Změňte se, odhodlejte se a získáte zlatý oděv Buddhy a poklad Božské Moudrosti

Gautama Buddha
21. června 2013

 

JÁ JSEM Gautama Buddha. Znovu jsem přišel.

Přišel jsem ze Vzdálených světů. A rád bych vám dal částečku své přítomnosti.

Představte si, že jsme se s vámi právě vrátili z Velkého Centrálního Slunce. Na vzdálenosti v duchovním světě nezáleží. Provádíte grandiózní přesuny v prostoru a čase. A nepotřebujete k tomu žádné vybavení, stroje, letadla...

Celý mechanismus přesunu do Vzdálených světů je skryt uvnitř samotné vaší bytosti. A ti z vás, kteří jsou pečliví a cílevědomí, mohou opouštět své fyzické tělo a cestovat se mnou po celém Vesmíru. K tomu potřebujete určitou úroveň duchovních úspěchů. A této úrovně můžete všichni dosáhnout.

Prozradím vám tajemství, jak toho lze dosáhnout za jednu inkarnaci. A bude to ta Cesta, kterou jsem učil během své inkarnace Gautamou Buddhou.

Především je třeba zvolit směr vašeho pohybu. Dokud se přesně nerozhodnete, jakým směrem se budete pohybovat, nemůžete ničeho dosáhnout. Vaše bytost by se měla jako plachetnice postavit větru Vesmírného Zákona. Musíte se definitivně a neodvratně rozhodnout a utvrdit se v tomto rozhodnutí, že hlavním je pro vás Nejvyšší Zákon tohoto Vesmíru; jinými slovy se tento Zákon dá nazvat Bohem. A pokud si nenalháváte, pokud jste skutečně upřímně přijali Nejvyšší Zákon tohoto Vesmíru ve svém životě, pak další krok a všechny další kroky budete dělat správným směrem.

Musíte se rozhodnout, kdo ve vašem životě bude tím hlavním: vy nebo Bůh. Dokud budete žádat Boha, aby vyhověl vašim přáním, dokud budete žádat Boha, aby pro vás udělal jedno či druhé, nebudete duchovní Cestou postupovat.

Musíte se rozhodnout uvnitř své bytosti a podřídit celý svůj život beze zbytku Bohu a splnění Jeho potřeb.

Jakkoli se snažíte tuto podmínku splnit, nemůžete to udělat najednou, okamžitě. Miliony let evoluce na planetě Zemi, v hmotném fyzickém světě, vytvořily neproniknutelnou oponu mezi vaším fyzickým světem a světem Božským. Proto bude potřeba určité množství času a úsilí, abyste překonali iluzorní stvoření ve vašem vědomí. Bude to trvat určitou dobu, než se vydáte za hranice fyzického světa a vrhnete se do Vzdálených světů.

Ale pokud uděláte jen jeden malý krok správným směrem a zachováte touhu a oddanost Vesmírnému Zákonu po určitou dobu (obvykle to vyžaduje ne jednu, ale minimálně sedm pozemských inkarnací), pak se dostanete do Vyšších světů stejně nevyhnutelně, jako se dostanete na vrchol Everestu, pokud se neustále pohybujete směrem k němu a vynaložíte na to veškeré úsilí.

Váš svět je určen právě proto, abyste dokázali překonat odpor iluzorního světa a tím získat zásluhy potřebné pro existenci ve Vyšších světech.

Proto přicházíme jednou za čas a dáváme své Učení právě proto, abyste si zachovali orientaci a pamatovali na Božský svět.

Nezáleží na tom, kolikrát odbočíte z vaší Cesty. Nezáleží na tom, kolikrát klesnete. Důležité je, abyste se k nám vždy vrátili, zvedli se a šli dál.

Někdy člověk putuje po fyzickém světě mnoho a mnoho inkarnací. Najde naše Učení, pak ho zaujme iluze a najde další učení, která se mu zdají stejně správná a pravdivá. A někdy jsou zapotřebí desítky inkarnací, aby člověk získal určitý stupeň rozlišování, který mu umožní bezchybně definovat: co je pravdivé a co je nepravdivé.

Pro ty z vás, kteří jste ještě v sobě nevyvinuli dostatečný stupeň rozlišování, posíláme naše zvěstovatele, kteří jsou schopni udržet směr pohybu a ukazovat Cestu ztraceným duším. A podle toho, jak se k našim zvěstovatelům chováte, určujeme míru připravenosti vaší duše. Někdy jsou zapotřebí desítky inkarnací, aby nastaly vhodné okolnosti a vy jste mohli přistoupit k našemu Poslanci. Pro váš život je to velká milost a obrovská šance. Budete se však divit, když řeknu, že tuto Božskou příležitost využívá maximálně jedno procento uchazečů na Cestě. Ostatní jedinci Božskou příležitost sami odstraňují a raději jednají na vlastní nebezpečí a riziko.

Připadá vám takové chování nerozumné? Je to však ve vašem světě velmi běžný příklad. A víte, proč se to děje? Řeknu vám to. Dochází k tomu z prostého důvodu, že člověk jedná z pozice své tělesné mysli. Hlas Vyššího Já je v tomto případě nahrazen hlasem tělesné mysli a člověk se rozhodne jednat sám a jít svou vlastní cestou.

Ale i když jen jeden člověk díky našemu Poslanci vystoupí z temnoty iluze, považujeme misi za úspěšnou.

A to je důvod, proč do vašeho světa posíláme jednu misi Světla za druhou. To je důvod, proč neustále udržujeme ohnisko Světla ve fyzické oktávě uvnitř našich Poslů. Soucit je hlavním rysem všech Buddhů a Bódhisattvů. A právě díky soucitu a lásce k lidstvu Země neustále udržujeme své ohnisko Světla ve fyzické oktávě.

Toto Učení vám bylo mnohokrát dáno. A dnes ho opakuji.

Pokud udržujete svou mysl neustále zaměřenou na náš svět, pokud je váš motiv naprosto čistý, pak vždy rozeznáte naše zvěstovatele ve fyzickém světě a budete je následovat.

Pokud jste stále poháněni osobními motivy, nebudete schopni rozeznat našeho Posla, i když se s ním setkáte tváří v tvář.

Zákon shody vibrací funguje bezchybně. A předtím, než obviníte Boha nebo Mistry, že vás zbavují pomoci a jsou vůči vám nemilosrdní, pokuste se najít příčiny každé situace, do které jste se dostali, uvnitř vás samotných.

Všechno v tomto světě jde zevnitř ven. Takový je Zákon. A iluze se k vám poslušně otočí tou stranou, kterou od ní očekáváte.

Dva lidé, kteří jdou stejnou cestou, uvidí a věnují pozornost různým věcem. A pokud jste Buddha, pak budete procházet životem tak, že se žádná špína nepřilepí na váš zlatý oděv.

Pokud jste zatíženi mnoha nedostatky, pak na jakémkoliv ideálním místě na Zemi uvidíte kolem sebe jen nedostatky a nečistoty.

Dnes jsem za vámi přišel, abych vás znovu upozornil na vnitřní příčiny všeho, co se vám ve fyzickém světě děje. Změňte se, odhodlejte se, a získáte zlatý oděv Buddhy a poklad Božské Moudrosti.

 

JÁ JSEM Gautama Buddha.

* * *