Božská pravda přichází ne vnějším zkoumáním, ale vnitřním hledáním.

Kuthumi
28. června 2013


JÁ JSEM Kuthumi. Dnes se podíváme na několik dalších ustanovení Učení, které předávají lidstvu země  Vládci Moudrosti.

Chvíli mi trvalo, než jsem se k vám přiblížil skrze světy. Proces interakce světů, stejně jako proces předávání našich Poselství, ještě není dostatečně prozkoumán světskou vědou. A je to dáno i tím, že věda je zaujatá vůči všemu, co souvisí, z jejího pohledu, s nadpřirozeným, nevysvětlitelným z hlediska fyzického světa a jeho zákonů. Uplyne nějaký čas a rámec poznání okolního světa s pomocí vědy se rozšíří a pododdělení, které je přítomno v moderní vědě, bude mít širší rozsah spojený s Jemnými světy. To se však nestane dříve, než vyspělá mysl lidstva uvěří v naši existenci a vytvoří s námi trvalý kontakt.

A neustálý kontakt s námi je možný pouze tehdy, pokud jste upřímní a upřímně věříte v naši existenci. A ani to nestačí, protože kromě víry potřebujete oddanost Bratrství a dodržování podmínek, na jejichž základě s lidstvem dlouhodobě spolupracujeme.

Ti z vás, kteří jsou obeznámeni s bohatou ezoterickou literaturou, možná vysledovali, že tento druh literatury přichází ve dvou výrazně odlišných druzích neboli rodech.

První druh esoterické literatury zahrnuje různé psychické studie lidí, kteří většinou pracují s astrálními a nižšími vrstvami mentálního plánu. Jedná se o dojmy nerozvinutého vědomí o Jemných světech a, upřímně řečeno, nezdravý odraz v myslích jednotlivých individuů mnoha věcí z Jemných vrstev, které se blíží fyzickému světu. Jedná se o obrovskou vrstvu literatury, kterou můžete bezpečně obejít a nepřikládat jí žádný význam. Navíc důrazně doporučuji, abyste se tímto druhem čtení nenechali unést, protože by to mohlo poškodit vaši psychiku, protože vás ponoří do nezdravých vibrací fantazií jiných lidí.

Jiný druh esoterické literatury je ve vašem světě extrémně vzácný a v současné době je spíše náhodným úkazem než přirozeným. A to je pochopitelné, protože poměr 10 procent pravdy k 90 procentům lží, které aktuálně platí pro váš svět, platí i pro případ ezoterické literatury.

A tady musím udělat jednu malou opravu. Vzhledem k tomu, že protichůdné síly v současné době posílily svůj odpor, skutečná esoterická literatura je na vašich regálech ještě vzácnější. A poměr 1 procenta k 99 procentům je již optimistický.

A i když z našeho pohledu narazíte na čisté zdroje informací, musíte být opatrní a pečlivě se pokusit pomocí své intuice zkontrolovat publikaci, která se vám dostala do rukou. Velmi mnoho slavných autorů a jejich děl, procházejících nečistýma rukama některých vydavatelů, se mění k nepoznání a procento pravdy v tomto tištěném materiálu je sníženo a je velmi obtížné určit, kde je přítomna invaze vibrací a energií, které jsou nám cizí.

Proto, z pohledu většiny lidí, je zcela spravedlivé vzdát se čtení esoteriky obecně, protože při stávajícím rytmu života lidé prostě nemají čas porozumět té hromadě náhražek, které jsou hojně zastoupeny na pultech obchodů a na internetu.

I zde však hrozí nebezpečí. Protože, tím, že odmítnete poznání toho, co se ještě neupevnilo v kolektivním vědomí lidstva a nezískalo věrohodnost pro většinu lidského společenství, riskujete, že promarníte šanci a nevyužijete znalosti a doporučení, která jsou skutečně pravdivá a která jsou dána námi, Vzestoupenými Mistry, a jsou pro tuto fázi evolučního vývoje lidstva nepostradatelná.

Čtenář by se měl v tomto bodě našeho rozhovoru zmateně zastavit, protože mu v hlavě pravděpodobně už delší dobu hlodá jedna otázka: "Kam tím míří?"

Situace se skutečně stává zoufalou. Na jedné straně se snažíme podat lidstvu pomocnou ruku a pomoci mu dostat se ze zdánlivě bezvýchodné situace, do které se lidstvo na Zemi dostalo. Na druhou stranu, za pomoci aktivace protichůdných sil v daném časovém okamžiku došlo k takovému zamoření informačního pole planety, že je prakticky nemožné rozlišit, kde je pravda a kde lež.

Z každé situace existuje východisko. I z této situace existuje východisko. A řešení této situace leží na povrchu. Vše ve vašem světě je přitahováno vibracemi. Proto s nevyhnutelnou přesností najdete ve světě kolem sebe přesně to, co vám vibračně odpovídá. A pokud jsou vaše vibrace nízké, ať se snažíte přiblížit k pravému zdroji informací jakkoli, nepodaří se vám to.

Ale platí to i naopak: pokud jsou vaše vibrace vysoké, bez ohledu na to, jak moc se snažíte najít knihu nebo zdroj informací, které neodpovídají vašim vibracím, neuspějete.

K čemu vás během našeho dnešního rozhovoru vyzývám? Velmi doufám, že všichni, kdo čtou toto mé Poselství, ho čtou právě proto, že jim to jejich úroveň vibrací umožňuje.

Teď už zbývá udělat další krok. Zastavit se.

Zastavte se ve svém duchovním hledání.

To neznamená, že byste se měli zastavit ve vašem skutečném duchovním hledání. Musíte jen přestat procházet různými zdroji informací ve vnějším světě.

Pokud vám intuice napovídá, že jste narazili na pravý zdroj, přestaňte zkoušet jiné zdroje. Zastavte se u jednoho zdroje a pijte vodu pouze z něj.

Lze zde najít analogii s vaším fyzickým světem. Předpokládejme, že hledáte pramen v údolí, abyste uhasili žízeň. Ochutnáte vodu z pramene a žasnete nad její křišťálovou čistotou a dokonalou chutí.

Moudří lidé se u tohoto pramene zastaví, napijí se a vytvoří si zásoby této vody ve svých nádobách a zásobnících.

Méně moudří lidé půjdou ochutnat vodu z jiného pramene. Voda v prameni bude hořkoslaná. Pak přejdou k dalšímu zdroji. Voda v tomto zdroji bude zkažená. Pak přejdou k dalšímu zdroji a voda v něm bude špinavá. Nakonec hrozí, že se tito lidé ke zdroji čisté vody už nikdy nevrátí a budou dál chodit a pít špinavou vodu.

Proto když si celou svou bytostí uvědomíte, že před vámi je čistý zdroj Božské pravdy, nikdy nehledejte jiné zdroje. Božská pravda je totiž jediná a nedosáhneme jí vnějším zkoumáním, ale vnitřním hledáním.

Je třeba přejít od vnějšího k vnitřnímu poznání. Vnější prostředí je pouze podnětem k tomu, aby se vaše vědomí ponořilo do prostoru komunikace s Bohem, který žije ve vaší vlastní bytosti.

Možná jsem vás dnes unavil svými úvahami. Velmi však spoléhám na to, že těch několik, kterým jsem dnes předal toto Poselství, mě uslyší a využije mých rad.JÁ JSEM Kuthumi.