porušování Božského Zákona.

Bůh je tak milostivý, soucitný a trpělivý, že vám umožňuje porušovat Zákon. Je však stanovena hranice, koridor, za jehož rámec se nemůžete vydat. Nyní jste na hranici tohoto koridoru Božské možnosti.

Přišla doba, abyste si uvědomili ten fakt, že bez Božského vedení, bez následování Zákona není možná další existence lidstva. A každý jednotlivec si sám vybírá, čemu dá přednost. A jestli usilovně trvá na tom, aby zůstal v iluzorním světě, jestli je tak připoután řetězy tisíciletých voleb k obklopující iluzi, že se už nechce dále rozvíjet, Bůh uspokojí jeho touhu. Aniž bych se příliš zabýval detaily, řeknu jen, že duše tohoto člověka může pokračovat v evoluci, ale v nižších světech a na nižší energetické úrovni.

Vás, kteří jste unaveni z toho, že žijete v zajetí iluze, volám k dalšímu následování Cesty evoluce, k horským vrcholům Božského vědomí.

Musíte se stát průvodci Božského vědomí do hmotných světů. A pro začátek navrhuji, abyste se stali průvodci Božského vědomí do vašeho hmotného světa. Je to velmi snadné. Je třeba učinit rozhodnutí ve prospěch Boha a následovat tuto volbu ze dne na den. Vzdát se přání, která vás spojují s iluzorním světem.

Každé vaše přání a připoutanost podle Zákona vytváří karmu, která se projevuje jako utrpení. Proto se tento fyzický svět nazývá světem utrpení.

Příčiny vedou k následkům. Odstraňte příčiny ze svého života a nebudete čelit následkům.

Zákon musí být splněn. A jediná cesta, jak se dostat z kola sansary – řady reinkarnací – je přestat plodit příčiny jak dobra, tak zla. To znamená stát se pánem svého osudu. Znamená to stát se Bohem, bohočlověkem, posunout se na další příčku evolučního vývoje.

Teď je to snadné. Navzdory zdánlivému běsnění iluze je vám poskytnuta pomoc, mnohonásobně posílená Nebesy, abyste se vydali na Cestu evolučního vývoje. Tehdy, když je situace ve světě kolem vás stále méně a méně kontrolovatelná, když mnoho věcí je přivedeno k absurditě a všímá si toho stále více a více lidí, je zřejmé, že musí existovat jiná cesta rozvoje lidstva. A tato Cesta je připravena, čeká na vás. Tato Cesta je uvnitř vaší bytosti.

Když překonáváte sebe, své touhy, své nedokonalosti, osvobozujete se od iluze a karmy minulosti. Míříte zpět do toho světa, odkud kdysi vaše duše začaly svou cestu po iluzorním světě.

Pro vás, v první řadě, dáváme naše Poselství. A na vás je zaměřeno celé momentum mých úspěchů. Jsem připraven poskytnout pomoc každému, kdo stojí na začátku Cesty, a vést ho k dalšímu postupu. Po vás se žádá jen maličkost – projevení vaší svobodné vůle a cílevědomosti.

Bez disciplíny a cílevědomosti není možné překonat ty úseky Cesty, které jsou spojeny s těžkým stoupáním na vrchol Božského vědomí.

Když vystupujete do hor, překonáváte sebe, překonáváte bolesti nohou a kloubů. Zažíváte obrovské napětí všech vašich sil. Při výstupu na vrchol Božského vědomí zažijete také napětí všech svých sil. Musíte překonat sílu přitažlivosti iluze. Chcete-li to provést, budete muset celý svůj život podřídit jednomu cíli – exodu ze světa iluze na novou úroveň vědomí.

Výstup na vrchol hory je těžký, ale je doprovázen odpočinkem o přestávkách, a někdy se z horské pláně, na které se zastavíte k odpočinku, otevírá naprosto fascinující výhled do údolí a na vrcholky sousedních hor. A ve vašem stoupání na vrchol Božského vědomí bude spousta okamžiků, kdy budete zažívat vnitřní vzepětí a povzbuzení. Je však třeba vždy pamatovat na cíl vaší cesty. Musíte si neustále pamatovat, že musíte jít dál. Jinak se ve svém vývoji zastavíte.

Iluze bude stále tenčí. A v každé fázi byste se měli vzdát touhy iluze a směřovat k realitě. V tom spočívá složitost. A ti, kteří usilují o získání jemnějších požitků a potěšení, se dostanou do sítí astrálního plánu a zůstanou v nich na dlouhé a dlouhé inkarnace.

Proto vaše cílevědomost by měla být vždy výše než jakýkoli iluzorní plán, jakékoli fascinující obrazy astrálního plánu.

Kompasem a mapou pro vás budou vibrace vašeho srdce, touha po věčných, vznešenějších světech.

Proto se nezastavujte na vaší Cestě. Odvážně nastavte svoji bytost větru změn a přeměn. Nebojte se ničeho! Vaše strachy se rozptýlí spolu se soumrakem vašeho lidského vědomí, když vystoupíte na slunce vašeho Vyššího Já.

Odvážněji vstupujte na Cestu! Volám vás na cestu do reálného světa. A to je nejdůležitější úkol, pro který jste v iluzorním světě udělali celou tu cestu dlouhou miliony let.

 

JÁ JSEM Gautama Buddha,
přišel jsem posílit vaši víru a cílevědomost.

* * *