Chtěl bych pomoci každému z vás

Milovaný Ježíš
24. června 2012

 

JÁ JSEM Ježíš.

Přišel jsem za vámi tento den, protože vám mám co říci. Díky Božské milosti mohu já a jiní Mistři stále přicházet a dávat své učení lidstvu Země. Je mou povinností povědět vám o té Cestě, kterou jsem šel já a kterou může jít každý z vás. Je to Cesta Lásky, Cesta, která leží ve vašich srdcích. Protože pouze na úrovni vašeho srdce zmizí všechny rozpory a vše, co vás rozděluje. Až tehdy, kdy většina lidstva zvýší své vibrace do takové míry, že se přiblíží vibracím srdeční čakry, až na této úrovni vědomí zmizí všechny negativní projevy, vše kolem vás, co neodpovídá Božskému standardu.

Proto každý z vás, kdo se chce přiblížit k Bohu, může vynaložit úsilí a rozhodnout se následovat mou Cestu. Cestu, které učím.

Velmi mnoho lidí chce léčit, ještě více lidí chce dělat zázraky, chodit po vodě a oživovat mrtvé. Ale já jsem učil mnohem důležitější věci, které unikají vašemu vědomí, protože neleží v oblasti vnějších projevů, ale leží v oblasti skrytých vlastností vaší duše.

V záhybech vaší duše byste měli najít vaši Božskou příležitost. Vaši Cestu k věčnému míru. Vaši Cestu k pokoji a dobrotě. Pokoře a smíření.

Právě kvality vaší duše určují váš další vývoj. A nemá to nic společného s vnějšími projevy.

Vnitřní Cesta, Božská Cesta. Tato Cesta je vždy s vámi po celou dobu vašeho vtělení. Jen velmi málo lidí si však této Cesty všimne a následuje ji.

Protože ve vašem světě je příliš mnoho pokušení. A moderní nástroje komunikace, hromadné sdělovací prostředky jsou tak hlasité, že přes jejich hluk a shon neslyšíte hlas svého srdce.

Mohu přebývat jen ve vašich srdcích. Tehdy, když jste schopni slyšet hlas svého srdce, jste schopni rozpoznat i mě. Jste schopni mě vidět a komunikovat se mnou.

My a vy jsme odděleni iluzí, která leží kolem vás. Ale ruch světa utichá a mizí díky úsilí těch, kteří se snaží, těch, kteří jsou oddaní Bohu, kteří věří a milují.

Proto jsem dnes přišel, abych s vámi pohovořil o vaší snaze. Vaše snaha a věrnost může překonat jakékoliv překážky, které stojí mezi vámi a mnou.

Jen si přejte vynaložit snahu, jen si přejte následovat mou Cestu. Slibuji každému svou podporu. A na tom, jak je silná vaše snaha, závisí, jak silná bude moje podpora a pomoc.

Přeji si pomoci každému z vás. A moc dobře chápu vaše potíže. V poslední křeči se vás iluze snaží zadržet od vašeho návratu k Bohu. A to je čím dál tím očividnější. Používá ty nejhrubší způsoby, aby vás odvrátila od Boha a od mé Cesty: drsná hudba, alkohol a drogy, zaujetí věcmi a rozdmýchávání touhy je vlastnit. To vše je extrémním projevem protikladných sil. A když jste schopni se ve svém vědomí povznést nad vaše připoutanosti a touhy, potom opadá kouzlo iluze z vašich čtyř nižších těl a vy jste schopni mě vidět a vnímat Božský svět.

Pouze na vaší snaze a vaší vnitřní volbě závisí váš návrat do mého světa. Nemusíte nikoho zvát s sebou. Není třeba hlasitě vyžadovat, aby lidé přišli k Bohu.

Prozradím vám tajemství. A toto tajemství se týká toho, že každý z vás dokáže vyvést miliony duší z divočiny iluze tím, že jim ukáže Cestu, tím, že se stane Cestou. Proto ale není nutné nikoho vybízet a nikoho nutit, aby s vámi po Cestě šel. Božský svět působí velmi jemně. A to souznění, které naleznete v sobě, udělá práci za vás. Vaše vibrace, váš stav vědomí sám naznačí Cestu těm duším, které jsou připraveny vrátit se Domů.

Vaše iluze je silná pouze do té doby, dokud v ni věříte a dokud jste k ní připoutáni ve svém vědomí. Jakmile otevřete jinou realitu uvnitř vaší bytosti, iluze vašeho světa zbledne a zmizí jako noční mlha. Soumrak vašeho vědomí bude ozářen Božským Světlem, které vyzařují vaše srdce.

Božský svět není někde za sedmero horami. Božský svět je stále vedle vás. A záleží jen na vašem každodenním úsilí, zda dokážete překročit práh mezi našimi světy a přiblížit se ke mně.

Já jsem tam, kde jste vy. Stojím přímo před vámi a podávám vám svou pomocnou ruku. Spatřete mě. Rozežeňte mlhu iluze, která vám zakrývá oči, a chyťte moji ruku.

Jste schopni překonat všechny překážky na vaší Cestě. Jakmile budete moci uvěřit v Boha a přijmout Jeho pomoc, pocítíte úlevu. A nejtěžší životní situace, ve kterých se ocitnete, vás už nebudou deprimovat. Protože pochopíte, že projdete všemi obtížemi. Ať je Cesta jakkoli složitá, povede vás naděje, víra a láska.

Všechny překážky se dají zdolat, když jdete s Bohem.

A v nejsložitějších životních situacích vám bude ozařovat Cestu vaše vnitřní Světlo.

Věřím ve vás. Ve vaši snahu a oddanost. Společně dokážeme překonat jakýkoliv odpor a vyjít na tu část Cesty, ze které se otevírá okouzlující pohled na Božský vrchol.


JÁ JSEM Ježíš.

* * *