Poselství na začátku roku

Gautama Buddha
1. ledna 2012
 

JÁ JSEM Gautama Buddha. Přišel jsem za vámi v tento den.

Jsem rád, že mám příležitost vám předat své Poselství na začátku roku.

Ani ne proto, že letošní rok je výjimečný, ale proto, že se stalo tradicí dávat má poselství na začátku roku.

Jak můžete cítit, nyní se energie v okolní realitě změnily. A nové energie jsou připraveny přinést do vašeho světa obnovu. A já, jako Pán Světa, vás musím informovat, že vstupujete do klíčového úseku evolučního vývoje. Nastal okamžik, kdy bude záležet na každé vaší volbě, jak bezpečně se lidstvo bude vyvíjet a posunovat vpřed po stupních evolučního vývoje. A v tomto smyslu je nadcházející rok velmi významný a otevírá nový prostor. Prostor budoucnosti.

V tuto chvíli pozoruji jemný plán planety Země. Ne všechny oblasti planety projevují připravenost na nadcházející změny. Nicméně s uspokojením konstatuji, že vědomí velmi mnoha lidí se začalo měnit k lepšímu: k péči o okolní svět, k většímu úsilí o dobro všech živých bytostí.

Pochopení globálních změn, ke kterým na planetě dochází, začíná pronikat do vědomí nejlepších představitelů lidstva a skrze tyto představitele upoutává mysl vyspělé části společnosti.

Přichází doba, kdy se soustředění na své úzké osobní zájmy dostává do rozporu s nařízením času. Nastupuje doba, kdy jen kolektivní vědomí, vědomí, soustředěné na péči o bližní, o Společné Dobro pro planetu a každou živou bytost na planetě, bude mít perspektivu vývoje.

A v budoucnu tento obrat ve vědomí lidstva nevyhnutelně zaujme vedoucí postavení. Právě vědomí, soustředěné na péči o bližního, na pomoc všemu živému, co na planetě existuje, bude mít možnost pokračovat v evoluci.

Proto přišla zodpovědná fáze vaší evoluce jako evoluce bytostí, obývajících planetu Zemi a za planetu Zemi zodpovědných.

Každý váš další krok, každá vaše další volba, kterou upřednostníte, vás buď posune na cestě evoluce, nebo vás odsune na smetiště dějin. A tuto volbu uděláte sami. Každý z vás samostatně.

Ano, my přicházíme, my varujeme, my dáváme Učení, ale vy máte svou svobodnou vůli naslouchat našim slovům, nebo ne. Postupovat podle našich pokynů nebo se řídit vašimi okamžitými touhami a ambicemi.

Všechno je velmi jednoduché, milovaní. Tehdy, když rozšiřujete svůj úhel pohledu, když stoupáte ve svém vědomí na určitou úroveň, máte možnost získat Božskou vizi perspektiv rozvoje lidstva.

Když se schováváte do temných koutů svého vědomí a nechcete jít ven z pohodlných spár a obvyklých prašných a zatuchlých míst, kam jste se dostali ze strachu z blížících se změn, váš obzor se zužuje a kromě převládajícího pocitu strachu nejste schopni zažívat žádné pocity.

Je to všechno o vaší volbě, kterou děláte ve své mysli, milovaní. Můžete svůj život zasvětit službě evolucím planety Země a před vámi se otevřou obzory Božského vědomí. Nebo můžete svůj život věnovat službě svému egu a uspokojení jeho nenasytných tužeb. A v tomto případě se pro vás celý svět zmenšuje na váš malinký svět, který jste si vytvořili pro sebe.

V budoucím světě není místo pro vědomí zaměřené na sebe a rozmary svého ega. Pouze pro ta vědomí, která jsou schopna rozšířit rozsah své pozornosti na Božské obzory, pouze pro tato vědomí se otevírá Cesta k evoluci. Přesně taková je nyní situace ve světě.

Kdysi milovaný Ježíš hovořil o době oddělování zrn od plev. A teď vám opakuji, že nastal okamžik, kdy se každý z vás bude muset rozhodnout: následovat cestu evoluce nebo zůstat v pozadí dějin.

Každý z vás bude nucen učinit tuto volbu, protože čas přišel a protože nový prostor je otevřen pouze těm, kteří se rozhodnou pro evoluční Cestu vývoje.

Všechno je velmi jednoduché. A výběr je také velmi jednoduchý. Vybíráte si Boha nebo si vybíráte své smrtelné vědomí, své ego.

Čemu dáte přednost, s tím i nakonec zůstanete.

Pokud chcete zůstat se svou neskutečnou smrtelnou částí, pokud jste se ztotožnili se svým tělem a jste k němu připoutáni, pak zůstanete připoutáni k vašemu smrtelnému tělu a sklízíte smrt.

Dokážete-li ve svém lidském vědomí vystoupit na Božskou úroveň, získáte jako odměnu nesmrtelnost a věčný život.

Vy sami určujete další cestu vaší volbou.

Mohu vám jen ukázat směr pohybu. Ale nemůžu jít místo vás.

Dnes bylo cílem mého příchodu znovu připomenout lidstvu nadcházející termíny.

A také bych vám chtěl dodat jistotu, že jakýkoli váš pohyb, dokonce i pohyb vaší myšlenky, směrem k evoluční cestě se setká s nebývalou podporou Nebes.

Jsme si vědomi všech obtíží překonávání iluze, která je nyní v samém rozkvětu. Proto bude každá vaše touha po Vyšších světech mnohokrát posílena a podpořena všemi Vzestoupenými Mistry.

Proto se nemáte čeho bát. Starostlivé ruce vás podpoří na nejtěžších úsecích cesty. Jen se obraťte na nás, Mistry Moudrosti, jen požádejte o naši pomoc a pomoc přijde!

JÁ JSEM Gautama Buddha.

* * *