Ustanovení Učení, která jsou pro současnou dobu nejvíce důležitá a naléhavá

Gautama Buddha
24. června 2014

 

JÁ JSEM Gautama Buddha.

Znovu jsem přišel, protože nemohu nepřijít v tomto pro lidstvo těžkém období.

Mou povinností je poskytnout pomoc. A jedním z druhů pomoci, kterou my, Vzestoupení Mistři, můžeme poskytnout lidstvu, jsou naše doporučení a naše učení.

Jako vždy se pokusím ve stručném Poselství vyjádřit ustanovení Učení, která jsou pro současnou dobu nejvíce důležitá a naléhavá.

Takže, všichni víte a každý z vás to může ve svém životě cítit, že prožíváte velmi kritické období.

Ve skutečnosti teď kolektivní vědomí lidstva rozhoduje o tom, jakou cestou bude pokračovat další vývoj lidstva.

Buď si cestou vlastních pokusů a omylů zvolíte Božskou Cestu vývoje, nazvěme ji evoluční cestou.

Nebo se vzdáte Cesty určené Stvořitelem tohoto Vesmíru pro lidstvo Země. V tomto případě vás čeká postupná degradace a úpadek.

Ve všech oblastech lidského života existují dva základní přístupy: Božský a nebožský.

Všechna rozhodnutí, která učiníte během dne, jsou rozdělena na Božská a nebožská.

Je snadné si představit, jak by bylo možné velmi rychle a kvalitně změnit fyzický svět kolem vás, kdyby většina jedinců, kteří jsou vtěleni, každý den dělala pouze Božské volby.

Ale protože lidstvo příliš často nepřemýšlí o Božském Zákoně, je velmi obtížné a dokonce téměř nemožné jednat v souladu s tímto Zákonem.

V dřívějších dobách vždy existovaly instituce, které lidem připomínaly existenci Vyšší skutečnosti. Nejčastěji to byl institut církve, kněžství a kněží.

Postupně však tyto instituce ztratily svůj účel a v nich samotných došlo k rozdělení na ty, kteří následují Boha, a ty, kteří slouží opačným silám.

Pro lidi, kteří jsou ve svém životě daleko od náboženských pravd, je stále obtížnější a obtížnější vysledovat, kdo z představitelů církve zaujímá jakou pozici.

Stejně tak ve všech ostatních oblastech lidského života.

Existují lidé, kteří v sobě nesou Světlo a všechna jejich rozhodnutí jsou osvětlena Světlem Pravdy, a existují lidé, kteří jsou zástupci sil temnoty. A tito lidé jednají přesně opačným způsobem.

Protože v každé oblasti lidského života jsou lidé, kteří vyznávají jeden i druhý úhel pohledu, pak v nitru společnosti neustále probíhá boj mezi Světlem a tmou, mezi Božským a nebožským.

A protože lidstvo jako celek často nepřemýšlí nad věčnými otázkami Dobra a Zla, Světla a temnoty, je běžnému obyvatelstvu stále méně jasné, co se vlastně ve světě děje.

Ve světě probíhá boj mezi silami Světla a silami temnoty. A výsledek tohoto boje rozhodne, jakou cestou bude lidstvo směřovat v následujících desetiletích.

V závislosti na kolektivní volbě lidstva v dohledné době dojde buď k prudkému obratu k hojnosti, prosperitě, znovuzrození morálky a víry v Boha, nebo naopak k úplnému úpadku a degradaci, která se bude týkat všech oblastí života lidstva.

V této situaci není možné zaujmout neutrální postoj. Nemůžete jako pštros schovat hlavu do písku a čekat na lepší časy.

Pokud každý člen společnosti nezačne aktivně jednat, pak lepší časy nikdy nenastanou.

Existuje možnost jak příznivého, tak i nepříznivého vývoje lidských dějin.

A řeknu vám, že na světě není mnoho lidí, kteří vyznávají vyloženě nebožské názory a důsledně je následují.

Ale stejně tak je málo lidí, kteří zaujímají otevřenou Božskou pozici a neustále prosazují Světlo.

Zbytek lidstva, 99 procent lidstva, spadá pod vliv sil Světla nebo sil temnoty.

To se děje mimo vaše vědomí.

Sledovali jste zprávy v televizi, viděli jste negativní situaci, pak povolujete emocionální reakci a vaše tělesná mysl se zapojuje do diskuse o této negativní situaci. Pak možná budete chtít tuto situaci sdílet s přáteli, sousedy a známými. Tímto způsobem podporujete negativní pole, vystupujete na straně sil temnoty.

Děje se to nevědomky. A protože vaše média jsou z velké části řízena lidmi, kteří jsou průvodci nebožských názorů, pak tím, že se zapojíte do vysílaných zpráv a přenosů, stáváte se vysílači sil temnoty.

A protože velká část lidstva značnou část svého času sleduje televizní programy, je většina lidstva posedlá myšlenkami sil temnoty.

Jakou cestou se podle vás v tomto případě bude lidstvo vyvíjet?

Odpověď je zřejmá.

Co lze v tomto případě udělat?

Odpovídáme vám na tuto otázku v našich Poselstvích.

Nenechte se vtáhnout do negativních stavů vědomí, neustále udržujte své vědomí v pozitivním stavu, odstraňte ze svého života všechny nebožské projevy a obklopte se jasnými Božskými obrazy.

To, co absorbujete, tím se i stáváte.

Pokud se bez rozmyšlení vystavíte informačním tokům, stanete se přenašeči negativ, která šíří hromadné sdělovací prostředky.

Jakmile se negativa usadí ve vašem vědomí, po krátké době sestoupí na fyzickou rovinu ve formě různých negativních projevů.

Tímto způsobem se to negativní reprodukuje samo.

Ale stejně tak se může reprodukovat i to pozitivní.

Mechanismus řízení všech procesů, probíhajících na světě, je uvnitř vaší bytosti. V každém z vás je jakýsi přepínač, ventil, který vás buď nutí dělat Božská rozhodnutí, nebo následovat nebožskou cestu.

A každý den můžete několikrát otočit svým přepínačem – buď v Božském směru nebo v nebožském.

Učíme vás tomu, jakým způsobem rozlišovat ve vašem životě a jak udržovat soulad s Božským světem.

Prvním a nejdůležitějším krokem bude uvěřit v existenci Božského světa a přát si sloužit Světlu.

Tehdy, kdy definitivně a neodvratně učiníte tuto volbu a kritická, nejaktivnější část lidstva učiní stejnou volbu, pak už se nebudeme ničeho bát. Další vývoj lidstva půjde evoluční cestou.

Proto pečlivě dáváme naše Učení. Bojuje se o každou duši. Za její spasení.

 

JÁ JSEM Gautama Buddha.

* * *